Gewijzigd: 28 juli 2021

Kahoot! Privacybeleid

1. De basis

Over dit privacybeleid

DISCLAIMER: Deze inhoud wordt alleen ter referentie in het Nederlands verstrekt. Het originele, in het Engels opgestelde Privacybeleid is de officiële en bindende versie.

Kahoot! zet zich in om de privacy en veiligheid van onze gebruikers te beschermen en transparant te zijn over hoe wij informatie over u verwerken. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw Persoonlijke Informatie verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Termen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is gegeven in Bijlage A “Definities”.

De diensten van Kahoot stellen onze gebruikers in staat om content te creëren en te uploaden, spellen te spelen en te hosten en anderen uit te nodigen om aan een spel deel te nemen. Kahoot treedt op als gegevensverwerker voor Persoonlijke Informatie in gebruikersinhoud, en voor Persoonlijke Informatie die wij anderszins kunnen verzamelen en verwerken in naam van onze Gebruikers op het platform. Een dergelijke verwerking valt niet onder dit Privacybeleid.

Wij wijzen u erop dat, voor zover wij u op de hoogte stellen van een ander of aanvullend privacybeleid, dit beleid van toepassing is op dergelijke interacties. Voor meer informatie over Kahoot’s verwerking van Leerlingegevens kunt u ons Privacybeleid voor leerlingen lezen. Zie hieronder voor meer informatie over het verzamelen van gegevens van Kinderen.

Over ons

Kahoot! is een wereldwijde educatieve technologie en software-as-a-service groep die een leerplatform aanbiedt voor de wereldwijde educatieve technologiemarkt. Wij richten ons op het ontwikkelen van een uitgebreid aanbod van boeiende leermiddelen voor bedrijven, de onderwijssector en voor persoonlijke gebruikers. Het Kahoot!-platform stelt iedereen die het gebruikt in staat om hun volledige potentieel te ontsluiten door te leren. Meer informatie over onze diensten en hoe u daar gebruik van kunt maken vindt u in onze T&Cs en op onze webpagina.

2. Persoonlijke Informatie die wij verwerken

De Persoonlijke Informatie die wij verwerken is afhankelijk van de context van uw interacties met Kahoot!, uw Kahoot!-accountinstellingen, de producten en functies die u gebruikt, uw locatie en de toepasselijke wetgeving. De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen, vallen echter in grote lijnen in de volgende categorieën uiteen:

Informatie die u aan ons verstrekt: Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en functie van de contactpersoon van Gebruikers (bijvoorbeeld bedrijven of onderwijsinstellingen);

 • Inloggegevens zoals uw e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich aanmeldt voor een account bij ons;
 • Informatie over de accounthouder zoals uw locatie, interesses, foto, organisatie, titel/functie, leeftijd, van welke Kahoot!-groepen u deel uitmaakt en met wie u interactie hebt door gebruik te maken van de Diensten.
 • Probleemoplossing en ondersteuningsgegevens, dit zijn gegevens die u verstrekt, of die wij anderszins verzamelen in verband met ondersteuningsvragen die wij van u ontvangen. Dit kan contact- of verificatiegegevens omvatten, de inhoud van uw chats en andere communicatie met ons, en het product of de dienst die u gebruikt in verband met uw hulpvraag; en
 • Betalingsinformatie en andere financiële informatie die wij/onze betalingsverwerkers nodig hebben om de Diensten te verlenen.
 • Communicatiegegevens. Verschillende van onze diensten laten u informatie delen met andere mensen, en u hebt de controle over wat u deelt en met wie. Bijvoorbeeld, wanneer u bent ingelogd en interactie hebt met bepaalde Kahoot! Diensten, zoals het achterlaten van commentaar op de Websites, kan het zijn dat u Persoonlijke Informatie aan ons en aan het algemene publiek bekendmaakt. Wij raden u ten zeerste aan de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie te beperken door middel van bijvoorbeeld commentaar. Vergeet niet dat wanneer u Persoonlijke Informatie publiekelijk deelt, bijvoorbeeld via de commentaarsectie op onze Website, de informatie die u bekendmaakt publiekelijk beschikbaar en toegankelijk kan worden via zoekmachines. Indien u Persoonlijke Informatie bekend maakt via commentaar binnen een Kahoot!-groepsparticipatie, dus niet het algemene publiek, hou er dan rekening mee dat de informatie die u bekend maakt beschikbaar zal zijn voor andere groepsdeelnemers. Persoonlijke Informatie die via commentaren worden vrijgegeven, worden door Kahoot! verwerkt als een gegevensverwerker.

Informatie die we automatisch verzamelen: In sommige (maar niet alle) landen, waaronder landen binnen de EER, wordt deze informatie beschouwd als Persoonlijke Informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens over het gebruik van de dienst kunnen het volgende omvatten:

 • Browser- of apparaatinformatie die via uw apparaat wordt verzameld, zoals het Media Access Control (MAC) adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, internetbrowsertype en -versie en versie van de Diensten (zoals de App) die u gebruikt.
 • Gebruiksgegevens die verzameld worden wanneer u met onze Dienst interageert. Dit kan onder meer inhouden de data en tijdstippen waarop u toegang krijgt tot de Diensten en uw internetactiviteiten (zoals welke delen van de Dienst u hebt gebruikt). We verzamelen ook informatie over de prestaties van de Diensten, inclusief statistieken met betrekking tot de bezorgbaarheid van e-mails en andere communicatie die u via de Dienst verstuurt. Als u onze App gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over hoe vaak u de App gebruikt en andere prestatiegegevens. Deze informatie stelt ons in staat de inhoud en de werking van de Dienst te verbeteren en onderzoek en analyse van de Dienst te mogelijk te maken.
 • Data loggen waarbij onze webservers logbestanden bijhouden die elke keer dat een apparaat toegang krijgt tot deze servers en de aard van elke toegang registreren, inclusief de oorspronkelijke IP-adressen en uw activiteit in de Diensten (zoals de datum-/tijdstempels geassocieerd met uw gebruik, deelname aan Kahoot! spellen, resultaten, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt (bijvoorbeeld, welke functies u gebruikt)). Wij kunnen ook toegang krijgen tot metadata en andere informatie die verband houdt met bestanden die u naar onze Dienst uploadt.
 • Cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen zoals browsertype en andere anonieme verkeersgegevens. Zie onze Cookiebericht voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Pixel tags (ook bekend als web beacons en clear GIF’s) kunnen in verband met sommige Diensten worden gebruikt om, onder andere, de acties van onze Gebruikers te volgen, het succes van marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de Diensten en responspercentages samen te stellen.
 • Analytica, d.w.z. het gebruik van analytische diensten van derden, zoals Google Analytics, die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie over het gebruik van de Diensten te verzamelen en te analyseren en om verslag uit te brengen over activiteiten en trends. U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door naar www.google.com/policies/privacy/partners/ te aan en u af te melden door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zie ook ons Cookiebericht voor meer informatie.

Informatie die wij verzamelen van andere bronnen: Van tijd tot tijd kunnen wij Persoonlijke Informatie over u verzamelen van andere bronnen, zoals onze Partners, integraties of andere derde partijen, bijvoorbeeld wanneer u toestemming heeft gegeven aan de derde partij om uw informatie met ons te delen.

3. Gebruik van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie die wij verzamelen, gebruiken voor de doeleinden en op de rechtsgronden die hieronder worden vermeld:

De Diensten verlenen. U in staat stellen bepaalde functies te gebruiken. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie automatisch verwerken, op basis van ons legitiem belang, om u in staat te stellen bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken, bijvoorbeeld om een Kahoot te publiceren, een commentaar te plaatsen, lid te worden van een groep of een specifieke Kahoot-gebruiker te “volgen”. Sommige van deze functies zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een abonnementsplan. Indien u in deze gevallen uw Persoonlijke Informatie wenst te verwijderen, kunt u dit normaal gesproken zelf doen via uw account.

Mededelen met u. Wij kunnen genoodzaakt zijn met u te communiceren over uw account en u klantenondersteuning te bieden om ons contract met u voor het gebruik van de Dienst uit te voeren of, indien wij geen contract met u hebben afgesloten, op grond van onze legitieme belangen bij het beheren en ondersteunen van onze Diensten. Bijvoorbeeld, als u onze App gebruikt, kunnen wij u vragen of u pushberichten wilt ontvangen over activiteiten in uw account. Als u zich hebt aangemeld voor deze pushmeldingen en ze niet langer wilt ontvangen, kunt u ze uitschakelen via uw besturingssysteem. Wij kunnen u ook systeemwaarschuwingsberichten sturen op grond van onze legitieme belangen bij het beheer van de Diensten en het aanbieden van bepaalde functies. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over tijdelijke of permanente wijzigingen van onze Dienst, zoals geplande onderbrekingen, veiligheids- of nalevingsmeldingen, informatie over nieuwe functies, versie-updates, releases, waarschuwingen voor misbruik en wijzigingen in dit Privacybeleid.

De Dienst ondersteunen en verbeteren. Uw Persoonlijke Informatie kan gebruikt worden om de Diensten te verstrekken, ondersteunen en verbeteren om ons contract met u voor het gebruik van de Dienst uit te voeren of wanneer wij geen contract met u hebben afgesloten, op grond van onze legitieme belangen bij het beheren en verbeteren van de Dienst en het verstrekken van bepaalde functies. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat uw informatie met derden wordt gedeeld om onze Dienst te verlenen en te ondersteunen of om bepaalde functies van de Dienst voor u beschikbaar te maken. Wanneer wij uw Persoonlijke Informatie delen met derden, nemen wij stappen om uw informatie te beschermen op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen onder de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie over hoe wij uw informatie delen, zie het “Het delen van uw Persoonlijke Informatie” gedeelte hieronder.

Aankoop en betaling. Uw Persoonlijke Informatie kan gebruikt worden om te factureren en geld te innen dat u ons verschuldigd bent om ons contract met u uit te voeren voor het gebruik van de Diensten of wanneer wij geen contract met u hebben afgesloten, in overeenstemming met onze legitieme belangen om onze Dienst te exploiteren en te beheren. Dit houdt in dat wij u e-mails, facturen, ontvangstbewijzen, kennisgevingen van niet-nakoming en waarschuwingen sturen als wij een ander creditcardnummer nodig hebben. Wij gebruiken derden voor de veilige verwerking van creditcardtransacties, en die derden verzamelen factureringsinformatie om uw bestellingen en creditcardbetalingen te verwerken. Voor meer informatie over de maatregelen die we nemen om die gegevens te beschermen, zie het gedeelte “Onze Veiligheid” van dit Privacybeleid.

Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Dienst. Om misbruik of oneigenlijk gebruik van onze Diensten tegen te gaan, de rechten van onze Gebruikers te beschermen, de naleving van onze algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving te verzekeren, en om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken zoals redelijkerwijs noodzakelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld periodiek de inhoud controleren die onze Gebruikers indienen of weergeven, om ervoor te zorgen dat deze inhoud voldoet aan onze algemene voorwaarden, onder meer via geautomatiseerde filtermechanismen. Dit is in het voordeel van alle Gebruikers die zich aan onze algemene voorwaarden houden, omdat het misbruik vermindert en ons helpt een betrouwbaar platform te behouden. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor dit doel op grond van ons legitiem belang om misbruik en oneigenlijk gebruik van de Dienst te voorkomen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties, gerechtelijke bevelen, geldige verzoeken tot inzage, geldige dagvaardingen, en andere toepasselijke wettelijke mechanismen. Dit omvat Persoonlijke Informatie die nodig is om informatie te verstrekken aan vertegenwoordigers en adviseurs, met inbegrip van advocaten en accountants, om ons te helpen te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of veiligheidsvereisten op grond van onze legitieme belangen, en Persoonlijke Informatie die nodig is om een rechtszaak, arbitrage of soortgelijke juridische procedure te vervolgen en te verdedigen.

Optimalisatie en personalisatie van de Dienst. Persoonlijke informatie kan worden gebruikt om u suggesties te doen en u te voorzien van op maat gemaakte functies binnen onze Diensten die uw ervaring optimaliseren en personaliseren. Bijvoorbeeld, op de Websites kunnen wij bepaalde categorieën van Kahoot! quizzen weergeven op basis van Kahoot! quizzen die u eerder hebt gespeeld, uw locatie, district of voorkeuren. Dergelijk gebruik van uw Persoonlijke Informatie is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het beheer van de Dienst en het aanbieden van bepaalde functies.

Gegevensanalyse. Uw Persoonlijke Informatie kan worden gebruikt voor het uitvoeren van gegevensanalyses op grond van onze legitieme zakelijke belangen bij het verbeteren en versterken van onze producten en diensten voor onze Gebruikers. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld analytische gegevens om productaanbevelingen, doelgroepsegmentatie en voorspelde demografische functies voor onze Gebruikers mogelijk te maken.

Personalisering van de Dienst. Persoonlijke Informatie kan verwerkt worden om de Dienst, inhoud en advertenties die we u aanbieden te personaliseren, op basis van onze legitieme belangen bij het ondersteunen van onze marketingactiviteiten en het verstrekken van bepaalde functies binnen de Dienst.

Marketing. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u marketinginformatie, productaanbevelingen en niet-transactionele mededelingen (zoals e-mail, telemarketinggesprekken, SMS of push-notificaties) over ons te doen toekomen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en dit Privacybeleid. Wij zullen u geen ongevraagde marketing of marketing van derden sturen.

De mogelijkheid om deel te nemen aan prijstrekkingen, wedstrijden en soortgelijke promoties. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan prijstrekkingen, wedstrijden en soortgelijke promoties. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken en bekendmaken. Deelname aan deze activiteiten is volledig optioneel, en onderworpen aan een afzonderlijke “just in time”-aankondiging zoals vereist. Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren.

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens. De Persoonlijke Informatie van de Gebruiker kan worden gebruikt om gegevens over onze Gebruikers en het gebruik van de Dienst door onze Gebruikers te combineren en te anonimiseren om geaggregeerde, geanonimiseerde statistieken op te stellen die wij kunnen gebruiken om bepaalde functies binnen de Dienst aan te bieden en voor het bevorderen en verbeteren van de Dienst op grond van onze legitieme belangen.

Wij verkopen geen Persoonlijke Informatie en wij delen geen Persoonlijke Informatie met derden voor marketingdoeleinden. In het kader van de CCPA, en in sectie 12 hieronder, betekent ‘verkoop’ de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding, maar omvat bijvoorbeeld niet de overdracht van Persoonlijke Informatie als een actief dat deel uitmaakt van een fusie, faillissement of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf.

4. Toepassingen en websites van derden

Wij kunnen de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen of ontvangen via de Dienst, als verwerker en zoals anders vermeld in dit Privacybeleid, gebruiken om uw gebruik van de integraties en plugins die u kiest om te verbinden met uw Kahoot!-account mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, als u ervoor kiest om een Google-integratie te koppelen aan uw Kahoot!-account, zullen wij u vragen om ons toestemming te geven om, indien van toepassing, uw Google Sheets, Google Contacts, Google Analytics en Google Drive te bekijken en/of te downloaden. Dit stelt ons in staat om uw Google-integratie(s) te configureren in overeenstemming met uw voorkeuren.

Wij integreren ook met derde partijen die content, producten en/of diensten aan u ter beschikking stellen, zoals de YouTube API voor video’s. Het gebruik van deze toepassingen van derden is optioneel. De Applicaties van derde partijen kunnen hun eigen privacybeleid hebben dat van toepassing is op u wanneer u ervoor kiest om deze Applicaties van derde partijen te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Google https://policies.google.com/privacy.

De Applicaties van derde partijen kunnen Persoonlijke Informatie over u verzamelen, maar wij delen geen Persoonlijke Informatie met hen.

De Diensten en Websites bevatten social media-functies, zoals social media plug-ins met Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok en Facebook. Uw interacties met deze functies en platforms vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

De Websites bevatten links naar andere websites, waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van ons. Indien u Persoonlijke Informatie verstrekt aan één van deze sites, valt uw informatie onder hun privacybeleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

5. Websites van derden

De websites bevatten links naar andere websites, waarvan de omgang met privacy kan verschillen van de wijze waarop wij met privacy omgaan. Als u aan deze websites persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van de desbetreffende website. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, noch wij zijn verantwoordelijk voor de praktijken betreffende privacy, persoonsgegevens of anderszins van derden, waaronder begrepen derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de diensten een link bevatten. De opname van een link in de diensten impliceert niet dat wij of de aan ons gelieerde bedrijven de gelinkte website of dienst onderschrijven.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken van andere organisaties op het gebied van het verzamelen, het gebruik, de bekendmaking of de beveiliging van gegevens, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft of enigerlei andere appontwikkelaars, appaanbieders, aanbieders van socialmediaplatforms, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van draadloze diensten of fabrikant van apparaten, ook niet met betrekking tot persoonsgegevens die u aan deze of andere organisaties bekendmaakt.

6. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Ken uw rechten

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u verblijft, hebt u wellicht de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Informatie, deze te corrigeren, bij te werken, over te dragen, te verwijderen, te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie.
 • U kunt het recht hebben om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die op u van toepassing is met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Informatie door ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten binnen de EER en het VK zijn hier beschikbaar en voor Zwitserland is hier beschikbaar.
 • Indien Persoonlijke Informatie worden verzameld of verwerkt op basis van toestemming, of indien u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails van Kahoot!, kunt u het recht hebben om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voor uw intrekking hebben uitgevoerd, en evenmin op de verwerking van uw Persoonlijke Informatie op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Kahoot ondersteunt onze schoolklanten bij het verlenen van toegang aan ouders en in aanmerking komende leerlingen tot hun Persoonsgegevens en bij het voldoen aan andere verzoeken die ouders en in aanmerking komende leerlingen kunnen doen om toegang te krijgen tot hun gegevens. Zie ook het gedeelte over onze verwerking van Persoonsgegevens over kinderen hieronder.

Gelieve er nota van te nemen dat op de bovenstaande rechten uitzonderingen en beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld geen Persoonlijke Informatie verstrekken indien dit in strijd zou zijn met onze geheimhoudingsplicht of indien wij een wettelijke verplichting hebben om dergelijke gegevens te bewaren. Kahoot zal reageren op uw verzoek om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Maak gebruik van uw rechten

U kunt uw individuele account en profielinstellingen beheren via uw Kahoot-account, met inbegrip van contactgegevens, betaalgegevens, voorkeuren of u kunt rechtstreeks contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@kahoot.com. Kahoot neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij verzamelen betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, accuraat, volledig en actueel zijn.

Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren, zodat wij efficiënt op uw verzoek kunnen reageren.

7. Het delen van uw Persoonlijke Informatie

Wij delen geen Persoonlijke Informatie met derden, behalve in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven.

 1. Filialen. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen en bekendmaken aan de ondernemingen van de Kahoot Group, voor onze legitieme zakelijke doeleinden of om diensten te verlenen die een of meer van onze Groepsondernemingen kunnen omvatten.
 2. Dienstverleners. Wij kunnen Persoonlijke Informatie delen met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons diensten verlenen (bijv. webhosting, technische ondersteuning, verwerking van betalingen, analytische diensten en contentvoorziening), maar uitsluitend met het doel om namens ons werkzaamheden te verrichten zoals beschreven in dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld, bedrijven die wij hebben ingehuurd om ons te helpen bij de levering en ondersteuning van onze Dienst of bij de bescherming en beveiliging van onze systemen en diensten en andere bedrijfsgerelateerde functies.
 3. Reclamepartners: Kahoot! kan samenwerken met derde reclameplatforms en sociale mediakanalen om onze Diensten te promoten, zowel op onze Websites als op websites van derde partijen. Daartoe kunnen wij beperkte Persoonlijke Informatie van onze Gebruikers delen om dit doel te bereiken.  Wij en onze externe reclamepartners kunnen bijvoorbeeld cookies, pixels en webbakens en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de Website en andere websites om u reclame aan te bieden op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Niettegenstaande het bovenstaande, delen wij nooit informatie over Kinderen voor de doeleinden of met de partijen die in dit gedeelte worden beschreven.
 4. Openbare instelling(en). Elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsagentschap, rechtbank of andere derde partij waarvan wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is (a) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (b) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (c) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 5. Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie, liquidatie, reorganisatie, of overname. In dat geval zal elke verwerver onderworpen zijn aan onze verplichtingen onder dit Privacybeleid, met inbegrip van uw recht op toegang en keuze. Wij zullen u van de wijziging op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen of door een bericht op onze Website te plaatsen.
 6. Elke andere persoon met uw toestemming.

Ongeacht het bovenstaande, verkoopt Kahoot geen Persoonlijke Informatie en wij zullen nooit Gegevens van leerlingen delen of verkopen voor marketing doeleinden.

Wij kunnen ook geanonimiseerde, geaggregeerde informatie delen met geselecteerde derden voor statistische doeleinden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensprivacy van de dienstverleners met wie wij Persoonlijke Informatie kunnen delen. Kahoot maakt alleen gebruik van dienstverleners die gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen hanteren die in overeenstemming zijn met die van ons. Onze dienstverleners mogen de Persoonlijke Informatie die zij namens ons verwerken niet voor andere doeleinden gebruiken dan die nodig zijn om hun werk voor ons uit te voeren. Wij sluiten schriftelijke overeenkomsten met al onze dienstverleners waarin het gebruik van Persoonlijke Informatie wordt beperkt en waarin hetzelfde niveau van privacy, vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging wordt opgelegd dat voor Kahoot! geldt.

9. Onze beveiliging

Kahoot! onderhoudt een uitgebreid beveiligingsprogramma dat is ontworpen om de veiligheid, privacy, vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonlijke Informatie binnen onze organisatie te beschermen. Wij hebben passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s die de verwerking en de aard van de Persoonlijke Informatie met zich meebrengen. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten gegevensversleuteling, firewalls, gegevensgebruik en toegangsbeperkingen voor ons personeel en onze dienstverleners, en fysieke toegangscontroles tot onze faciliteiten. Onze dienstverleners die betalingsgegevens verwerken, houden zich aan de toepasselijke niveaus van Payment Card Industry (PCI).

Meer informatie over ons beveiligingsprogramma vindt u hier. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw Persoonlijke Informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@kahoot.com.

10. Internationale doorgifte

Wij verzamelen wereldwijd informatie en kunnen uw informatie overdragen, verwerken en opslaan buiten het land waar u woont, overal waar wij of onze externe dienstverleners actief zijn, met als doel u de Diensten te verlenen. Het kan daarbij gaan om landen waar de gegevensbescherming, het recht op privacy en andere wetten wellicht niet zo uitgebreid zijn als in uw land. Telkens wanneer wij uw informatie overdragen, nemen wij stappen, met inbegrip van preventieve maatregelen, om uw Persoonlijke Informatie te beschermen.

Voor alle internationale overdrachten, zowel binnen de Kahoot Group als naar onze sub-verwerkers, zorgen wij ervoor dat de ontvanger van uw Persoonlijke Informatie een passend beschermingsniveau biedt door passende overeenkomsten af te sluiten. Alle internationale doorgiften vinden plaats op basis van de door de EU-commissie standaard contractuele clausules (“SCC’s”).

Kahoot! handhaaft strenge organisatorische en technische maatregelen om de Persoonlijke Informatie te beschermen die op onze servers en die van onze vertrouwde derde partijen is opgeslagen. De toegang tot Persoonlijke Informatie die wij verwerken om de Diensten te verlenen, wordt beperkt door middel van inloggegevens, multifactorauthenticatie, toegang op een “need-to-know”-basis en beperkte toegang tot administratieve accounts voor de werknemers die toegang nodig hebben om hun taken jegens u uit te voeren, zoals het verlenen van ondersteunende diensten.

Als u meer wilt weten over Kahoot’s internationale overdrachten en de maatregelen die wij nemen om uw Persoonlijke Informatie veilig te houden, neem dan contact met ons op via privacy@kahoot.com.

11. Bewaren van Persoonlijke Informatie

Wij bewaren Persoonlijke Informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonlijke Informatie is verzameld. Wij bewaren Persoonlijke Informatie wanneer wij daartoe een lopende legitieme zakelijke of wettelijke verplichting hebben. Onze bewaartermijnen variëren naar gelang het soort gegevens, maar over het algemeen baseren wij ons op deze criteria om de bewaartermijn te bepalen:

 • Of wij een wettelijke of contractuele reden hebben om de gegevens te bewaren;
 • Of de gegevens noodzakelijk zijn om onze Dienst te verlenen;
 • Of onze Gebruikers de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot de gegevens in hun Kahoot! accounts en deze te verwijderen; en
 • Of onze Gebruikers redelijkerwijs zouden verwachten dat wij de gegevens zouden bewaren totdat zij deze verwijderen of totdat hun Kahoot!-accounts worden gesloten of beëindigd.

Als wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw Persoonlijke Informatie te verwerken, zullen deze zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwijderd of geanonimiseerd.

12. Consumenten in Californië

Wij verkopen geen persoonlijke informatie.

De CCPA verleent consumenten specifieke rechten met betrekking tot hun Persoonlijke Informatie. U hebt het recht om bedrijven die onder de CCPA vallen (waaronder mogelijk onze Gebruikers met wie u een relatie hebt) te verzoeken bepaalde informatie aan u bekend te maken over hun verzameling en gebruik van uw Persoonlijke Informatie in de afgelopen 12 maanden. Bovendien hebt u het recht om dergelijke bedrijven te vragen de over u verzamelde Persoonlijke Informatie te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Indien het bedrijf Persoonlijke Informatie verkoopt, hebt u het recht om af te zien van die verkoop. Ten slotte mag een bedrijf u niet discrimineren omdat u een CCPA-recht uitoefent. Raadpleeg de bovenstaande secties over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie en individuele rechten om meer te weten te komen over de praktijken van Kahoot wanneer Kahoot optreedt als een “bedrijf” dat onder de CCPA valt.

Bij het aanbieden van diensten aan haar Gebruikers handelt Kahoot! als een “dienstverlener” onder de CCPA en onze ontvangst en verzameling van enige Persoonlijke Informatie van consumenten wordt voltooid namens onze Gebruikers om ons in staat te stellen de Dienst te verlenen. Gelieve verzoeken om toegang tot of verwijdering van uw Persoonlijke Informatie onder de CCPA te richten aan de Gebruiker met wie u een directe relatie heeft.

13. Do Not Track

Bepaalde wetten van Amerikaanse staten vereisen dat wij aangeven of wij de “Do Not Track”-instellingen in uw browser respecteren. Kahoot! houdt zich aan de normen die in dit Privacybeleid zijn opgenomen en monitort of volgt geen Do Not Track-browserverzoeken.

14. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigen. Indien we materiële wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid, bijvoorbeeld doordat we Persoonsgegevens op een wezenlijk andere manier willen gaan gebruiken dan we eerder deden, ontvangt u een voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of een pop-up. U kunt uw account verwijderen en het gebruik van onze Diensten stopzetten als u de wijziging niet aanvaardt.

15. Onze verzameling van Persoonlijke Informatie van kinderen

Wij verzamelen geen Persoonlijke Informatie van een persoon die enkel een Kahoot speelt.

Wanneer een Kind een account aanmaakt, verzamelen wij zijn of haar e-mailadres alleen om hem of haar wachtwoordherinneringen te kunnen sturen, maar wij verzamelen geen andere Persoonlijke Informatie. Wij wijzigen het e-mailadres onmiddellijk en permanent, zodat het alleen kan worden gebruikt als een wachtwoordherinnering en niet kan worden gereconstrueerd in zijn oorspronkelijke vorm of kan worden gebruikt om contact op te nemen met het kind. Wij verzamelen wel bepaalde Persoonlijke Informatie van kinderen via onze producten voor ouders of leerkrachten/scholen, maar wij doen dit in onze hoedanigheid van verwerker of op hun aanwijzing. Zie ons Privacybeleid voor leerlingen.

Wij verzamelen ook de gebruikersnaam en het wachtwoord van houders van een kinderaccoount, die uitsluitend worden gebruikt om in te loggen, zodat de houder van de kinderaccount de Diensten kan gebruiken.

Wij en onze dienstverleners verzamelen ook de informatie die hierboven wordt beschreven, onder “informatie die wij automatisch verzamelen”, van Kinderen.

Als u een ouder of voogd bent, kunt u de informatie die wij over uw kind hebben verzameld, inzien of ons vragen deze informatie niet verder te gebruiken of te verwijderen. Vermeld in uw verzoek uw naam en de Kahoot-gebruikersnaam van uw kind, en geef aan welke actie u wilt dat wij ondernemen. Voor de bescherming van uw kind kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Als uw kind via zijn of haar school gebruik maakt van onze Diensten, kunt u met een dergelijk verzoek contact opnemen met de school of het schooldistrict.

16. Vragen & zorgen

Als u vragen of opmerkingen hebt, of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij zijn omgegaan met een privacykwestie, kunt u contact met ons opnemen op privacy@kahoot.com.

Bijlage A – Definities

De volgende definities zijn van toepassing op dit Privacybeleid:

“Filiaal” betekent een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een entiteit.

“App” betekent Kahoot!´s software-/mobiele applicaties.

“CCPA” staat voor de California Consumer Privacy Act van 2018.

“Kinderen” betekent Amerikaanse kinderen jonger dan 13 en kinderen buiten de VS jonger dan 16 jaar.

“Controle” betekent een eigendoms-, stem- of soortgelijk belang dat vijftig procent (50%) of meer vertegenwoordigt van de totale belangen die op dat moment uitstaan in de entiteit in kwestie. De term “gecontroleerd” wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

“EER” betekent de Europese Economische Ruimte.

“EU” betekent de Europese Unie.

“Kahoot!” betekent Kahoot ASA, organisatienummer 997 770 234, gevestigd op Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Noorwegen.

“Persoonlijke informatie” betekent alle informatie die een individu identificeert of kan worden gebruikt om een individu direct of indirect te identificeren. Voorbeelden van Persoonlijke Informatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, beroep of andere demografische informatie.

“Privacybeleid” betekent dit Kahoot!-privacybeleid.

“Schoolservices” betekent de producten die worden aangeboden aan scholen en leraren in Kahoot EDU en Kahoot! for Teachers.

“Diensten” betekent de Kahoot diensten, inclusief software, die beschikbaar zijn op ons platform.

“Data over het gebruik van de Dienst” betekent informatie die we automatisch verzamelen door uw gebruik van de Diensten en zoals verder beschreven in het “Persoonlijke informatie die we verwerken” gedeelte hieronder.

“Leerlinggegevens” betekent Persoonlijke Informatie die Kahoot verwerkt over leerlingen namens een school of leraar zoals geautoriseerd door de school voor de levering van de Schooldiensten.

“Algemene voorwaarden;C” betekent de beschikbare algemene voorwaarden van Kahoot! hier.

“Derde land” betekent elk niet-EU/EER-land

“Applicaties van derde partijen” betekent websites en diensten geleverd door derden die zijn geïntegreerd in de Diensten en Middelen om bepaalde functies, content, producten en/of diensten aan u beschikbaar te stellen.

“Gebruiker”, “u” and “uw” betekent elke persoon of entiteit die onze Dienst(en) gebruikt.

“Bezoeker” betekent, afhankelijk van de context, elke persoon die een van onze Kahoot! Websites of kantoren bezoekt, of op een andere manier met ons in contact treedt tijdens onze evenementen of in verband met onze marketing- of wervingsactiviteiten.