OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w Polish wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalny Regulamin utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja

Zmodyfikowano: 8 listopada 2023

Kahoot! Polityka Prywatności

1. Informacje podstawowe

Informacje dotyczące tej polityki prywatności

Firma Kahoot! jest w pełni oddana idei zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz transparentności w zakresie przetwarzania ich informacji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników oraz w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw do prywatności. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Aneksie A „Definicje”.

Usługi Kahoot! umożliwiają naszym użytkownikom tworzenie i przesyłanie treści, granie i hostowanie gier oraz zapraszanie innych do dołączenia do gry. Firma Kahoot! pełni rolę administratora Danych osobowych zawartych w treściach użytkownika oraz Danych osobowych, które możemy w inny sposób gromadzić i przetwarzać w imieniu naszych Użytkowników na platformie. Takie przetwarzanie nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności.

Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim przekazujemy informacje związane z innymi lub dodatkowymi zasadami dotyczącymi prywatności, takie zasady będą miały zastosowanie do regulowania rzeczonych interakcji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Uczniów przez Kahoot! znajdują się na naszej stronie Polityka prywatności uczniów. Proszę zapoznać się z poniższymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi zbierania przez nas informacji od Dzieci.

O nas

Kahoot! to globalna grupa zajmująca się technologią edukacyjną i oprogramowaniem jako usługą, zapewniająca platformę edukacyjną dla globalnego rynku technologii edukacyjnych. Skupiamy się na opracowywaniu kompleksowej oferty narzędzi edukacyjnych dla przedsiębiorstw, sektora edukacji oraz dla użytkowników indywidualnych. Platforma Kahoot! umożliwia wszystkim użytkownikom odblokowanie ich pełnego potencjału poprzez naukę. Więcej informacji na temat naszych usług i sposobów korzystania z nich można znaleźć w naszych Warunkach i zastrzeżeniach oraz w obrębie naszej strony internetowej.

2. Przetwarzane przez nas Dane osobowe

Przetwarzane przez nas Dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z Kahoot!, ustawień konta użytkownika Kahoot!, wykorzystywanych produktów i usług, lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów prawa. Jednakże gromadzone przez nas Dane osobowe należą w szerokim kontekście do następujących kategorii:

Informacje przekazywane nam przez użytkowników: użytkownicy mogą przekazywać nam pewne dane osobowe podczas rejestracji konta Kahoot! i korzystania z usług, kontaktów z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłania wiadomości e-mail, integrowania Usług z inną stroną internetową lub Usługą (na przykład, gdy użytkownik chce połączyć swoje konto Google z Kahoot!) lub w trakcie jakiegokolwiek innego sposobu porozumiewania się z naszą firmą. Informacje te mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i stanowisko osoby kontaktowej Użytkowników (na przykład firm lub instytucji edukacyjnych);
 • Poświadczenia logowania do konta takie jak adres e-mail lub nazwa użytkownika i hasło podczas rejestracji konta u nas;
 • Informacje o posiadaczu konta takie jak lokalizacja (tylko miasto i kraj), zainteresowania, zdjęcie, organizacja, stanowisko, wiek, do jakich grup Kahoot! użytkownik należy i z kim się kontaktuje, korzystając z Usług.
 • Dane dotyczące rozwiązywania problemów i pomocy technicznej, które są danymi dostarczanymi przez użytkownika lub w inny sposób zbieranymi przez nas w związku z otrzymywanymi od użytkownika zapytaniami dotyczącymi pomocy technicznej. Może to obejmować dane kontaktowe lub uwierzytelniające, treść czatów i innych form komunikacji z nami, a także produkt lub usługę, z której użytkownik korzysta w związku z zapytaniem o pomoc; oraz
 • Informacje dotyczące płatności i inne informacje finansowe, których potrzebujemy lub nasze podmioty przetwarzające płatności potrzebują w celu świadczenia Usług.
 • Dane dotyczące komunikacji. Kilka naszych usług umożliwia dzielenie się informacjami z innymi ludźmi, a użytkownik ma kontrolę nad tym, czym się dzieli i z kim się tym dzieli. Przykładowo po zalogowaniu i przy korzystaniu z pewnych usług Kahoot!, takich jak zamieszczanie komentarzy w witrynach internetowych, użytkownik może ujawniać dane osobowe nam oraz ogółowi społeczeństwa. Zdecydowanie zaleca się ograniczenie ujawniania informacji osobowych np. poprzez komentarze. Należy pamiętać, że publiczne udostępnianie danych osobowych, na przykład poprzez sekcję komentarzy w naszej witrynie internetowej, powoduje publiczne udostępnienie ujawnionych informacji oraz dostęp do nich poprzez wyszukiwarki internetowe. Ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem komentarzy w zakresie udziału w grupach Kahoot!, tj. nie ogółowi społeczeństwa, powoduje ujawnienie tych informacji pozostałym członkom danej grupy. Dane osobowe ujawnione w komentarzach są przetwarzane przez Kahoot! jako podmiot przetwarzający dane.

Informacje zbierane automatycznie: W niektórych (ale nie wszystkich) krajach, w tym w krajach należących do EOG, informacje te są uznawane za Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane związane z korzystaniem z usług mogą obejmować:

 • Informacje o przeglądarce lub urządzeniu, które są zbierane za pośrednictwem urządzenia, np. adres sieciowy MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz wersja używanych usług (takich jak aplikacja).
 • Dane dotyczące korzystania, które są gromadzone przy każdej interakcji z naszą Usługą. Może to obejmować daty i godziny dostępu do usług i czynności przeglądania stron (takie jak, które części Usługi są używane). Gromadzimy również informacje na temat działania Usług, w tym wskaźniki związane z dostarczaniem wiadomości e-mail i innych komunikatów przesyłanych za pośrednictwem Usługi. W przypadku korzystania z naszej Aplikacji, możemy gromadzić informacje na temat częstotliwości korzystania z Aplikacji oraz inne dane dotyczące wydajności. Takie informacje umożliwiają nam poprawę treści i funkcjonowania Usługi oraz ułatwiają ich badania i analizę.
 • Dane dzienników — w obrębie naszych serwerów sieciowych zapisywane są pliki dzienników, w których rejestrowana jest data przy każdym uzyskaniu dostępu do serwera przez jakiekolwiek urządzenie. Zapisywany jest również początkowy adres IP oraz aktywność użytkownika w zakresie korzystania z Usług (w tym takie informacje jak sygnatury daty/godziny skojarzone z użytkowaniem, udział w grach Kahoot!, wyniki, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania oraz inne podejmowane działania (jak na przykład używane funkcje)). Możemy również uzyskać dostęp do metadanych i innych informacji związanych z plikami, które użytkownik przesyła do naszej Usługi.
 • Pliki cookie, które pozwalają nam zbierać informacje, takie jak typ przeglądarki i inne anonimowe dane o ruchu. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie 
 • Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne i czyste pliki GIF) mogą być używane w związku z niektórymi Usługami w celu m.in. śledzenia działań naszych Użytkowników, mierzenia sukcesu kampanii marketingowych i kompilowania statystyk dotyczących korzystania z Usług i wskaźników odpowiedzi.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł: Możemy zbierać Dane Osobowe użytkownika z innych źródeł, takich jak nasi Partnerzy, integracje lub inne strony trzecie, np. w przypadku gdy użytkownik udzielił stronie trzeciej zgody na udostępnianie nam swoich informacji.

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy wykorzystać gromadzone dane osobowe użytkowników do celów i zgodnie z podstawami prawnymi, które opisano poniżej:

Świadczenie Usług. Oznacza to wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika w celu zapewniania użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Usług, takich jak zapewnienie dostępu do konta, odpowiadanie na zapytania i umożliwienie korzystania z różnych funkcji Usługi, takich, jak powiadamianie o udostępnieniu kahoota czy zaproszeniu do dołączenia do wyzwania. Wchodzimy w takie interakcje w celu zarządzania naszą relacją umowną z użytkownikiem i/lub spełniania zobowiązań prawnych.

Umożliwianie użytkownikowi korzystania z niektórych funkcji.  Możemy automatycznie przetwarzać Dane osobowe użytkownika, powołując się na nasze uzasadnione interesy, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych Usług, na przykład, aby opublikować kahoota, utworzyć komentarz, dołączyć do grupy lub obserwować konkretnego użytkownika Kahoot!. Należy pamiętać, niektóre z tych funkcji są dostępne tylko w ramach wykupionej subskrypcji. Dane osobowe w takich przypadkach na ogół można usunąć samodzielnie z poziomu swojego konta.

Komunikacja z użytkownikiem. Może wystąpić konieczność kontaktu z użytkownikiem w związku z jego kontem oraz zapewnienia pomocy technicznej w celu spełnienia postanowień umowy z użytkownikiem w zakresie korzystania z usługi lub, w przypadku braku podpisanej umowy, w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania i zapewniania wsparcia dla naszych usług. Jeżeli przykładowo użytkownik korzysta z naszej aplikacji, możemy zapytać, czy użytkownik chce otrzymywać powiadomienia push dotyczące aktywności na jego koncie. Jeśli użytkownik wyraził uprzednio zgodę na otrzymywanie takich powiadomień, a nie chce ich już otrzymywać, może je wyłączyć w swoim systemie operacyjnym. Możemy również wysyłać użytkownikowi systemowe komunikaty ostrzegawcze w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania usługami i dostarczania pewnych funkcji. Możemy na przykład informować użytkownika o tymczasowych lub stałych zmianach w naszej Usłudze, takich jak planowane przerwy w działaniu, powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa lub zgodności, informacje o nowych funkcjach, aktualizacje wersji, wydania, ostrzeżenia o nadużyciach i zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

Wsparcie i ulepszanie Usługi. Dane Osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do świadczenia, wspierania i ulepszania Usług w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem na korzystanie z Usługi lub w przypadku gdy nie zawarliśmy z użytkownikiem umowy, w oparciu o nasz uzasadniony interes w administrowaniu Usługą i ulepszaniu Usługi oraz zapewnianiu określonych funkcji. Przykładowo może to obejmować udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim w celu świadczenia usług oraz zapewniania wsparcia lub udostępniania użytkownikowi określonych funkcji usługi. Udostępniając dane osobowe użytkownika stronom trzecim, podejmujemy kroki w celu ochrony informacji użytkownika w sposób zgodny z naszymi obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki udostępniamy dane użytkownika, znajduje się w części “Udostępnianie danych osobowych” poniżej.

Zakupy i płatności. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do wystawiania rachunków i pobierania środków pieniężnych należnych nam od użytkownika w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem na korzystanie z Usług lub w przypadku, gdy nie zawarliśmy z użytkownikiem umowy, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem w zakresie realizacji Usługi i administrowania nią. Obejmuje to wysyłanie wiadomości e-mail, faktur, potwierdzeń, powiadomień o wykroczeniach i powiadamianie o potrzebie podania innego numeru karty kredytowej. Korzystamy z usług stron trzecich do bezpiecznego przetwarzania transakcji kartami kredytowymi, a te strony trzecie gromadzą informacje rozliczeniowe w celu przetwarzania zamówień oraz transakcji kartą kredytową. Aby dowiedzieć się więcej o krokach, jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia danych, należy zapoznać się z częścią “Nasze bezpieczeństwo” niniejszej Polityki prywatności.

Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi. W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem lub nadużywaniem naszych Usług, ochrony praw naszych Użytkowników, zapewnienia zgodności z naszym regulaminem i obowiązującym prawem oraz w celu skorzystania z dostępnych środków prawnych możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w zakresie, w jakim jest to racjonalnie uzasadnione. Możemy przykładowo okresowo analizować treść przesyłaną lub wyświetlaną przez naszych użytkowników, aby upewnić się, że taka treść jest zgodna z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami, w tym przy używaniu automatycznych mechanizmów filtrujących. Zapewnia to korzyści dla wszystkich użytkowników przestrzegających naszych Warunków i zastrzeżeń, gdyż zmniejsza częstotliwość nadużyć i pomaga nam w utrzymaniu niezawodnej platformy. Używamy Danych Osobowych użytkownika w tym celu w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami i niewłaściwym korzystaniem z Usługi.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w celu spełnienia żądań organów publicznych, nakazów sądowych, ważnych wniosków o wymianę informacji (discovery), ważnych wezwań sądowych i innych odpowiednich mechanizmów prawnych. Obejmuje to Dane Osobowe niezbędne do przekazania informacji przedstawicielom i doradcom, w tym prawnikom i księgowym, aby pomóc nam w spełnieniu wymogów prawnych, księgowych lub bezpieczeństwa w oparciu o nasz uzasadniony interes, a także Dane Osobowe niezbędne do ścigania i obrony przed sądem, podczas arbitrażu lub podobnego postępowania prawnego.

Optymalizacja i personalizacja Usługi. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do przedstawiania użytkownikowi sugestii i zapewniania mu dostosowanych funkcji w ramach naszych Usług w celu optymalizacji i personalizacji jego doświadczenia. Na przykład w witrynach internetowych możemy wyświetlać pewne kategorie kahootów na podstawie kahootów, w które użytkownik grał wcześniej, jego lokalizacji (tylko miasto i kraj), dzielnicy lub preferencji. Takie wykorzystanie Danych Osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z administrowaniem Usługą i zapewnianiem określonych funkcji.

Analityka danych. Dane Osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do przeprowadzania analityki danych w oparciu o nasz uzasadniony interes biznesowy związany z ulepszaniem i udoskonalaniem naszych produktów i usług przeznaczonych dla naszych Użytkowników. Na przykład wykorzystujemy dane analityczne, aby umożliwić rekomendację produktów, segmentację odbiorców i przewidywane funkcje demograficzne dla naszych Użytkowników.

Marketing. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w celu dostarczania mu informacji marketingowych, rekomendacji produktów i komunikacji nietransakcyjnej (takiej jak wiadomości e-mail, połączenia telemarketingowe, wiadomości SMS lub powiadomienia push) na nasz temat, zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika i niniejszą Polityką Prywatności. Możemy również, za zgodą użytkownika, przetwarzać jego adres e-mail w celu sprawdzenia, czy istnieje lub może zostać utworzone konto dla wielu użytkowników organizacji użytkownika (np. pracodawcy użytkownia), a w takim przypadku skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dostępu do konta jego organizacji’ za pośrednictwem jego własnego Użytkownika. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wyżej wymienione czynności przetwarzania, możemy powiadomić jego organizację, że dana osoba żąda dostępu do konta organizacji poprzez udostępnienie organizacji nazwy domeny adresu e-mail użytkownika (tj. części, która znajduje się po symbolu @ w adresie e-mail użytkownika). Nie będziemy wysyłać użytkownikom niezamówionych materiałów marketingowych ani materiałów pochodzących od innych firm.

Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Możemy oferować użytkownikom prawo udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Niektóre z takich wydarzeń są objęte dodatkowymi zasadami, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników. Udział w tych wydarzeniach jest całkowicie nieobowiązkowy i podlega oddzielnemu powiadomieniu przesyłanemu „tuż na czas” zgodnie z potrzebami. Prowadzimy takie działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z użytkownikiem.

Zagregowane i zanonimizowane dane. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do łączenia i anonimizowania danych o naszych Użytkownikach i korzystaniu z Usługi przez naszych Użytkowników w celu tworzenia zagregowanych, anonimowych statystyk, które możemy wykorzystywać do zapewniania określonych funkcji w ramach Usługi oraz do promowania i ulepszania Usługi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Nie sprzedajemy Danych Osobowych ani nie udostępniamy Danych Osobowych stronom trzecim w celach marketingowych. Dla celów kalifornijskiej ustawy o ochronie danych osobowych (CCPA) oraz w części 12 poniżej „sprzedaż” oznacza ujawnienie Danych Osobowych w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne, ale nie obejmuje np. przeniesienia Danych Osobowych jako aktywów na skutek fuzji, upadłości lub innego zbycia całości lub części naszej działalności.

4. Aplikacje stron trzecich i strony internetowe

Możemy wykorzystywać gromadzone lub otrzymywane za pośrednictwem usług dane osobowe, jako administrator danych lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, aby umożliwić wykorzystywanie przez użytkowników integracji i wtyczek, wybieranych przez użytkownika do połączenia ze swoim kontem Kahoot! Jeżeli przykładowo użytkownik zdecyduje się zintegrować konto Google ze swoim kontem Kahoot!, poprosimy o prawo do wyświetlania i/lub pobierania, w stosownych przypadkach, arkuszy Google, kontaktów Google oraz informacji z dysku Google Drive. Umożliwia nam to skonfigurowanie integracji Google użytkownika zgodnie z jego preferencjami.

Integrujemy się również ze stronami trzecimi, które udostępniają użytkownikowi treści, produkty i/lub usługi, takie jak API YouTube do filmów. Korzystanie z tych aplikacji stron trzecich jest opcjonalne. Aplikacje Stron Trzecich mogą mieć własne polityki prywatności mające zastosowanie do użytkownika, który zdecyduje się korzystać z takich Aplikacji Stron Trzecich, w tym m.in. aplikacji YouTube, której polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.google.com/policies/privacy.

Aplikacje Stron Trzecich mogą zbierać Dane Osobowe użytkownika, jednakże nie udostępniamy im Danych Osobowych.

Usługi i Witryny obejmują funkcje mediów społecznościowych, np. wtyczki mediów społecznościowych z następujących platform: Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok oraz Facebook. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami i platformami podlegają politykom prywatności firm, które je udostępniają.

Witryny zawierają linki do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych. W przypadku przesyłania swoich danych osobowych na jakiekolwiek z takich stron, ich obsługa będzie podlegać stosownym zasadom dotyczącym prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

5. Prawa do Ochrony Danych użytkownika

Poznaj swoje prawa

W zależności od jurysdykcji miejsca zamieszkania użytkownika może on mieć następujące prawa do ochrony danych:

 • Dostęp do, poprawianie, aktualizacja, przenoszenie, usuwanie, ograniczanie lub wnoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Danych Osobowych użytkownika.
 • Użytkownik może mieć prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych w związku ze zbieraniem i wykorzystywaniem przez nas jego Danych Osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w EOG i Wielkiej Brytanii są dostępne pod adresem here and Switzerland are available here.
 • Jeżeli Dane Osobowe są zbierane lub przetwarzane na podstawie zgody lub jeżeli użytkownik wyraził np. zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Kahoot!, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
 • Kahoot! wspiera klientów będących szkołami w zapewnianiu rodzicom i uprawnionym uczniom dostępu do ich Danych Osobowych oraz w realizacji innych żądań, które rodzice i uprawnieni uczniowie mogą składać w celu uzyskania dostępu do swoich danych. Należy również zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą przetwarzania przez nas Danych Osobowych Dzieci.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą podlegać wyjątkom i ograniczeniom. Nie możemy na przykład przekazać Danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie naszego zobowiązania do zachowania poufności lub jeżeli przepisy prawa wymagają od nas zachowania takich danych. Kahoot! odpowie na żądanie użytkownika o skorzystanie z praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Exercise your rights

Aby skorzystać ze swoich praw zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem privacy@kahoot.com. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane przez nas wnioski od osób fizycznych chcących korzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Możemy zwrócić się do użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości, abyśmy mogli skutecznie zareagować na jego żądanie

Użytkownik może zarządzać swoim indywidualnym kontem i ustawieniami profilu za pośrednictwem swojego konta Kahoot!, w tym danymi kontaktowymi, szczegółami dotyczącymi płatności, preferencjami, lub skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony Support Contact Form.

6. Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy Danych Osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej.

 • Affiliates. Możemy udostępniać i ujawniać Dane Osobowe użytkownika spółkom należącym do Grupy Kahoot!, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych celów biznesowych lub w celu świadczenia usług, które mogą obejmować jedną lub więcej Spółek naszej Grupy.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Dane Osobowe naszym zaufanym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (np. hosting, wsparcie techniczne, przetwarzanie płatności, usługi analityczne i dostarczanie treści), jednak wyłącznie w celu realizacji zadań w naszym imieniu, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności. Przykładowo firmom wynajętym przez nas w celu pomocy w świadczeniu naszej Usługi i zapewnianiu dla nich wsparcia lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług oraz innych funkcji biznesowych.
 • Media społecznościowe: Kahoot! może współpracować z kanałami mediów społecznościowych w celu promowania swoich Usług, zarówno w swoich witrynach internetowych, jak i witrynach internetowych innych firm. Niezależnie od powyższego, nigdy nie dzielimy się informacjami o dzieciach w celach ani ze stronami opisanymi w niniejszej sekcji.
 • Instytucje publiczne. Wszelkim właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli uznamy, że ujawnienie jest konieczne (a) zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, (b) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (c) w celu ochrony żywotnego interesu użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.
 • Potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, likwidacji, reorganizacji lub przejęcia. W takim przypadku każdy nabywca będzie podlegał naszym zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności, w tym zobowiązaniom związanym z przysługującym użytkownikom prawom dostępu i wyboru. Powiadomimy użytkownika o zmianie, wysyłając wiadomość e-mail lub publikując powiadomienie na naszej Witrynie.
 • Każdej innej osobie za zgodą użytkownika.

Niezależnie od powyższego Kahoot! nie sprzedaje Danych Osobowych i nigdy nie udostępnia ani nie sprzedaje Danych Uczniów do celów marketingowych.

Możemy również udostępniać zanonimizowane, zagregowane informacje wybranym stronom trzecim do celów statystycznych.

Jesteśmy odpowiedzialni za prywatność danych dostawców usług, którym możemy udostępniać Dane Osobowe. Kahoot! korzysta wyłącznie z usług usługodawców, którzy mają standardy ochrony danych i bezpieczeństwa zgodne z naszymi. Nasi dostawcy usług nie mogą wykorzystywać Danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu do jakichkolwiek innych celów, niż jest to konieczne do wykonywania dla nas pracy. Zawieramy z wszystkimi naszymi dostawcami usług pisemne umowy ograniczające korzystanie z Danych osobowych i nakładające taki sam poziom prywatności, poufności i bezpieczeństwa informacji, jaki ma zastosowanie do Kahoot!

7. Nasze zabezpieczenia

Kahoot! prowadzi kompleksowy program zabezpieczeń stworzony w celu ochrony bezpieczeństwa, prywatności, poufności i integralności Danych w obrębie naszej organizacji. Stosujemy odpowiednie i uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem, zmianami i niszczenie, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują szyfrowanie danych, zapory sieciowe, ograniczenia w korzystaniu z danych oraz ograniczenia dostępu dla naszych pracowników i dostawców usług, a także fizyczne kontrole dostępu do naszych obiektów. Nasi dostawcy usług, którzy przetwarzają dane dotyczące płatności, utrzymują odpowiedni poziom zgodności z normą bezpieczeństwa Payment Card Industry (PCI).

Szczegóły dotyczące naszego programu bezpieczeństwa można znaleźć na stronie here. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail privacy@kahoot.com.

8. Transfery międzynarodowe

Gromadzimy informacje na całym świecie i możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać informacje użytkownika poza krajem jego zamieszkania, w dowolne miejsce, gdzie operujemy my lub nasi niezależni usługodawcy do celów świadczenia użytkownikom usług. Może to obejmować kraje, w których ochrona danych, prawa do prywatności i inne przepisy mogą nie być tak kompleksowe, jak w kraju użytkownika. Zawsze przy przesyłaniu informacji użytkownika podejmowane są kroki, w tym środki zapobiegawcze, aby chronić Dane osobowe użytkowników.

W przypadku wszystkich transferów międzynarodowych, zarówno w ramach grupy Kahoot, jak i do naszych subprocesorów, upewniamy się, że odbiorca danych osobowych użytkownika zapewnia wystarczający poziom ochrony poprzez zawarcie odpowiednich umów zwrotnych z naszymi subprocesorami. Wszystkie transfery międzynarodowe do Kraju Trzeciego są przeprowadzane w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w tym do kraju, który otrzymał decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony od Komisji Europejskiej na mocy art. 45 RODO bądź na podstawie podpisanych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską („SCC”).

Kahoot! utrzymuje rygorystyczne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Danych Osobowych przechowywanych na naszych serwerach i serwerach naszych zaufanych stron trzecich. Dostęp do wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych przez nas w celu świadczenia Usług jest ograniczony za pomocą danych logowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego, dostępu na zasadzie wiedzy koniecznej oraz ograniczonego dostępu do kont administracyjnych dla pracowników, którzy wymagają dostępu w celu wykonywania swoich obowiązków wobec użytkownika, takich jak świadczenie usług wsparcia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat międzynarodowych transferów Kahoot i środków, jakie podejmujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem privacy@kahoot.com.

9. Przechowywanie danych osobowych

Nie przechowujemy Danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, w których zgromadzono dane osobowe. Przechowujemy Dane osobowe w sytuacji, kiedy występują utrzymujące się uzasadnione zobowiązania prawne lub biznesowe do takiego postępowania. Nasze okresy przechowywania różnią się w zależności od rodzaju danych, jednakże w celu ustalenia okresu przechowywania generalnie uwzględniamy następujące kryteria:

 • Czy mamy prawną lub umowną potrzebę przechowywania danych;
 • Czy dane są niezbędne do świadczenia naszej Usługi;
 • Czy nasi Użytkownicy mają możliwość dostępu do danych i ich usuwania w ramach swoich kont Kahoot! oraz
 • Czy nasi Użytkownicy mogliby racjonalnie oczekiwać, że zachowamy dane do czasu ich usunięcia lub do czasu zamknięcia lub wygaśnięcia kont Kahoot!.

Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Danych Osobowych użytkownika, zostaną one usunięte lub zanonimizowane jak najszybciej i zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Konsumenci z Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah i Wirginii

Niniejsza część uzupełnia naszą Politykę prywatności i zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące zbierania, wykorzystywania
i ujawniania Danych Osobowych konsumentów w Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah
i Wirginii

Zbieranie, przetwarzanie i ujawnianie Danych Osobowych

Następująca tabela wyszczególnia kategorie Danych Osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, a także
kategorie, które ujawniamy stronom trzecim w naszych operacyjnych celach biznesowych, w tym w ciągu 12
miesięcy poprzedzających datę ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności.

Kategorie Danych Osobowych Jakim kategoriom osób trzecich są ujawniane w operacyjnych celach biznesowych Cele przetwarzania

(Szczegółowy opis każdego Celu Przetwarzania znajduje się w części 3, „Wykorzystywanie Danych Osobowych” powyżej)

Dane identyfikacyjne, takie jak:

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu posiadaczy konta
 • Identyfikatory: adres IP, który można w uzasadniony sposób powiązać lub skojarzyć z określonym urządzeniem; nazwa konta; oraz pliki cookie wykorzystywane wyłącznie do realizacji Usług, analizowania ich wykorzystania oraz do innych wewnętrznych celów niemarketingowych (zob. Informacja o plikach cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji)
Podmioty powiązane; dostawcy usług; dostawcy mediów społecznościowych; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analiza danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje osobowe zdefiniowane w kalifornijskiej ustawie o rejestrach klientów, takie jak

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu posiadaczy konta
 • Informacje dotyczące płatności (zbierane wyłącznie przez nasze podmioty przetwarzające płatności, a nie przez nas)
Podmioty powiązane; dostawcy usług; dostawcy mediów społecznościowych; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne strony trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analiza danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje o klasie ochrony na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, takie jak wiek Podmioty powiązane; dostawcy usług; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje handlowe, takie jak informacje o transakcjach i historia zakupów dla posiadaczy rachunków Podmioty powiązane; dostawcy usług; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje o aktywności w Internecie lub sieci, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania i interakcje z naszymi usługami online Podmioty powiązane; dostawcy usług; dostawcy mediów społecznościowych; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Dane geolokalizacyjne wyłącznie na poziomie miasta, pochodzące z adresu IP użytkownika. Podmioty powiązane; dostawcy usług; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje audio, elektroniczne, wizualne itp., które użytkownik zdecyduje się przesłać, np. zdjęcia Podmioty powiązane; dostawcy usług; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Informacje o zatrudnieniu, np. obecny pracodawca użytkownika, służbowe dane kontaktowe i stanowisko Podmioty powiązane; dostawcy usług; dostawcy mediów społecznościowych; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika
 • Świadczenie Usług
 • Umożliwienie użytkownikowi korzystania z określonych funkcji
 • Komunikowanie się z użytkownikiem
 • Wspieranie i ulepszanie Usługi
 • Zakupy i płatności
 • Zapobieganie nadużyciom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Optymalizacja Usługi
 • Analityka danych
 • Marketing (przy użyciu wyłącznie adresu e-mail)
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach
 • Zagregowane i zanonimizowane dane
Wrażliwe Dane Osobowe

 • Dane logowania do konta Kahoot! Dane Osobowe zebrane od znanego dziecka. W odniesieniu do dzieci w wieku poniżej 13 lat zbierane przez nas Dane Osobowe ograniczają się do adresu e-mail, który natychmiast i trwale zastępujemy wynikiem jednokierunkowej funkcji skrótu, aby mógł być używany wyłącznie jako przypomnienie hasła (a nie w celu skontaktowania się z dzieckiem).
Podmioty powiązane; dostawcy usług; instytucje publiczne, w tym organy ścigania, organy rządowe i inne organy regulacyjne; potencjalni nabywcy; inne osoby trzecie za wyraźną zgodą użytkownika Zobacz część poniżej, zatytułowaną “Zbieranie, przetwarzanie i ujawnianie Wrażliwych Danych Osobowych.”

Zbieranie, przetwarzanie i ujawnianie Wrażliwych Danych Osobowych

Z zastrzeżeniem zgody użytkownika, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zbieramy, przetwarzamy i ujawniamy Wrażliwe Dane Osobowe w celu dostarczania towarów lub usług zgodnie z żądaniem; zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i integralności; przeciwdziałania niewłaściwym lub niezgodnym z prawem działaniom; świadczenia usług na rzecz naszej firmy, w tym prowadzenia i obsługi kont, zapewnienia obsługi klienta, przetwarzania lub realizacji zamówień i transakcji, weryfikacji informacji o klientach, świadczenia usług analitycznych i przechowywania; działań związanych z kontrolą jakości i bezpieczeństwa lub ulepszaniem produktów; oraz innego zbierania i przetwarzania, które nie ma na celu wnioskowania o cechach danej osoby. Nie wykorzystujemy Wrażliwych Danych Osobowych poza tymi celami.

Prawa i żądania

Użytkownik może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, złożyć następujące żądania:

 1. W celu uzyskania informacji, czy przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika i uzyskania dostępu do takich Danych Osobowych. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może również zażądać następujących informacji:
  1. Kategorie Danych Osobowych użytkownika, które zebraliśmy, oraz kategorie źródeł, z których zebraliśmy takie Dane Osobowe;
  2. Cel biznesowy lub komercyjny zbierania Danych Osobowych użytkownika; oraz
  3. Kategorie Danych Osobowych użytkownika, które ujawniliśmy, oraz kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy takie Dane Osobowe.
 2. W celu poprawienia nieścisłości w Danych Osobowych użytkownika.
 3. W celu usunięcia Danych Osobowych użytkownika.
 4. W celu otrzymania określonych części Danych Osobowych użytkownika, w tym kopii Danych Osobowych użytkownika w formacie przenośnym.

Użytkownik ma prawo nie być bezprawnie dyskryminowany za korzystanie ze swoich praw do ochrony Danych Osobowych.

Aby złożyć żądanie, prosimy o kontakt pod adresem privacy@kahoot.com. Zweryfikujemy żądanie użytkownika i odpowiemy na nie zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę rodzaj i wrażliwość Danych Osobowych będących przedmiotem żądania. Możemy odmówić uwzględnienia żądania użytkownika, jeżeli ma zastosowanie wyjątek. Możemy zwrócić się o zarejestrowany adres e-mail, pseudonim użytkownika i/lub ostatnią aktywność logowania w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika i ochrony przed fałszywymi żądaniami. Jeżeli użytkownik posiada u nas konto chronione hasłem, możemy zweryfikować jego tożsamość za pomocą naszych aktualnych praktyk uwierzytelniania konta i zażądać od niego ponownego uwierzytelnienia przed ujawnieniem lub usunięciem jego Danych Osobowych. Jeżeli użytkownik złoży żądanie usunięcia swoich Danych Osobowych, możemy zwrócić się o potwierdzenie żądania przed usunięciem Danych Osobowych użytkownika.

Oferując usługi swoim Użytkownikom, Kahoot! może działać jako „dostawca usług” lub „podmiot przetwarzający”; zbieramy Dane Osobowe konsumentów w imieniu naszych Użytkowników w celu świadczenia Usługi. W stosownych przypadkach należy kierować wszelkie żądania dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich Danych Osobowych do Użytkownika, z którym użytkownik pozostaje w bezpośredniej relacji.

Nie sprzedajemy Danych Osobowych (w tym Wrażliwych Danych Osobowych) i nie „udostępniamy” ani w inny sposób nie przetwarzamy Danych Osobowych (w tym Wrażliwych Danych Osobowych) do celów kontekstowej reklamy behawioralnej lub ukierunkowanej, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie. Nie prowadziliśmy takich działań w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Nie ograniczając powyższego, nie sprzedajemy ani nie „udostępniamy” Danych Osobowych (w tym Wrażliwych Danych Osobowych) osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

Procedura odwoławcza

Jeżeli użytkownik jest konsumentem ze stanów Kolorado, Connecticut lub Wirginii, a my odmówimy podjęcia działań w związku z jego żądaniem, użytkownik może odwołać się od naszej odmowy w racjonalnym terminie od otrzymania powiadomienia o odmowie. Użytkownik może złożyć odwołanie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@kahoot.com.

Autoryzowani przedstawiciele

Jeżeli przedstawiciel chce złożyć żądanie w imieniu użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, przedstawiciel może skorzystać z metod składania żądań opisanych w części zatytułowanej „Prawa i żądania”. Wniosek przedstawiciel zostanie rozpatrzony zgodnie z obowiązującym prawem. W ramach naszego procesu weryfikacji możemy poprosić przedstawiciela o dostarczenie, w stosownych przypadkach, dowodu dotyczącego jego statusu autoryzowanego przedstawiciela. Ponadto możemy wymagać, aby użytkownik zweryfikował swoją tożsamość zgodnie z opisem w części zatytułowanej „Prawa i żądania” lub potwierdził, że udzielił przedstawicielowi zgody na złożenie żądania.

Informacje zdezidentyfikowane

Jeżeli przechowujemy lub wykorzystujemy informacje zdezidentyfikowane, będziemy nadal przechowywać i wykorzystywać je wyłącznie w sposób zdezidentyfikowany i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji informacji

11. Do Not Track (Ochrona przed śledzeniem)

Przepisy prawa niektórych stanów USA wymagają od nas wskazania, czy przestrzegamy ustawień „Nie śledź” używanej przeglądarki. Kahoot! przestrzega norm określonych w niniejszej Polityce prywatności i nie monitoruje ani nie śledzi żadnych żądań przeglądarki, w której włączono funkcję „Nie śledź”.

12. Zmiany niniejszej Polityki

Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Polityce prywatności, na przykład, jeśli postanowimy wykorzystywać dane osobowe w sposób zasadniczo odmienny niż poprzednio, poinformujemy o tym użytkowników z wyprzedzeniem, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail lub okienka dialogowego. Jeżeli użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, w każdym przypadku może usunąć swoje konto i zaprzestać korzystania z naszych Usług.

 

13. Zbieranie przez nas Danych Osobowych od Dzieci

Nie zbieramy żadnych Danych Osobowych od osoby, która jedynie gra w gry w Kahoot!.

Gdy Dziecko tworzy konto, zbieramy jego adres e-mail wyłącznie w celu przekazywania mu przypomnień o haśle, jednak nie zbieramy żadnych innych Danych Osobowych. Natychmiast i trwale zmieniamy adres e-mail w taki sposób, że może on służyć jedynie do przypomnienia hasła i nie można go odtworzyć w oryginalnej formie ani wykorzystać do kontaktu z Dzieckiem. Gromadzimy pewne dane osobowe dzieci za pośrednictwem naszych produktów przeznaczonych dla rodziców lub nauczycieli/szkół, ale robimy to w charakterze podmiotu przetwarzającego dane lub na jego polecenie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności uczniów.

Zbieramy również nazwę użytkownika i hasło od posiadaczy kont Dzieci, które są używane wyłącznie do celów logowania, aby umożliwić posiadaczowi konta Dziecka korzystanie z Usług.

My i nasi dostawcy usług również zbieramy informacje opisane powyżej, w części “Informacje, które zbieramy automatycznie”, od Dzieci.

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem, możesz przejrzeć dane, które zebraliśmy od Twojego Dziecka, lub zwrócić się do nas o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania lub ich usunięcie. W podaniu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika Kahoot! Twojego dziecka, a także określ działania, które chcesz, abyśmy podjęli. Ze względu na ochronę dziecka, przed wykonaniem prośby możemy zweryfikować Twoją tożsamość. Jeżeli dziecko korzysta z naszych Usług za pośrednictwem swojej szkoły, w celu realizacji takiego żądania należy skontaktować się ze szkołą lub okręgiem szkolnym.

14. Pytania & i wątpliwości

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, uwagi lub obawy dotyczące sposobu, w jaki zajmowaliśmy się jakąkolwiek kwestią prywatności, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@kahoot.com.

Annex A – Definicje

Do niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie następujące definicje:

Podmiot powiązany ” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio Kontroluje, jest Kontrolowany lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z podmiotem.

App” oznacza oprogramowanie/aplikacje mobilne Kahoot!

CCPA” oznacza kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów z 2018 roku.

Dziecko” lub “Dzieci” oznacza dzieci w wieku poniżej 13 lat w Stanach Zjednoczonych. oraz dzieci w wieku poniżej 16 lat poza Stanami Zjednoczonymi.

Kontrola” oznacza własność, prawo głosu lub podobny udział stanowiący co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) więcej wszystkich udziałów w danym podmiocie. Termin “Kontrolowany” należy interpretować odpowiednio.

EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

UE” oznacza Unię Europejską.

Kahoot!” oznacza Kahoot! AS, numer organizacji 997 770 234, z siedzibą przy Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Norwegia.

Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej bezpośrednio lub pośrednio. Przykłady Danych Osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, płeć, zawód lub inne informacje demograficzne.

Polityka prywatności” oznacza niniejszą politykę prywatności Kahoot!.

Usługi dla Szkół” oznaczają produkty oferowane szkołom i nauczycielom w Kahoot! EDU oraz w Kahoot! dla Nauczycieli.

Usługi” oznaczają usługi Kahoot!, w tym całość oprogramowania, które jest dostępne na naszej platformie..

Dane o korzystaniu z Usług” oznaczają dane, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z Usług przez użytkownika i które zostały szczegółowo opisane w części „Przetwarzane przez nas Dane osobowe” poniżej.

Dane Uczniów” oznaczają Dane Osobowe, które Kahoot! przetwarza na temat uczniów w imieniu szkoły lub nauczyciela, zgodnie z upoważnieniem szkoły do świadczenia Usług dla Szkół.

Regulamin” oznacza regulamin Kahoot! dostępny tutaj.

Kraj Trzeci” to kraj nienależący do UE ani do EOG.

Aplikacje Stron Trzecich” oznaczają witryny i usługi dostarczane przez strony trzecie, które są zintegrowane z Usługami i Zasobami w celu udostępnienia użytkownikowi określonych funkcji, treści, produktów i/lub usług.

Użytkownik”, „Ty” i „Twój” odnosi się do każdej osoby lub podmiotu, które korzystają z naszych Usług.

Odwiedzający” oznacza, w zależności od kontekstu, każdą osobę, która odwiedza którąkolwiek z naszych Witryn Kahoot! lub którekolwiek biuro Kahoot! bądź w inny sposób współpracuje z nami podczas naszych wydarzeń lub w związku z naszymi działaniami marketingowymi lub rekrutacyjnymi.