Endret: 28. juli 2021

Personvernerklæring for Kahoot!

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette innholdet leveres på norsk som referanse. Den opprinnelige personvernerklæringen, som er skrevet på engelsk, er den offisielle og bindende versjonen.

1. Grunnleggende

Om denne personvernerklæringen

Kahoot! er opptatt av personvern og brukernes sikkerhet. Vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler informasjon om deg. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvordan du kan håndheve dine personvernrettigheter. En rekke begreper har betydningen som er angitt i Vedlegg A «Definisjoner».

Kahoots tjenester gir brukerne mulighet til å lage og laste opp innhold, spille og presentere spill og invitere andre til å bli med på et spill. Kahoot fungerer som databehandler av personopplysninger i brukerinnhold samt for personopplysninger vi samler inn og behandler på vegne av brukerne av plattformen. Slik behandling dekkes ikke av denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at i den grad vi varsler deg om andre personvernerklæringer, vil de personvernerklæringene være gjeldende for slike samhandlinger. For detaljert informasjon om Kahoots behandling av elevenes personopplysninger, les vår personvernerklæring for elever. Nedenfor finner du informasjon om vår innsamling av informasjon fra barn.

Om oss

Kahoot! er et globalt konsern som leverer utdanningsteknologi og programvare som tjeneste i form av en læringsplattform for det globale markedet. Vi fokuserer på å utvikle et omfattende tilbud med engasjerende læringsverktøy for bedrifter, utdanningssektoren og private brukere. Med Kahoot!-plattformen kan alle få mulighet til å realisere sine muligheter gjennom læring. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og hvordan du bruker dem, i vilkårene våre og på nettstedet vårt.

2. Personopplysningene vi behandler

Hvilke av personopplysningene dine vi behandler, avhenger av hvordan du bruker Kahoot!, Kahoot!-kontoinnstillingene dine, produktene og funksjonene du bruker, hvor du befinner deg samt gjeldende lov. Vi vil imidlertid i hovedsak samle inn følgende typer personopplysninger:

Opplysninger du gir oss: Du kan oppgi enkelte personopplysninger når du registrerer en Kahoot!-konto og bruker tjenestene, kommuniserer med kundeservice, sender oss e-post, integrerer tjenestene med et annet nettsted eller en annen tjeneste (hvis du for eksempel velger å koble Google-kontoen din til Kahoot!) eller kommuniserer med oss på annen måte. Slike opplysninger kan være:

 • Kontaktinformasjon i form av navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer samt stillingstittel for brukernes kontaktperson (i for eksempel bedrifter eller utdanningsinstitusjoner),
 • Innloggingsinformasjon, for eksempel e-postadresse eller brukernavn og passord som du oppgir når du oppretter en konto hos oss
 • Opplysninger om kontoeier, for eksempel oppholdssted, interesser, bilde, organisasjon, stilling, alder, hvilke Kahoot!-grupper du deltar i samt hvem du kommuniserer med når du bruker tjenestene.
 • Data til bruk i feilsøking og kundestøtte som er data du oppgir eller vi samler inn i forbindelse med dine henvendelser til kundestøtte. Dette kan omfatte kontakt- eller verifiseringsopplysninger, innholdet i chattene dine og annen kommunikasjon med oss samt produktet eller tjenesten du henvender deg om, og
 • Betalingsopplysninger og annen økonomisk informasjon, som vi eller betalingsbehandlerne våre trenger for å levere tjenestene.
 • Kommunikasjonsdata. Flere av tjenestene våre tillater at du deler informasjon med andre, og du kontrollerer hva du deler og hvem du deler det med. Når du for eksempel er innlogget og kommuniserer med enkelte Kahoot!-tjenester ved å legge inn kommentarer på nettstedene, kan du komme til å dele personopplysningene dine med oss og allmennheten. Vi anbefaler på det sterkeste at du lar være å oppgi unødvendige personopplysninger i for eksempel kommentarer. Husk at når du deler personopplysninger offentlig, for eksempel i kommentarseksjonen på nettstedet vårt, kan opplysningene du oppgir bli offentlig tilgjengelige via søkemotorer. Hvis du oppgir personopplysninger i kommentarer i en Kahoot!-gruppe, bør du huske at selv om informasjonen ikke deles med offentligheten, blir opplysningene tilgjengelige for de andre deltakerne i gruppen. Kahoot! behandler personopplysninger som oppgis i kommentarer, i egenskap av databehandler.

Opplysninger vi samler inn automatisk: I noen (men ikke alle) land, inkludert EØS-landene, betraktes disse opplysningene som personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger om bruk av tjenester kan omfatte:

 • Nettleser- eller enhetsinformasjon som samles inn via enheten din, for eksempel MAC-adresse (medietilgangskontroll), datamaskintype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemets navn og versjon, enhetsprodusent og -modell, språk, nettlesertype og -versjon samt tjenesteversjonen (for eksempel appen) du bruker.
 • Bruksopplysninger som samles inn når du kommuniserer med tjenesten vår. Dette kan omfatte datoene og klokkeslettene du bruker tjenestene samt nettleseraktivitet (for eksempel om hvilke deler av tjenesten du brukte). Vi samler også informasjon om tjenestenes oppfyllelse, inkludert måltall knyttet til leveringsevne av e-post og annen kommunikasjon som du sender gjennom tjenesten. Hvis du bruker appen vår, kan vi innhente informasjon om hvor ofte du bruker appen og andre ytelsesdata. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestens innhold og funksjon samt muliggjøre forskning på og analyse av tjenesten.
 • Loggførte opplysninger hvor webserverne våre lagrer loggfiler som registrerer hver gang en enhet får tilgang til disse serverne og informasjon om tilgangen, inkludert IP-adressen tilgangen kommer fra og aktiviteten din i tjenestene (f.eks. dato/klokkeslett for bruken, deltakelse i Kahoot!-spill, resultater, viste sider og filer, søk og andre handlinger du utfører (for eksempel hvilke funksjoner du brukte)). Vi kan også få tilgang til metadata og andre opplysninger knyttet til filer du laster opp til tjenesten vår.
 • Informasjonskapsler vi bruker til å samle inn informasjon, for eksempel nettlesertype og andre anonyme trafikkopplysninger. I informasjon om informasjonskapsler finner du mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.
 • Pikseltagger (også kjent som nettsignaler og «clear GIFs») som kan brukes i forbindelse med enkelte tjenester, blant annet for å spore brukernes handlinger, måle hvor godt markedsføringskampanjer fungerer samt samle statistikk om bruken av tjenestene og responsratene.
 • Analyse, som betyr bruk av tredjeparts analysetjenester som Google Analytics der informasjonskapsler og lignende teknologi brukes til å samle inn og analysere opplysninger om bruken av tjenesten samt rapportere aktiviteter og trender. Du finner mer informasjon om Googles praksis på www.google.com/policies/privacy/partners/, og du kan velge bort slike analysetjenester ved å laste ned Google Analytics’ nettlesertillegg for dette formålet, fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Se også informasjon om informasjonskapsler for mer informasjon.

Informasjon vi samler inn fra andre kilder: Fra tid til annen kan vi samle inn personopplysninger om deg fra andre kilder, for eksempel partnerne våre, integreringer eller andre tredjeparter hvis du har gitt tredjeparten tillatelse til å dele opplysningene dine med oss.

3. Bruk av personopplysninger

Vi kan komme til å bruke personopplysningene vi samler inn om deg, til de formålene og rettslige grunnlagene som angis under:

Levere tjenester. Dette betyr bruk av personopplysninger for at du skal kunne bruke funksjonene i tjenesten, for eksempel ved å få tilgang til en konto, få svar på henvendelser og få mulighet til å bruke de ulike funksjonene i tjenestene våre ved for eksempel å få varsel når et Kahoot!-spill deles med deg eller når du inviteres til å delta i en utfordring. Vi deltar i disse aktivitetene for å håndtere vårt kontraktsforhold til deg og/eller overholde en juridisk forpliktelse.

Gi deg tilgang til bestemte funksjoner. Vi kan behandle personopplysningene dine automatisk basert på vår berettigede interesse, for å gi deg mulighet til å bruke visse funksjoner i tjenestene våre, for eksempel for å publisere en Kahoot, kommentere, bli med i en gruppe eller «følge» en bestemt Kahoot-bruker. Vær oppmerksom på at noen av disse funksjonene kun er tilgjengelige som en del av et abonnement. Hvis du vil fjerne personopplysningene dine i slike tilfeller, kan du vanligvis gjøre dette selv via kontoen din.

Kommunisere med deg. Vi kan trenge å kommunisere med deg om kontoen din og gi deg kundestøtte for å oppfylle kontrakten med deg om bruken av tjenesten eller, når vi ikke har inngått noen kontrakt med deg, basert på vår berettigede interesse i å administrere og støtte tjenestene våre. Hvis du for eksempel bruker appen vår, kan vi spørre deg om du ønsker å motta push-varsler om aktivitet på kontoen din. Hvis du har godtatt å motta slike push-varsler og ikke lenger ønsker å motta dem, kan du deaktivere dem via operativsystemet ditt. Vi kan også sende deg meldinger med systemvarsler basert på vår berettigede interesse i å administrere tjenestene og levere visse funksjoner. Vi kan for eksempel informere deg om midlertidige eller permanente endringer av tjenesten, for eksempel planlagt nedetid, varsler om sikkerhet eller samsvar, informasjon om nye funksjoner, versjonsoppdateringer, utgivelser, advarsler om misbruk og endringer i denne personvernerklæringen.

Støtte og forbedre tjenesten. Personopplysningene dine kan bli brukt til å levere, støtte og forbedre tjenestene for å overholde kontrakten med deg om bruk av tjenesten. Hvis vi ikke har inngått en kontrakt med deg, kan vi bruke opplysningene dine basert på vår legitime interesse av å administrere og forbedre tjenesten samt levere bestemte funksjoner. Dette kan for eksempel involvere deling av opplysningene dine med tredjeparter for å kunne levere og støtte tjenesten eller gi deg tilgang til bestemte funksjoner i tjenesten. Når vi deler personopplysningene dine med tredjeparter, iverksetter vi tiltak for å beskytte opplysningene i henhold til forpliktelsene våre i gjeldende personvernlovgivning. Du finner mer informasjon om hvordan vi deler informasjonen din, i avsnittet «Dele dine personopplysninger» nedenfor.

Kjøpe og betale. Personopplysningene dine kan bli brukt til å fakturere og kreve inn penger du skylder oss for å oppfylle forpliktelsene i kontrakten vi har inngått med deg for bruk av tjenestene, eller, hvis vi ikke har inngått noen kontrakt med deg, i samsvar med vår berettigede interesse i å drifte og administrere tjenesten. Dette inkluderer sending av e-post, fakturaer, kvitteringer og purringer samt hvis vi må varsle om at vi trenger et annet kredittkortnummer. Vi bruker tredjeparter til å levere sikker behandling av kredittkorttransaksjoner, og disse tredjepartene samler inn faktureringsinformasjon for å behandle bestillingene og kredittkortbetalingene dine. Du finner mer informasjon om hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene, i avsnittet «Sikkerhet» i denne personvernerklæringen.

Hindre misbruk og utnyttelse av tjenesten. Vi kan bruke personopplysningene dine i den grad det med rimelighet er nødvendig, til å hindre misbruk eller utnyttelse av våre tjenester, verne om brukernes rettigheter, sikre overholdelse av vilkårene våre og gjeldende lover samt benytte oss av tilgjengelige rettsmidler. Vi kan for eksempel regelmessig gjennomgå innholdet som brukerne våre laster opp eller viser, for å sikre at dette innholdet overholder vilkårene våre. Dette gjelder også bruk av automatiske filtreringsmekanismer. Dette er en fordel for alle som overholder vilkårene våre, ettersom det reduserer misbruket og hjelper oss med å levere en pålitelig plattform. Vi bruker personopplysningene dine til dette formålet basert på vår berettigede interesse i å sikre tjenesten mot misbruk og utnyttelse.

Overholde juridiske forpliktelser. Vi kan bruke personopplysningene dine til å etterkomme forespørsler fra offentlige myndigheter, rettskjennelser, gyldige forespørsler om fremlegging av dokumenter, gyldige stevninger samt andre gyldige juridiske mekanismer. Dette inkluderer personopplysninger som er nødvendige for å kunne informere representanter og rådgivere inkludert advokater og regnskapsførere, for å kunne overholde lovfestede krav, regnskaps- eller sikkerhetskrav basert på vår berettigede interesse, samt personopplysninger som er nødvendige for å reise påtale eller forsvare oss i forbindelse med rettssaker, voldgift eller lignende rettsprosesser.

Optimalisering og personlig tilpasning av tjenesten. Personopplysninger kan brukes til å gi deg forslag og skreddersydde funksjoner i tjenestene våre for å optimalisere og tilpasse opplevelsen din. På nettstedene kan vi for eksempel vise bestemte kategorier av Kahoot!-quizer basert på Kahoot!-quizer du har tatt tidligere samt hjemsted, område eller preferanser. Slik bruk av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å administrere tjenesten og levere visse funksjoner.

Dataanalyse. Personopplysningene dine kan bli brukt til å gjennomføre dataanalyse basert på vår berettigede interesse i å forbedre produktene og tjenestene for brukerne våre. Vi bruker dataanalyse til blant annet å muliggjøre produktanbefalinger, segmentere målgrupper og gi brukerne funksjoner for demografiske prognoser.

Tilpasse tjenesten. Vi kan behandle personopplysninger for å tilpasse tjenesten, innholdet og annonsene vi viser deg basert på vår berettigede interesse i å støtte markedsføringsaktivitetene våre og levere visse funksjoner i tjenesten.

Markedsføring. Vi kan bruke personopplysningene dine til å vise deg markedsføringsinformasjon, produktanbefalinger og kommunikasjon som ikke er relatert til transaksjoner (f.eks. e-post, telefonsalg, SMS eller push-varsler) om oss, i samsvar med dine markedsføringsinnstillinger og denne personvernerklæringen. Vi vil ikke sende deg markedsføring du ikke har godtatt eller markedsføring fra tredjeparter.

Gi deg mulighet til å delta i lotterier, konkurranser og lignende kampanjer. Vi kan gi deg mulighet til å delta i lotterier, konkurranser og lignende kampanjer. Noen av disse aktivitetene har ekstra regler som kan inneholde mer informasjon om hvordan vi bruker og utleverer personopplysninger. Deltakelse i slike aktiviteter er helt frivillig og underlagt egne «just-in-time»-varsler ved behov. Vi gjennomfører disse aktivitetene for å håndtere kontraktsforholdet vårt med deg.

Sammenstilte og anonymiserte opplysninger. Vi kan bruke brukerens personopplysninger til å sammenstille og anonymisere opplysninger om brukerne våre og deres bruk av tjenesten, for å lage aggregert og anonymisert statistikk som vi kan bruke til å levere bestemte funksjoner innenfor tjenesten samt for å fremme og forbedre tjenesten basert på våre berettigede interesser.

Vi selger ikke personopplysninger, og vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål. I forbindelse med California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) («CCPA») og i avsnitt 12 nedenfor, skal «salg» innebære utlevering av personopplysninger mot penger eller andre verdier, men ikke for eksempel innebære overføring av personopplysninger som en ressurs i forbindelse med fusjoner, konkurs eller annen disposisjon av hele eller deler av virksomheten vår.

4. Tredjepartsapplikasjoner og nettsteder

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn eller mottar gjennom tjenesten i egenskap av databehandler og slik det ellers er angitt i denne personvernerklæringen, for å legge til rette for din bruk av integreringene og plugin-modulene du velger å koble til Kahoot!-kontoen din. Hvis du for eksempel velger å koble en Google-integrering til Kahoot!-kontoen din, vil vi be deg om tillatelse til å se og/eller laste ned det som måtte være aktuelt av Google-regneark, Google-kontakter, Google Analytics og Google Disk. Dermed kan vi konfigurere Google-integreringen(e) din(e) i henhold til innstillingene dine.

Vi integreres også med tredjeparter som gir deg tilgang til innhold, produkter og/eller tjenester, for eksempel YouTube-API-en for videoer. Bruk av disse tredjepartsappene er valgfritt. Tredjepartsappene kan ha egne personvernerklæringer som gjelder når du velger å bruke disse tredjepartsappene, inkludert, men ikke begrenset til, Google https://policies.google.com/privacy.

Tredjepartsappene kan samle inn personopplysninger om deg, men vi deler ikke personopplysninger med dem.

Tjenestene og nettstedene har funksjoner for sosiale medier, for eksempel plugin-moduler for sosiale medier som Twitter, LinkedIn, TikTok og Facebook. Din bruk av disse funksjonene og plattformene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer dem.

Nettstedene inneholder lenker til andre nettsteder som kan ha en personvernpraksis som avviker fra vår. Hvis du oppgir personopplysninger til slike nettsteder, er opplysningene dine underlagt deres personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom personvernerklæringen på nettsteder du besøker.

5. Tredjeparts nettsteder

Nettstedene inneholder lenker til andre nettsteder, og disse nettstedene kan ha en personvernpraksis som avviker fra vår. Hvis du oppgir personopplysninger til slike nettsteder, er opplysningene dine underlagt deres personvernerklæringer. Vi oppmuntrer deg til å lese grundig gjennom personvernerklæringen til ethvert nettsted du besøker.

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er ikke ansvarlige for, noen tredjeparters praksis hva gjelder personvern, informasjonssikkerhet eller annet, og dette gjelder også tredjeparter som drifter et nettsted eller en tjeneste som tjenestene våre lenker til. Det at tjenestene våre lenker til et annet nettsted eller en annen tjeneste, betyr ikke at vi eller de tilknyttede selskapene våre går god for det aktuelle nettstedet eller den aktuelle tjenesten.

Vi er heller ikke ansvarlige for innsamling, bruk eller utlevering av opplysninger, eller sikkerhetsregler eller -praksiser for opplysninger, hos andre organisasjoner som Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft, eller andre apputviklere, appleverandører, leverandører av sosiale medier, operativsystemer eller trådløstjenester, eller enhetsprodusenter. Dette inkluderer også personopplysninger du oppgir til disse eller andre organisasjoner.

6. Dine personvernrettigheter

Kjenn rettighetene dine

Avhengig av jurisdiksjonen der du bor, kan du ha følgende personvernrettigheter:

 • Få tilgang til å: korrigere, oppdatere, overføre, slette, begrense eller protestere mot vår behandling av personopplysningene dine.
 • Du kan ha rett til å klage til personvernmyndighetene i landet ditt på vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Kontakt den lokale personvernmyndigheten for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon til personvernmyndighetene i EØS og Storbritannia her, og for Sveits finner du kontaktinformasjonen her.
 • Hvis personopplysningene dine er innsamlet eller behandlet basert på samtykke eller hvis du for eksempel har samtykket til å motta e-post med markedsføring fra Kahoot!, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil dette ikke påvirke lovligheten ved noen behandling vi har gjennomført før samtykket ble trukket tilbake, og det vil ikke påvirke behandlingen av personopplysninger som er basert på annet lovlig grunnlag enn samtykke.
 • Kahoot støtter kundene våre innen skolevesenet ved å gi foreldre og kvalifiserte elever tilgang til egne personopplysninger samt respondere på andre forespørsler som foreldre og kvalifiserte elever kan komme med om tilgang til egne data. Se også avsnittet nedenfor om vår behandling av barns personopplysninger.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme unntak og begrensninger hva gjelder de ovennevnte rettighetene. Vi kan for eksempel ikke utlevere personopplysninger hvis dette innebærer et brudd på taushetsplikten eller hvis vi er juridisk forpliktet til ikke å oppgi disse opplysningene. Kahoot vil svare på forespørselen din om å utøve personvernrettighetene dine i samsvar med gjeldende lov.

Håndheve rettighetene dine

Du kan administrere kontoen og profilinnstillingene dine, inkludert kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og innstillinger, via Kahoot-kontoen din eller ved å kontakte oss direkte via e-post til privacy@kahoot.com. Kahoot gjør det som med rimelighet kan forventes for å sikre at dataene vi samler inn er pålitelige for sin tiltenkte bruk, nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra personer som ønsker å håndheve sine personvernrettigheter i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi kan be deg om å verifisere identiteten din, for å hjelpe oss med å svare på forespørselen din så raskt som mulig.

7. Utlevering av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter, bortsett fra under de begrensede omstendighetene som er beskrevet nedenfor.

 • Tilknyttede selskap. Vi kan dele personopplysningene dine med selskapene i Kahoot Group, basert på våre berettigede forretningsformål eller for å levere tjenester som kan inkludere ett eller flere av selskapene i konsernet.
 • Tjenesteleverandører. Vi kan dele personopplysninger med våre pålitelige tjenesteleverandører som utfører tjenester på vegne av oss (f.eks. webhotell, teknisk støtte, betalingshåndtering, analysetjenester og innholdslevering), men kun for å utføre arbeid på vegne av oss som beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette kan for eksempel være selskap vi har leid inn for å hjelpe oss med å levere og støtte tjenesten vår eller bidra til å beskytte og sikre systemene og tjenestene våre samt andre forretningsrelaterte funksjoner.
 • Annonseringspartnere. Kahoot! kan samarbeide med tredjeparts annonseringsplattformer og kanaler på sosiale medier for å fremme tjenestene våre, både på våre nettsteder og tredjeparters nettsteder. Vi kan dele begrensede personopplysninger om brukerne våre til dette formålet.  Ett eksempel er at vi og våre tredjeparts annonseringspartnere kan bruke informasjonskapsler, piksler, nettsignaler og lignende teknologi til å samle inn opplysninger om aktivitetene dine på vårt nettsted og andre nettsteder for å kunne vise deg annonser basert på nettleseraktivitetene og interessene dine. Uaktet det som sies over, deler vi aldri opplysninger om barn for de formålene eller med de partene som beskrives i denne delen.
 • Offentlig(e) institusjon(er). Dette kan være enhver kompetent politimyndighet, kontrollmyndighet, offentlig etat, domstol eller annen tredjepart hvis vi mener at utlevering er nødvendig (a) som følge av av gjeldende lover eller bestemmelser, (b) for å håndheve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (c) for å verne om dine eller en annen persons vitale interesser.
 • Potensielle kjøpere (og deres representanter og rådgivere) ved salg, fusjon, sammenslåing, avvikling, reorganisering eller oppkjøp. I slike tilfeller vil enhver kjøper være underlagt våre forpliktelser i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter til tilgang og valgfrihet. Vi vil varsle deg om endringen per e-post eller gjennom et varsel på nettstedet vårt.
 • Andre personer med ditt samtykke.

Uavhengig av det ovennevnte, Kahoot selger ikke personopplysninger og vil aldri dele eller selge elevdata for markedsføringsformål.

Vi kan også dele anonymiserte, sammenstilte opplysninger med utvalgte tredjeparter til statistikkformål.

Vi er ansvarlige for personvernet til tjenesteleverandører vi måtte dele personopplysninger med. Kahoot bruker bare tjenesteleverandører som har personvern- og sikkerhetsstandarder som samsvarer med våre egne. Tjenesteleverandørene våre har ikke lov til å bruke personopplysninger de behandler på vegne av oss, til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre arbeidet for oss. Vi inngår skriftlige avtaler med alle våre tjenesteleverandører for å begrense bruken av personopplysninger og pålegge samme grad av personvern, konfidensialitet og informasjonssikkerhet som det som gjelder for Kahoot!.

9. Sikkerhet

Kahoot! har et omfattende sikkerhetsprogram som er laget for å verne om sikkerheten, personvernet, konfidensialiteten og integriteten til personopplysninger innad i organisasjonen vår. Vi har egnede og rimelige tekniske og organisatoriske tiltak som er utarbeidet for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og sletting, og det er tatt høyde for risikoene i forbindelse med behandlingen og typen personopplysninger. Sikkerhetstiltakene våre omfatter datakryptering, brannmurer, databruk og tilgangsbegrensninger for personell og tjenestetilbydere samt fysisk tilgangskontroll til fasilitetene våre. Våre tjenesteleverandører som behandler betalingsdata, overholder de til enhver tid gjeldende sikkerhetskravene som gjelder for betalingskortbransjen (PCI).

Du finner mer informasjon om sikkerhetsprogrammet vårt her. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

10. Internasjonale overføringer

Vi samler inn informasjon fra hele verden, og vi kan komme til å overføre, behandle og lagre opplysningene dine utenfor landet du bor i, til det stedet hvor vi eller våre tredjeparts tjenesteleverandører har virksomhet med det som formål å levere tjenestene til deg. Dette kan omfatte land der lovverket for databeskyttelse, personvern og andre aspekter kanskje ikke er like omfattende som i landet ditt. Hvis vi overfører opplysningene dine, gjennomfører vi forebyggende tiltak og andre tiltak som har til hensikt å verne om personopplysningene dine.

Ved alle internasjonale overføringer, både innenfor Kahoot Group og til våre underbehandlere, forsikrer vi oss om at mottakeren av personopplysningene dine har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse ved å inngå passende avtaler med disse. Alle internasjonale overføringer skjer basert på EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsbestemmelser (SCC).

Kahoot! benytter strenge organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene som er lagret på egne og tredjeparters servere. Tilgangen til personopplysninger vi behandler for å levere tjenestene, er begrenset ved hjelp av innloggingsinformasjon, flerfaktorautentisering, tilgang kun til opplysningene den enkelte trenger samt begrenset tilgang til administrative kontoer for de ansatte som trenger tilgang for å utføre oppgavene sine overfor deg, for eksempel å levere kundestøtte.

Hvis du vil vite mer om Kahoots internasjonale overføringer og tiltakene vi benytter for å verne om personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

11. Lagring av opplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn nødvendig, og kun for de formålene som personopplysningene ble innsamlet for. Vi lagrer personopplysningene hvis vi har en vedvarende berettiget interesse i eller juridisk forpliktelse til å gjøre det. Lagringsperiodene varierer avhengig av typen opplysninger det dreier seg om, men på generelt grunnlag henviser vi til de følgende kriteriene for bestemmelse av lagringsperioden:

 • hvorvidt vi har et juridisk eller kontraktsmessig behov for å beholde opplysningene
 • hvorvidt opplysningene er nødvendige for å levere tjenesten
 • Hvorvidt brukerne våre har mulighet til å få tilgang til og slette opplysningene på Kahoot!-kontoen, og
 • Hvorvidt brukerne med rimelighet kan forvente at vi lagrer opplysningene inntil de selv sletter dem eller Kahoot!-kontoene deres stenges eller avsluttes.

Når vi ikke lenger har noe pågående berettiget forretningsmessig behov for å behandle personopplysningene dine, blir de slettet eller anonymisert så raskt som mulig og i samsvar med gjeldende lov.

12. Forbrukere i California

Vi selger ikke personopplysninger.

I henhold til California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) («CCPA») har forbrukerne bestemte rettigheter i forbindelse med personopplysningene sine. Du har rett til å be om at bedrifter som er underlagt CCPA (som kan inkludere våre brukere som du har et forhold til), informerer deg om hvordan de har samlet inn og brukt personopplysningene dine i løpet av de siste tolv månedene. I tillegg har du rett til å be slike bedrifter om å slette personopplysningene de har samlet inn fra deg, med visse unntak. Hvis bedriften selger personopplysninger, har du rett til å nekte salg av dine personopplysninger. Endelig kan ikke en bedrift forskjellsbehandle deg fordi du håndhever rettighetene dine i henhold til CCPA. Se avsnittene om innsamling, bruk, utlevering og personlige rettigheter ovenfor for å finne ut mer om Kahoots praksis når Kahoot fungerer som en «bedrift» underlagt CCPA.

Når vi tilbyr tjenester til brukerne våre, fungerer Kahoot! som «tjenesteleverandør» i henhold til CCPA, og vårt mottak og vår innsamling av forbrukernes personopplysninger gjøres på vegne av brukerne våre for at vi skal kunne levere tjenesten. Hvis du ønsker å be om tilgang til eller få slettet personopplysningene dine i henhold til CCPA, kan du henvende deg til brukeren du har et direkte forhold til.

13. «Do Not Track»

Lovverket i enkelte amerikanske delstater krever at vi angir om vi overholder «Do No Track»-innstillingene i nettleseren din. Kahoot! overholder standardene som er angitt i denne personvernerklæringen, og vil ikke overvåke eller følge noen «Do Not Track»-forespørsler fra nettleseren.

14. Endringer i denne erklæringen

Vi kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Hvis vi endrer personvernreglene i vesentlig grad ved for eksempel å bruke personopplysninger på en helt annen måte enn tidligere, sender vi et forhåndsvarsel med for eksempel e-post eller en popup-melding. Hvis du ikke godtar endringen, kan du når som helst slette kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.

15. Vår innsamling av personopplysninger fra barn

Vi samler ikke inn personopplysninger fra personer som bare spiller en Kahoot.

Når et barn oppretter en konto, samler vi inn e-postadressen til barnet med det formål å sende påminnelser om passord til barnet, men vi samler ikke inn noen andre personopplysninger. Vi endrer umiddelbart og permanent e-postadressen slik at den bare kan brukes til passordpåminnelser, og sørger for at den ikke kan rekonstrueres til sin opprinnelige form eller brukes til å kontakte barnet. Vi samler inn visse personopplysninger fra barn gjennom produktene våre for foreldre eller lærere/skoler, men gjør dette kun i egenskap av databehandler eller fordi vi har blitt instruert om det. Se våre retningslinjer for elevenes personvern.

Vi samler også inn brukernavn og passord fra brukere med barnekonto, som kun brukes til innlogging slik at brukere med barnekonto kan bruke tjenestene.

Vi og våre tjenesteleverandører samler også inn informasjonen beskrevet ovenfor, under «informasjon vi samler inn automatisk», fra barn.

Hvis du er forelder eller verge, kan du se gjennom informasjonen vi har samlet inn om barnet ditt eller be oss om å la være å bruke eller slette slik informasjon. I forespørselen må du ta med navnet ditt og barnets Kahoot-brukernavn og spesifisere hva du vil vi skal gjøre. Av hensyn til barnet ditt må vi verifisere identiteten din før vi implementerer forespørselen. Hvis barnet ditt bruker tjenestene våre gjennom skolen, kan du kontakte skolen eller skoledistriktet med en slik forespørsel.

16. Spørsmål og bekymringer

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer knyttet til måten vi håndterer personvern på, kan du kontakte oss på privacy@kahoot.com.

Vedlegg A – Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for denne personvernerklæringen:

«Tilknyttet selskap» betyr en enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en enhet.

«App» betyr Kahoot!-programvaren eller -mobilappen.

«CCPA» betyr California Consumer Privacy Act (Lov om forbrukerrettigheter i California) av 2018.

«Barn» betyr amerikanske barn under 13 år og barn utenfor USA under 16 år.

«Kontroll» betyr eierskaps-, stemme- eller lignende interesser som representerer femti prosent (50 %) eller mer av de totale aksjepostene for den aktuelle enheten. Begrepet «kontrollert» skal tolkes deretter.

«EØS» betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

«EU» betyr Den europeiske union.

«Kahoot!» betyr Kahoot ASA, organisasjonsnummer 997 770 234, med adresse Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Norge.

«Personopplysninger» betyr enhver opplysning som direkte eller indirekte identifiserer eller kan brukes til å identifisere en fysisk person. Noen eksempler på personopplysninger er, men er ikke begrenset til, fornavn og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, yrke eller annen demografisk informasjon.

«Personvernerklæring» betyr denne Kahoot!-personvernerklæringen.

«Skoletjenester» betyr produktene som tilbys til skoler og lærere i Kahoot EDU og Kahoot! for Teachers.

«Tjenester» betyr Kahoot-tjenestene som er tilgjengelige på plattformen vår, inkludert enhver programvare.

«Data om bruk av tjeneste» betyr opplysninger vi automatisk samler inn gjennom din bruk av tjenestene og slik det beskrives nærmere i avsnittet «Personopplysningene vi behandler».

«Elevdata» betyr personopplysninger som Kahoot behandler om elever på en skole eller på lærers vegne, som autorisert av skolen, for levering av skoletjenester.

«Vilkår» betyr Kahoots vilkår og betingelser, som er tilgjengelige her.

«Tredjeland» betyr ethvert land utenfor EU/EØS.

«Tredjepartsapplikasjoner» betyr nettsteder og tjenester som er levert av tredjeparter og integrert i tjenestene og ressursene for å gjøre visse typer innhold, funksjoner, produkter og/eller tjenester tilgjengelige for deg.

«Brukeren», «du» og «deg» betyr enhver person eller enhet som bruker tjenestene våre.

«Besøkende» betyr, avhengig av konteksten, enhver person som besøker en av våre Kahoot!-nettsteder eller -kontorer, eller som på annen måte kommuniserer med oss på våre arrangementer i forbindelse med markedsføring eller rekruttering.