Privacybeleid

De basis

Over dit privacybeleid

DISCLAIMER: Deze inhoud wordt alleen ter referentie in het Nederlands verstrekt. Het originele, in het Engels opgestelde Privacybeleid is de officiële en bindende versie.

Kahoot! doet er alles aan om de privacy en veiligheid van onze gebruikers te beschermen en transparant te zijn over hoe wij informatie over u verwerken. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Met de diensten van Kahoot! kunnen onze gebruikers inhoud maken en uploaden, spellen spelen en hosten, en anderen uitnodigen om aan een spel deel te nemen. Kahoot! treedt ten aanzien van persoonsgegevens in gebruikerscontent en ten aanzien van persoonsgegevens die wij namens onze gebruikers op het platform mogelijk anderszins verzamelen en verwerken, op als gegevensverwerker. Dergelijke verwerking valt niet onder dit privacybeleid.

Wij wijzen u erop dat, wanneer wij u op de hoogte stellen van een ander of aanvullend privacybeleid, dat beleid van toepassing is op dergelijke interacties. Lees ons Privacybeleid ten aanzien van leerlingen voor meer informatie over de verwerking door Kahoot! van informatie over leerlingen wanneer deze via de diensten aan scholen met Kahoot! in de klas werken.