Personvernerklæring

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette innholdet leveres på norsk som referanse. Den opprinnelige personvernerklæringen, som er skrevet på engelsk, er den offisielle og bindende versjonen.

Grunnleggende

Om denne personvernerklæringen

Kahoot! er opptatt av personvern og brukernes sikkerhet. Vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler opplysninger om deg. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvordan du kan benytte deg av rettighetene dine i den forbindelse.

Kahoots tjenester gir brukerne mulighet til å lage og laste opp innhold, spille og presentere spill, og invitere andre til å bli med på et spill. Kahoot fungerer som databehandler av personopplysninger i brukerinnhold samt for personopplysninger vi samler inn og behandler på vegne av brukerne av plattformen. Slik behandling dekkes ikke av denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at vi kan varsle deg om andre personvernerklæringer. I slike tilfeller vil disse personvernerklæringene være gjeldende. For mer informasjon om hvordan Kahoot behandler opplysninger om studenter når de bruker Kahoot i klasserommet gjennom School Services, les personvernerklæringen for studenter.

Om oss

Kahoot! er et globalt konsern som leverer utdanningsteknologi og programvare som en tjeneste, i form av en læringsplattform for det globale markedet. Vi fokuserer på å utvikle et omfattende tilbud av engasjerende læringsverktøy for bedrifter, utdanningssektoren og private brukere. Med Kahoot!-plattformen kan alle oppfylle potensialet sitt gjennom læring. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og hvordan du bruker dem, i vilkårene våre og på nettstedet vårt.

2. Personopplysningene vi behandler

Hvilke av personopplysningene dine vi behandler, avhenger av hvordan du bruker Kahoot!, innstillingene i Kahoot!-kontoen din, produktene og funksjonene du bruker, stedet du befinner deg samt gjeldende lovverk. Imidlertid vil vi i hovedsak samle inn personopplysninger i følgende kategorier:

Opplysninger du gir oss: Du kan gi oss enkelte personopplysninger når du registrerer en Kahoot!-konto og bruker tjenestene, kommuniserer med kundeservicen vår, sender oss en e-post, integrerer tjenestene med et annet nettsted eller en annen tjeneste (for eksempel hvis du velger å koble Google-kontoen din sammen med Kahoot!) eller kommuniserer med oss på annen måte. Slike opplysninger kan være

 • kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer, samt stillingstittel for brukernes kontaktperson (for eksempel for bedrifter eller utdanningsinstitusjoner)
 • innloggingsinformasjon som e-postadresse eller brukernavn og passord, som du oppgir når du oppretter en konto hos oss
 • opplysninger om kontoeier, som oppholdssted, interesser, bilde, organisasjon, stilling, alder, hvilke Kahoot!-grupper du er en del av samt hvem du kommuniserer med når du bruker tjenestene
 • feilsøkings- og kundestøtteopplysninger, som er opplysninger du oppgir eller vi samler inn i forbindelse med dine henvendelser til kundestøtte. Dette kan omfatte kontakt- eller autentiseringsopplysninger, innholdet i chattene dine og annen kommunikasjon med oss samt produktet eller tjenesten du henvender deg om.
 • betalingsopplysninger og annen økonomisk informasjon som vi eller betalingsbehandlerne våre trenger for å levere tjenestene
 • kommunikasjonsopplysninger. Flere av tjenestene våre tillater at du deler informasjon med andre, og du har kontrollen over hva du deler og med hvem. For eksempel: Når du er logget inn og kommuniserer med enkelte Kahoot!-tjenester, for eksempel legger igjen kommentarer på nettstedene, kan du oppgi personopplysninger til oss og allmennheten. Vi anbefaler på det sterkeste at du unngår å oppgi unødvendige personopplysninger, for eksempel i kommentarer. Husk at når du deler personopplysninger i offentligheten, for eksempel i kommentarseksjonen på nettstedet vårt, kan opplysningene du oppgir, bli allment tilgjengelige og søkbare med søkemotorer. Hvis du oppgir personopplysninger i kommentarer i en Kahoot!-gruppe, med andre ord ikke i offentligheten, bør du være oppmerksom på at opplysningene du oppgir, blir tilgjengelige for de andre deltakerne i gruppen. Personopplysninger som oppgis i kommentarer, behandles av Kahoot! som databehandler.

Opplysninger vi samler inn automatisk: I noen (men ikke alle) land, blant annet land i EØS, anses disse opplysningene som personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger om bruk av tjenester kan omfatte

 • nettleser- eller enhetsinformasjon som samles inn via enheten din, for eksempel MAC-adresse (medietilgangskontroll), datamaskintype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemets navn og versjon, enhetsprodusent og -modell, språk, nettlesertype og -versjon samt tjenesteversjonen (for eksempel appen) du bruker
 • bruksopplysninger som innhentes når du kommuniserer med tjenesten vår. Dette kan omfatte datoene og klokkeslettene for når du bruker tjenestene samt nettleseraktiviteten din (for eksempel hvilke deler av tjenesten du brukte). Vi innhenter også informasjon om tjenestenes ytelse, inkludert målinger i forbindelse med levering av e-poster og annen kommunikasjon du sender via tjenesten. Hvis du bruker appen vår, kan vi innhente informasjon om hvor ofte du bruker appen samt andre ytelsesdata. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestens innhold og funksjon samt muliggjøre forskning på og analyse av tjenesten.
 • loggførte opplysninger hvorved webserverne våre lagrer loggfiler som registrerer opplysninger hver gang en enhet får tilgang til disse serverne og omfanget av slik tilgang, inkludert IP-adressen tilgangen kommer fra og aktiviteten din i tjenestene (f.eks. dato-/tidsangivelser i tilknytning til bruken din, deltakelse i Kahoot!-spill, resultater, viste sider og filer, søk og andre handlinger du utfører (f.eks. hvilke funksjoner du har brukt)). Vi kan også få tilgang til metadata og andre opplysninger i forbindelse med filer du laster opp til tjenesten vår.
 • informasjonskapsler vi bruker til å samle inn informasjon, for eksempel nettlesertype og andre anonyme trafikkopplysninger For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.
 • pikseltagger (også kjent som nettsignaler og «clear GIFs») som kan brukes i forbindelse med enkelte tjenester, blant annet for å spore brukernes handlinger, måle hvor godt markedsføringskampanjer fungerer og samle statistikk om bruken av tjenestene samt responsrater
 • analyse, altså bruk av tredjeparts analysetjenester som Google Analytics, som benytter informasjonskapsler og lignende teknologi til å samle inn og analysere opplysninger om bruken av tjenesten samt rapportere aktiviteter og trender. Du finner mer informasjon om Googles praksis på www.google.com/policies/privacy/partners/, og du kan velge å ikke tillate slike analysetjenester ved å laste ned Google Analytics’ nettlesertillegg for dette fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informasjon vi samler inn fra andre kilder: Fra tid til annen kan vi samle inn personopplysninger om deg fra andre kilder, som partnerne våre, integreringer eller andre tredjeparter, for eksempel hvis du har gitt tredjeparten tillatelse til å dele opplysningene dine med oss.

3. Bruk av personopplysninger

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn om deg, til de formål og på de juridiske grunnlagene som følger:

 • Levere tjenester. Dette betyr bruk av personopplysningene dine for å levere tjenestens funksjoner til deg, for eksempel å gi tilgang til en konto, svare på henvendelsene dine og legge til rette for at du bruker de ulike tjenestene i funksjonene våre, som for eksempel å varsle deg når en Kahoot! deles med deg eller du har blitt invitert til å delta i en utfordring. Vi utfører disse aktivitetene for å administrere kontraktsforholdet vårt til deg og/eller overholde juridiske forpliktelser.
 • Gi deg tilgang til bestemte funksjoner. Vi kan behandle personopplysningene dine automatisk, dersom vi har legitim interesse av dette, for å gi deg muligheten til å bruke bestemte funksjoner i tjenestene våre. Dette kan for eksempel være å publisere en Kahoot, kommentere, bli med i en gruppe eller «følge» en bestemt Kahoot-bruker. Vær oppmerksom på at noen av disse funksjonene kun er tilgjengelige som en del av et abonnement. Hvis du vil fjerne personopplysningene dine i slike tilfeller, kan du vanligvis gjøre dette selv i kontoen din.
 • Kommunisere med deg. Vi har kanskje behov for å kommunisere med deg om kontoen din og gi deg kundestøtte for å oppfylle kontrakten med deg for bruk av tjenesten. Hvis vi ikke har inngått en kontrakt med deg, kan vi ha legitim interesse av å kommunisere med deg for å administrere og støtte tjenestene våre. Hvis du for eksempel bruker appen vår, kan vi spørre deg om du vil motta push-varsler om aktivitet i kontoen din. Hvis du har valgt å motta slike push-varsler og ikke lenger ønsker å motta dem, kan du slå dem av i operativsystemet ditt. Vi kan også sende deg meldinger med systemvarsler basert på vår legitime interesse av å administrere tjenestene og levere bestemte funksjoner. For eksempel kan vi informere deg om midlertidige eller permanente endringer av tjenesten, for eksempel varsler om planlagt nedetid, sikkerhetsspørsmål eller samsvar, og informasjon om nye funksjoner, versjonsoppdateringer, utgivelser, advarsler om misbruk og endringer i denne personvernerklæringen.
 • Støtte og forbedre tjenesten. Personopplysningene dine kan bli brukt til å levere, støtte og forbedre tjenestene for å overholde kontrakten med deg om bruk av tjenesten. Hvis vi ikke har inngått en kontrakt med deg, kan vi bruke opplysningene dine basert på vår legitime interesse av å administrere og forbedre tjenesten samt levere bestemte funksjoner. Dette kan for eksempel inkludere å dele opplysningene dine med tredjeparter for å levere og støtte tjenesten, eller å gjøre bestemte funksjoner i tjenesten tilgjengelige for deg. Når vi deler personopplysningene dine med tredjeparter, iverksetter vi tiltak for å beskytte opplysningene i henhold til forpliktelsene våre i gjeldende personvernlovgivning. Du finner mer informasjon om hvordan vi deler informasjonen din, i avsnittet «Utlevering av personopplysninger» nedenfor.
 • Kjøpe og betale. Personopplysningene dine kan bli brukt til å fakturere og kreve inn penger du skylder oss, for å oppfylle forpliktelsene i kontrakten med deg for bruk av tjenestene. Hvis vi ikke har inngått en kontrakt med deg, kan vi fakturere deg og kreve inn penger fra deg basert på vår legitime interesse av å drifte og administrere tjenesten. Dette omfatter å sende deg e-poster, fakturaer, kvitteringer og purringer, og å varsle deg hvis du må oppgi et annet kredittkortnummer. Vi bruker tredjeparter til å levere sikker behandling av kredittkorttransaksjoner, og disse tredjepartene samler inn faktureringsinformasjon for å behandle bestillingene og kredittkortbetalingene dine. Du finner mer informasjon om hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene, i avsnittet «Sikkerhet» i denne personvernerklæringen.
 • Forhindre misbruk av tjenesten. Hvis vi har rimelig behov for det, kan vi bruke personopplysningene dine til å beskytte rettighetene til brukerne våre, sikre overholdelse av vilkårene våre og gjeldende lovverk samt å søke å benytte oss av tilgjengelige rettsmidler. Vi kan for eksempel regelmessig gjennomgå innholdet som brukerne våre laster opp eller viser, for å sikre at dette innholdet overholder vilkårene våre. Dette gjelder også bruk av automatiske filtreringsmekanismer. Dette er en fordel for alle brukere som overholder vilkårene, ettersom det reduserer misbruket og hjelper oss med å levere en pålitelig plattform. Vi bruker personopplysningene dine til dette formålet, basert på vår legitime interesse av å sikre oss mot misbruk av tjenesten.
 • Overholde juridiske forpliktelser. Vi kan bruke personopplysningene dine til å etterkomme forespørsler fra offentlige myndigheter, rettskjennelser, gyldige forespørsler om fremlegging av dokumenter, gyldige stevninger samt andre gyldige juridiske mekanismer. Dette inkluderer personopplysninger som er nødvendige for å gi informasjon til representanter og rådgivere, inkludert advokater og regnskapsførere, for å hjelpe oss med å overholde lovfestede krav, regnskaps- eller sikkerhetskrav basert på vår legitime interesse, samt personopplysninger som er nødvendige for å reise påtale eller forsvare oss i rettssaker, meklinger eller lignende juridiske prosesser.
 • Optimalisering og personalisering av tjenesten. Personopplysninger kan brukes til å gi deg forslag og skreddersydde funksjoner i tjenestene våre som optimaliserer og tilpasser opplevelsen din. For eksempel kan vi på nettstedene vise bestemte kategorier av Kahoot!-quizer på grunnlag av Kahoot!-quizer du har deltatt i tidligere, stedet du oppholder deg, regionen din eller preferansene dine. Slik bruk av personopplysningene dine er basert på våre legitime interesser av å administrere tjenesten og levere bestemte tjenester.
 • Dataanalyse. Personopplysningene dine kan bli brukt til å gjennomføre dataanalyse basert på vår legitime interesse av å forbedre produktene og tjenestene for brukerne våre. Vi bruker dataanalyse til blant annet å muliggjøre produktanbefalinger, segmentere målgrupper og gi brukerne funksjoner for demografiske prognoser.
 • Tilpasning av tjenesten. Vi kan behandle personopplysninger for å tilpasse tjenesten, innholdet og annonsene vi viser deg, basert på vår legitime interesse av å støtte markedsføringsaktivitetene våre og levere bestemte funksjoner i tjenesten.
 • Markedsføring. Vi kan bruke personopplysningene dine til å vise deg markedsføringsinformasjon, produktanbefalinger og ikke-transaksjonsrelatert kommunikasjon (f.eks. e-poster, telefonmarkedsføring, SMS eller push-varsler) om oss, i samsvar med markedsføringsvalgene dine og denne personvernerklæringen. Vi sender deg ikke skriftlig markedsføring du ikke har bedt om.
 • Gi deg mulighet til å delta i lotterier, konkurranser og lignende kampanjer. Vi kan gi deg muligheten til å delta i lotterier, konkurranser og lignende kampanjer. Noen av disse aktivitetene har ekstra regler som kan inneholde mer informasjon om hvordan vi bruker og utleverer personopplysningene dine. Deltakelse i disse aktivitetene er helt frivillig og underlagt separate «just-in-time»-varsler etter behov. Vi gjennomfører disse aktivitetene for å administrere kontraktsforholdet vårt til deg.
 • Sammenstilte og anonymiserte opplysninger. Vi kan bruke brukerens personopplysninger til å sammenstille og anonymisere opplysninger om brukerne våre og deres bruk av tjenesten, for å lage sammenstilt, anonymisert statistikk som brukes til å levere bestemte funksjoner i tjenesten samt å promotere og forbedre tjenesten på grunnlag av vår legitime interesse.

Vi selger ikke personopplysninger, og vi sender ikke tredjeparts markedsføring til brukerne våre. Når det gjelder California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) («CCPA») og avsnitt 12 nedenfor, betyr «salg» å utlevere personopplysninger mot penger eller andre verdier. Begrepet inkluderer for eksempel ikke overføring av personopplysninger som en eiendel i forbindelse med fusjoner, konkurs eller annen disposisjon av hele eller deler av virksomheten vår.

4. Tredjeparts integreringer

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn eller mottar gjennom tjenesten, som databehandler og på andre måter beskrevet i denne personvernerklæringen, for å legge til rette for at du kan bruke integreringene eller plugin-modulene du velger å koble til Kahoot!-kontoen din. Hvis du for eksempel velger å koble en Google-integrering til Kahoot!-kontoen din, vil vi be deg om tillatelse til å se og/eller laste ned dine Google-regneark, Google-kontakter, Google Analytics og Google Disk. Dette gir oss muligheten til å konfigurere Google-integreringen(e) din(e) i henhold til preferansene dine.

Tjenestene og nettstedene har funksjoner for sosiale medier, for eksempel plugin-moduler for sosiale medier som Twitter, LinkedIn, TikTok og Facebook. Disse funksjonene kan samle inn informasjon om IP-adressen din og hvilken side du besøker på nettstedene våre, og de kan lagre en informasjonskapsel for å sikre at funksjonen fungerer som den skal. Funksjoner og miniprogrammer for sosiale medier er enten driftet av en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Vi er også til stede på sosiale medier, blant annet Facebook, Twitter og Instagram. Hvis du deler informasjon, kommunikasjon eller materialer med oss via sosiale medier, gjør du dette på egen risiko og uten forventninger om personvern. Vi kan ikke styre handlingene til andre brukere av disse plattformene eller handlingene til selve plattformene. Din bruk av disse funksjonene og plattformene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer dem.

5. Tredjeparts nettsteder

Nettstedene inneholder lenker til andre nettsteder, og disse nettstedene kan ha en personvernpraksis som avviker fra vår. Hvis du oppgir personopplysninger til slike nettsteder, er opplysningene dine underlagt deres personvernerklæringer. Vi oppmuntrer deg til å lese grundig gjennom personvernerklæringen til ethvert nettsted du besøker.

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er ikke ansvarlige for, noen tredjeparters praksis hva gjelder personvern, informasjonssikkerhet eller annet, og dette gjelder også tredjeparter som drifter et nettsted eller en tjeneste som tjenestene våre lenker til. Det at tjenestene våre lenker til et annet nettsted eller en annen tjeneste, betyr ikke at vi eller de tilknyttede selskapene våre går god for det aktuelle nettstedet eller den aktuelle tjenesten.

Vi er heller ikke ansvarlige for innsamling, bruk eller utlevering av opplysninger, eller sikkerhetsregler eller -praksiser for opplysninger, hos andre organisasjoner som Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft, eller andre apputviklere, appleverandører, leverandører av sosiale medier, operativsystemer eller trådløstjenester, eller enhetsprodusenter. Dette inkluderer også personopplysninger du oppgir til disse eller andre organisasjoner.

6. Dine personvernrettigheter

Avhengig av landet du bor i, kan du ha noen eller alle av de følgende personvernrettighetene:

 • Tilgang. Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine vi behandler.
 • Korrigering. Du kan be oss om å korrigere eventuelle feil i personopplysningene dine.
 • Sletting (rett til å bli glemt). Du kan be oss om å slette personopplysningene, og vi vil i så fall respektere dette og etterkomme ønsket.
 • Begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 • Innsigelse. Du kan motsette deg behandling av personopplysningene dine.
 • Overføring. Du kan be oss om å gi deg eller andre en oversikt over personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.
 • Klage til personvernmyndighetene. Du har rett til å klage til personvernmyndighetene i landet ditt på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Du finner kontaktinformasjon til personvernmyndighetene i EU og EØS her.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. Hvis personopplysningene dine er innsamlet eller behandlet på grunnlag av ditt samtykke, eller hvis du for eksempel har samtykket til å motta markedsførings-e-poster fra Kahoot!, kan du trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil dette ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling vi gjennomførte før du trakk det tilbake, og det vil ikke påvirke behandlingen av personopplysningene dine som gjennomføres basert på lovlig grunnlag som ikke krever samtykke.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme unntak og begrensninger hva gjelder de ovennevnte rettighetene. Vi kan for eksempel ikke utlevere personopplysninger hvis dette vil utgjøre et brudd på taushetsplikten eller hvis vi er juridisk forpliktet til å beholde disse opplysningene.

Bruk rettighetene dine.

Du kan korrigere og/eller slette personopplysningene i tilknytning til kontoen din selv, i brukerinnstillingene på kontosiden din. Hvis du ønsker å benytte deg av noen av de andre personvernrettighetene du har, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

Hvis vi mottar en e-post av deg, kan det hende vi ber deg om å bekrefte identiteten din. Dette gjør vi for å overholde gjeldende lovverk og besvare forespørselen din på en effektiv måte.

7. Utlevering av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter utenfor Kahoot!, med unntak av

 1. tilknyttede selskaper. Vi kan dele personopplysningene dine med selskapene i Kahoot Group, basert på våre legitime formål eller for å levere tjenester som kan inkludere et eller flere av selskapene i konsernet.
 2. tjenesteleverandører. Noen ganger deler vi opplysningene dine med leverandørene som jobber på våre vegne for å levere tredjepartstjenester, til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette kan for eksempel være selskaper vi har leid inn for å hjelpe oss med å levere og støtte tjenesten vår eller beskytte og sikre systemene og tjenestene våre samt andre forretningsrelaterte funksjoner. Andre eksempler kan være dataanalyse, datalagring, teknisk brukerstøtte for tjenesten vår, behandling av betalinger og levering av innhold.
 3. annonseringspartnere: Kahoot! kan samarbeide med tredjeparts annonseringsplattformer og sosiale medier for å promotere tjenestene våre, både på nettstedene våre og tredjeparts nettsteder. Vi kan dele begrensede personopplysninger om brukerne våre til dette formålet. For eksempel kan vi og våre tredjeparts annonseringspartnere bruke informasjonskapsler, piksler, nettsignaler og lignende teknologi til å samle inn opplysninger om aktivitetene dine på nettstedet og andre nettsteder, slik at vi kan vise deg annonser basert på nettleseraktivitetene og interessene dine. Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for bruk av informasjonskapsler.
 4. offentlige institusjoner. Dette kan være ethvert habilt håndhevelsesorgan, en kontrollmyndighet, offentlig etat, domstol eller annen tredjepart, dersom vi mener at utlevering er nødvendig (a) på grunnlag av gjeldende lov eller forskrift, (b) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (c) for å beskytte våre eller en annen persons vitale interesser.
 5. potensielle kjøpere (og deres representanter og rådgivere) ved salg, fusjon, sammenslåing, avvikling, reorganisering eller oppkjøp. I slike tilfeller vil enhver kjøper være underlagt våre forpliktelser i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter til tilgang og valgfrihet. Vi vil varsle deg om endringen, enten på e-post eller ved å publisere et varsel på nettstedet vårt.
 6. enhver annen person, med ditt samtykke.

Vi kan også dele anonymiserte, sammenstilte opplysninger med utvalgte tredjeparter til statistikkformål. Hvis vi bruker tredjeparter til å levere tjenester på våre vegne og disse tredjepartene behandler personopplysningene dine, inngår vi databehandlingsavtaler for å sikre at disse tredjepartene har et høyt nivå av konfidensialitet og benytter beste praksis med tanke på personvern og datasikkerhet. Vi gjennomgår disse standardene og praksisene regelmessig, og vi har en oppdatert liste over alle underbehandlere vi bruker til tjenestene som dekkes av denne personvernerklæringen.

9. Sikkerhet

Vi benytter egnede og rimelige tekniske og organisatoriske tiltak som er utarbeidet for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring og sletting, med hensyn til risikoene som finnes ved behandling og de aktuelle personopplysningenes karakter. Du finner mer informasjon om sikkerhetspraksisen vår på siden Sikkerhet. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

Du må ha brukernavn og passord for å logge inn på Kahoot!-kontoer. Brukerne må holde brukernavnene og passordene sine hemmelige og aldri oppgi dem til en tredjepart. Ettersom opplysningene i Kahoot!-kontoer er private, er kontopassordene kodet. Dette betyr at vi ikke kan se brukernes passord. Vi kan heller ikke sende deg passordet ditt hvis du har glemt det. Vi vil kun gi brukerne instruksjoner for hvordan de tilbakestiller passordet.

10. Internasjonale overføringer

Vi samler inn informasjon fra hele verden, og vi kan overføre, behandle og lagre opplysningene dine utenfor bostedslandet ditt, til ethvert sted hvor vi eller våre tredjeparts tjenesteleverandører har virksomhet som har som formål å levere tjenestene til deg. Dette kan omfatte land der lovverket for databeskyttelse, personvern og andre aspekter kanskje ikke er like omfattende som i landet ditt. Hvis vi overfører opplysningene dine, benytter vi forebyggende og andre tiltak for å sørge for at opplysningene dine alltid er trygge.

Ved alle internasjonale overføringer, både innenfor Kahoot Group og til våre underbehandlere, sørger vi for at mottakeren av personopplysningene dine har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse. Ved overføringer til underbehandlere inngår vi egnede avtaler med disse. Alle internasjonale overføringer gjøres på grunnlag av EU-kommisjonens godkjente standardklausuler (SCC).

Kahoot! benytter strenge organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene som er lagret på egne og tredjeparters servere. Tilgangen til personopplysninger vi behandler for å levere tjenestene, er begrenset ved hjelp av innloggingsinformasjon, flerfaktorautentisering, tilgang kun til opplysningene den enkelte trenger samt begrenset tilgang til administrative kontoer for de ansatte som trenger tilgang for å utføre oppgavene sine overfor deg, for eksempel å levere kundestøtte.

Hvis du vil vite mer om Kahoots internasjonale overføringer og tiltakene vi benytter for å sikre personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

11. Lagring av opplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn nødvendig, og kun til formålene som personopplysningene ble innsamlet for. Vi beholder personopplysningene hvis vi har pågående juridiske anliggender eller en juridisk forpliktelse til å gjøre det. Lagringsperiodene varierer avhengig av typen opplysninger det dreier seg om, men på generelt grunnlag henviser vi til de følgende kriteriene for bestemmelse av lagringsperioden:

 • hvorvidt vi har et juridisk eller kontraktsmessig behov for å beholde opplysningene
 • hvorvidt opplysningene er nødvendige for å levere tjenesten
 • hvorvidt brukerne våre har mulighet til tilgang og sletting av opplysningene i Kahoot!-kontoen
 • hvorvidt brukerne ville ha rimelig grunn til å forvente at vi beholder opplysningene til de sletter dem eller Kahoot!-kontoene deres stenges eller avsluttes

Hvis vi ikke har pågående, legitime behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem. Hvis ikke dette er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi lagre personopplysningene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling til det er mulig å slette dem.

12. Forbrukere i California

Vi selger ikke personopplysninger.

I henhold til California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) («CCPA») har forbrukerne bestemte rettigheter i forbindelse med personopplysningene sine. Du har rett til å be om at bedrifter som er underlagt CCPA (som kan inkludere våre brukere som du har et forhold til), gir deg informasjon om hvordan de har samlet inn og brukt personopplysningene dine i løpet av de siste tolv månedene. I tillegg har du rett til å be slike bedrifter om å slette personopplysningene de har samlet inn fra deg, med forbehold om enkelte unntak. Hvis bedriften selger personopplysninger, har du rett til å nekte at dine opplysninger blir solgt. Bedriftene har ikke rett til å forskjellsbehandle deg hvis du benytter deg av rettighetene dine i henhold til CCPA.

Når vi tilbyr tjenester til brukerne våre, fungerer Kahoot! som «tjenesteleverandør» i henhold til CCPA. Vi mottar og samler inn forbrukernes personopplysninger på vegne av brukerne våre, i den hensikt å levere tjenesten. Hvis du ønsker å be om tilgang til eller sletting av personopplysningene dine i henhold til CCPA, ber vi om at du henvender deg til brukeren du har et direkte forhold til.

I henhold til lovverket i California vil vi ikke kreve andre priser eller levere en annen kvalitet på tjenestene hvis du velger å benytte deg av rettighetene dine i henhold til CCPA. Hvis vi på noe tidspunkt tilbyr et økonomisk insentiv eller en produktforbedring som betinger at du oppgir personopplysninger, vil vi ikke gjøre dette med mindre fordelene du oppnår, står i rimelig forhold til verdien av personopplysningene du gir oss.

13. «Do Not Track»

Lovverket i enkelte amerikanske delstater krever at vi informerer om hvorvidt vi etterkommer «Do No Track»-innstillinger i nettleseren din. Kahoot! følger standardene beskrevet i denne personvernerklæringen, og vi vil ikke overvåke eller følge eventuelle «Do Not Track»-forespørsler fra nettleseren.

14. Endringer i denne erklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen gjenspeiles av versjonsdatoen øverst i denne personvernerklæringen. Alle oppdateringer og endringer trer umiddelbart i kraft når vi varsler om endringene. Vi kan varsle på den måten vi ønsker, inkludert, men ikke begrenset til å publisere en revidert versjon av denne personvernerklæringen eller et annet varsel på nettstedene. Vi oppmuntrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen ofte, slik at du holder deg oppdatert på endringer som kan påvirke deg.

15. Spørsmål og bekymringer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du har bekymringer knyttet til vår håndtering av noe som er relatert til personvern, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com, eller per post til:

Kahoot! AS
Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

16. Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for denne personvernerklæringen:

«Tilknyttet selskap» betyr en enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en enhet.

«App» betyr Kahoots programvare eller mobilapplikasjoner.

«CCPA» betyr California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) av 2018.

«Kontroll» betyr eierskaps-, stemme- eller lignende interesser som representerer femti prosent (50 %) eller mer av de totale aksjepostene for den aktuelle enheten. Begrepet «kontrollert» skal tolkes deretter.

«EØS» betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

«EU» betyr Den europeiske union.

«Kahoot!» betyr Kahoot ASA, organisasjonsnummer 997 770 234, med adresse Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Norge.

«Personopplysninger» betyr enhver opplysning som direkte eller indirekte identifiserer eller kan brukes til å identifisere en fysisk person. Noen eksempler på personopplysninger kan være, men er ikke begrenset til fornavn og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, yrke eller annen demografisk informasjon.

«Personvernerklæring» betyr denne personvernerklæringen til Kahoot!.

«Skoletjenester» betyr produktene som tilbys til skoler og lærere i Kahoot EDU og Kahoot! for Teachers.

«Tjenester» betyr Kahoot-tjenestene som er tilgjengelige på plattformen vår, inkludert enhver programvare.

«Data om bruk av tjeneste» betyr opplysninger vi automatisk samler inn gjennom din bruk av tjenestene, og som nærmere beskrevet i avsnittet «Personopplysningene vi behandler».

«Vilkår» betyr Kahoots vilkår og betingelser, som er tilgjengelige her.

«Tredjeland» betyr ethvert land utenfor EU/EØS.

«Brukeren», «du» og «deg» betyr enhver person eller enhet som bruker tjenestene våre.

«Besøkende» betyr, avhengig av konteksten, enhver person som besøker en av våre Kahoot!-nettsteder eller -kontorer, eller som på annen måte kommuniserer med oss på våre arrangementer i forbindelse med markedsføring eller rekruttering.