Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Informacje dotyczące tej polityki prywatności

OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w języku polskim wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalną Politykę prywatności utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja.

Firma Kahoot! jest w pełni oddana idei zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz transparentności w zakresie przetwarzania ich informacji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników oraz w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw do prywatności.

Usługi Kahoot! pozwalają naszym użytkownikom tworzyć i przesyłać treści, grać i hostować gry oraz zapraszać inne osoby do dołączania do gry. Firma Kahoot! pełni rolę administratora danych osobowych dostępnych w obrębie treściach użytkowników oraz danych osobowych, które możemy w inny sposób gromadzić i przetwarzać w imieniu naszych użytkowników na platformie. Takie przetwarzanie nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności.

Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim przekazujemy informacje związane z innymi lub dodatkowymi zasadami dotyczącymi prywatności, takie zasady będa miały zastosowanie do regulowania rzeczonych interakcji. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Kahoot! przetwarza informacje dotyczące studentów, kiedy wchodzą w interakcje z Kahoot! podczas zajęć za pośrednictwem usług szkolnych opisano w dokumencie Polityka prywatności studentów.

Informacje na nasz temat

Kahoot! to globalna grupa technologiczna i dostarczająca oprogramowanie-jako-usługi oferująca platformę edukacyjną dla światowego rynku technologii edukacyjnych. Skupiamy się na opracowywaniu kompleksowej oferty narzędzi edukacyjnych dla przedsiębiorstw, sektora edukacji oraz dla użytkowników indywidualnych. Platforma Kahoot! umożliwia wszystkim użytkownikom odblokowanie ich pełnego potencjału poprzez naukę. Więcej informacji na temat naszych usług i sposobów korzystania z nich można znaleźć w naszych Warunkach i zastrzeżeniach oraz w obrębie naszej strony internetowej.

2. Przetwarzane przez nas dane osobowe

Przetwarzane przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z Kahoot!, ustawień konta użytkownika Kahoot!, wykorzystywanych produktów i usług, lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów prawa. Jednakże gromadzone przez nas dane osobowe należą w szerokim kontekście do następujących kategorii:

Informacje przekazywane nam przez użytkowników: użytkownicy mogą przekazywać nam pewne dane osobowe podczas rejestracji konta Kahoot! i korzystania z usług, kontaktów z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłania wiadomości e-mail, integrowania usług z inną stroną internetową lub usługą (na przykład, gdy użytkownik chce połączyć swoje konto Google z Kahoot!) lub w trakcie jakiegokolwiek innego sposobu porozumiewania się z naszą firmą. Takie informacje mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i nazwę stanowiska osoby kontaktowej użytkowników (np. przedsiębiorstw lub instytucji edukacyjnych);
 • Informacje uwierzytelniające używane do logowania do konta, takie jak adres e-mail lub nazwa użytkownika i hasło wprowadzone rejestracji konta;
 • Informacje o posiadaczu konta takie jak lokalizacja, zainteresowania, zdjęcie, organizacja, tytuł/pozycja, wiek, do jakich grup Kahoot! użytkownik należy i z kim wchodzi w interakcje poprzez korzystanie z usług;
 • Dane dotyczące diagnostyki i rozwiązywania problemów oraz dane związane ze wsparcie, czyli dane przekazywane przez użytkownika lub które gromadzimy w inny sposób w związku z prośbami o wsparcie otrzymywanymi od użytkownika. Może to obejmować dane kontaktowe lub uwierzytelniające, zawartość czatów i inne komunikaty z nami, oraz produkt lub usługi, z których korzystasz w związku z zapytaniem o pomoc; oraz
 • Informacje o płatnościach i inne informacje finansowe, których potrzebujemy/potrzebują podmioty przetwarzające nasze płatności, aby świadczyć usługi.
 • Dane dotyczące komunikacji. Kilka naszych usług umożliwia dzielenie się informacjami z innymi ludźmi, a użytkownik ma kontrolę nad tym, czym się dzieli i z kim się tym dzieli. Przykładowo po zalogowaniu i przy korzystaniu z pewnych usług Kahoot!, takich jak zamieszczanie komentarzy na stronach internetowych, użytkownik może ujawniać dane osobowe nam oraz ogółowi społeczeństwa. Zdecydowanie zaleca się ograniczenie ujawniania informacji osobowych np. poprzez komentarze. Należy pamiętać, że publiczne udostępnianie danych osobowych, na przykład poprzez sekcję komentarzy na naszej stronie internetowej, powoduje publiczne udostępnienie ujawnionych informacji oraz dostęp do nich poprzez wyszukiwarki internetowe. Ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem komentarzy w zakresie udziału w grupach Kahoot!, tj. nie ogółowi społeczeństwa, powoduje ujawnienie tych informacji pozostałym członkom danej grupy. Dane osobowe ujawniane poprzez komentarze są przetwarzane przez Kahoot! jako administratora danych.

Informacje gromadzone automatycznie: w niektórych (ale nie wszystkich) krajach, w tym w państwach należące do EOG, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych takie informacje uznaje się za dane osobowe. Dane związane z korzystaniem z usług mogą obejmować:

 • Informacje o przeglądarce lub urządzeniu, które są zbierane za pośrednictwem urządzenia, np. adres sieciowy MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz wersja używanych usług (takich jak aplikacja).
 • Dane dotyczące korzystania, które są gromadzone przy każdej interakcji z naszymi usługami. Może to obejmować daty i godziny dostępu do usług i czynności przeglądania stron (takie jak, które części usług są używane). Gromadzimy również informacje na temat działania usług, w tym wskaźniki związane z dostarczaniem wiadomości e-mail i innych komunikatów przesyłanych za pośrednictwem usługi. W przypadku korzystania z naszej aplikacji, możemy gromadzić informacje na temat częstotliwości korzystania z aplikacji oraz inne dane dotyczące wydajności. Takie informacje umożliwiają nam poprawę treści i funkcjonowania usług oraz ułatwiają ich badania i analizę.
 • Dane dzienników — w obrębie naszych serwerów sieciowych zapisywane są pliki dzienników, w których rejestrowana jest data przy każdym uzyskaniu dostępu do serwera przez jakiekolwiek urządzenie. Zapisywany jest również początkowy adres IP oraz aktywność użytkownika w zakresie korzystania z usług (w tym takie informacje jak sygnatury daty/godziny skojarzone z użytkowaniem, udział w grach Kahoot!, wyniki, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania oraz inne podejmowane działania (jak na przykład używane funkcje)). Możemy również uzyskiwać dostęp do metadanych i innych informacji związanych z plikami przesyłanymi do naszych usług.
 • Pliki cookie, które pozwalają nam zbierać informacje takie jak typ przeglądarki i inne anonimowe dane o ruchu. Dalsze informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie opisano w naszej Polityce stosowania plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnalizatory sieci web i przezroczyste pliki GIF) mogą być używane w związku z niektórymi usługami, między innymi w celu śledzenia operacji naszych użytkowników, pomiaru sukcesów kampanii marketingowych i kompilowania statystyk dotyczące korzystania z usług i wskaźników odpowiedzi.
 • Analityka oznacza wykorzystywanie usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania informacji o korzystaniu z usług oraz przedstawiają raporty na temat czynności i trendów. Dalsze informacje na temat sposobu postępowania firmy Google można uzyskać, odwiedzając stronę www.google.com/policies/privacy/partners/. Można też zablokować swój udział, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący mechanizm analityki Google Analytics, który jest dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacje gromadzone z innych źródeł: okazjonalnie możemy gromadzić dane osobowe dotyczące użytkownika z innych źródeł, takich jak nasi partnerzy, integracje lub inne strony trzecie, na przykład w przypadku, gdy użytkownik udzielił pozwolenia stronie trzeciej na udostępnianie nam informacji.

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy wykorzystać gromadzone dane osobowe użytkowników do celów i zgodnie z podstawami prawnymi, które opisano poniżej:

 • Świadczenie usług. Oznacza to wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w celu zapewniania użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności usług, takich jak zapewnienie dostępu do konta, odpowiadanie na zapytania i umożliwienie korzystania z różnych funkcji usług, takich, jak powiadamianie o udostępnienie gry Kahoot! czy zaproszeniu do dołączenia do wyzwania. Wchodzimy w takie interakcje w celu zarządzania naszą relacją umowną z użytkownikiem i/lub spełniania zobowiązań prawnych.
 • Umożliwianie użytkownikowi korzystania z niektórych funkcji. Możemy automatycznie przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług, na przykład aby opublikować Kahoot, utworzyć komentarz, dołączyć do grupy lub obserwować konkretnego użytkownika Kahoot!. Nalezy pamiętać, niektóre z tych funkcji są dostępne tylko w ramach wykupionej subskrypcji. Informacje osobowe w takich przypadkach na ogół można usunąć samodzielnie z poziomu swojego konta.
 • Komunikacja z użytkownikiem. Może wystąpić konieczność kontaktu z użytkownikiem w związku z jego kontem oraz zapewnienia pomocy technicznej w celu spełnienia postanowień umowy z użytkownikiem w zakresie korzystania z usługi lub, w przypadku braku podpisanej umowy, w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania i zapewniania wsparcia dla naszych usług. Jeżeli przykładowo użytkownik korzysta z naszej aplikacji, możemy zapytać, czy użytkownik chce otrzymywać powiadomienia push dotyczące aktywności na jego koncie. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z powiadomień push i decyduje się przestać je otrzymywać, może je wyłączyć za pośrednictwem używanego systemu operacyjnego. Możemy również wysyłać użytkownikowi systemowe komunikaty ostrzegawcze w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania usługami i dostarczania pewnych funkcji. Na przykład możemy informować użytkownika o tymczasowych lub stałych zmianach w naszych usługach, takich jak planowane przerwy, powiadomienia o bezpieczeństwie lub przestrzeganiu przepisów, informacje o nowych funkcjach, aktualizacjach wersji, wydaniach, ostrzeżeniach o nadużywaniu oraz zmianach w niniejszej polityce prywatności.
 • Wsparcie i ulepszanie usług. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do świadczenia, zapewniania wsparcia oraz ulepszania usług w celu wykonania realizacji podpisanej z użytkownikiem dotyczącej korzystania z usługi lub, w sytuacji braku umowy, opierając się na naszych uzasadnionych interesach prawnych związanych z zarządzaniem usługą i jej ulepszaniem oraz gwarantowaniem określonych funkcji. Przykładowo może to obejmować udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim w celu świadczenia usług oraz zapewniania wsparcia lub udostępniania użytkownikowi określonych funkcji usługi. Udostępniając dane osobowe użytkownika stronom trzecim, podejmujemy kroki w celu ochrony informacji użytkownika w sposób zgodny z naszymi obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa o ochronie prywatności. Dalsze informacje na temat sposobu dzielenia się informacjami użytkowników opisano w poniższej sekcji „Ujawnianie danych osobowych”.
 • Zakupy i płatności. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do wystawiania faktur oraz pobierania należnych nam płatności za realizację postanowień umowy podpisanej z użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług lub, w sytuacji braku umowy, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami prawnymi w zakresie świadczenia naszych usług i zarządzania nimi. Obejmuje to wysyłanie wiadomości e-mail, faktur, potwierdzeń, powiadomień o wykroczeniach i powiadamianie o potrzebie podania innego numeru karty kredytowej. Korzystamy z usług stron trzecich do bezpiecznego przetwarzania transakcji kartami kredytowymi, a te strony trzecie gromadzą informacje rozliczeniowe w celu przetwarzania zamówień oraz transakcji kartą kredytową. Aby dowiedzieć się więcej o krokach, jakie podejmujemy, aby zabezpieczyć te dane, należy zapoznać się z sekcją „Nasze zabezpieczenia” niniejszej Polityki prywatności.
 • Zapobieganie nadużyciom i nieprawidłowemu wykorzystywaniu usług. Aby chronić przed nadużywaniem lub nieodpowiednim używaniem naszych usług, chronić prawa naszych użytkowników, zapewnić zgodność z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami oraz obowiązującymi przepisami prawa i w celu korzystania z dostępnych środków zaradczych możemy wykorzystywać dane informacje osobowe zgodnie z uzasadnionymi potrzebami. Możemy przykładowo okresowo analizować treść przesyłaną lub wyświetlaną przez naszych użytkowników, aby upewnić się, że taka treść jest zgodna z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami, w tym przy używaniu automatycznych mechanizmów filtrujących. Zapewnia to korzyści dla wszystkich użytkowników przestrzegających naszych Warunków i zastrzeżeń, gdyż zmniejsza częstotliwość nadużyć i pomaga nam w utrzymaniu niezawodnej platformy. Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w tym celu, opierając się na naszym uzasadnionym prawnym do ochrony przed nadużywaniem i nieprawidłowym używaniem usług.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu spełniania żądań organów władzy publicznej, nakazów sądowych, ważnych wniosków o ujawnienie, ważnych pozwów i innych odpowiednich mechanizmów prawnych. Obejmuje to dane osobowe niezbędne do przekazywania informacji przedstawicielom i doradcom, w tym adwokatom i księgowym, aby pomóc nam w przestrzeganiu przepisów prawnych, dotyczących rachunkowości lub wymagań związanych z bezpieczeństwem w oparciu o nasze uzasadnione interesy oraz dane osobowe niezbędne do ścigania i obrony w sądzie, arbitrażu lub podczas podobnych postępowań prawnych.
 • Optymalizacja i personalizacja usług. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do przekazywania użytkownikom sugestii oraz zindywidualizowanych funkcji w obrębie naszych usług, które zagwarantują optymalizację i personalizację doświadczeń użytkownika. Przykładowo w obrębie stron internetowych możemy wyświetlać niektóre kategorie quizów Kahoot! na podstawie quizzów Kahoot! wcześniej rozwiązywanych przez użytkownika, jego lokalizacji, okręgu lub preferencji. Takie wykorzystywanie danych osobowych użytkowników wynika z naszych uzasadnionych interesów prawnych w zakresie zarządzania usługami i dostarczania pewnych funkcji.
 • Analityka danych. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do analityki danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe w ulepszania i usprawniania naszych produktów i usług dla naszych użytkowników. Dane analityczne wykorzystujemy przykładowo, aby umożliwić zalecanie naszym użytkownikom produktów, segmentowanie odbiorców oraz stosowanie funkcji prognozowanych demograficznie.
 • Personalizacja usługi. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu personalizowania dostarczanych usług, treści i reklam oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wspierania naszej działalności marketingowej i zapewniania pewnych funkcji w ramach usług.
 • Marketing. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników do dostarczania informacji marketingowych, zaleceń dotyczących produktów oraz komunikacji nietransakcyjnej (takiej jak wiadomości e-mail, telemarketingowe połączenia telefoniczne, wiadomości SMS lub powiadomienia push) z informacjami na nasz temat, zgodnie z preferencjami marketingowymi i niniejszą Polityką prywatności. Nie będziemy nigdy wysyłać niezamówionych materiałów marketingu pisemnego.
 • Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Możemy oferować użytkownikom prawo udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Niektóre z takich wydarzeń są objęte dodatkowymi zasadami, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników. Udział w tych wydarzeniach jest całkowicie nieobowiązkowy i podlega oddzielnemu powiadomieniu przesyłanemu „tuż na czas” zgodnie z potrzebami. Prowadzimy takie operacje, aby zarządzać naszymi relacjami umownymi z użytkownikami.
 • Dane agregowane i anonimizowane. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do łączenia i anonimizacji danych o naszych użytkownikach i korzystaniu z usług przez użytkowników w celu tworzenia połączonych, anonimowych statystyk, które możemy wykorzystywać do zapewniania pewnych funkcji w ramach usług oraz do promowania i ulepszania usług w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

Nie sprzedajemy danych osobowych ani nie przesyłamy naszym użytkownikom materiałów marketingowych od stron trzecich. Do celów CCPA oraz do celów poniższego punktu 12, sformułowanie „sprzedaż” oznacza ujawnienie danych osobowych w zamian za zapłatę pieniężną lub innego świadczenia wzajemnego, ale nie obejmuje: na przykład przekazania danych osobowych jako składnika aktywów w ramach fuzji, upadłości lub innego przekazania całości lub części naszej firmy.

4. Integracje stron trzecich

Możemy wykorzystywać gromadzone lub otrzymywane za pośrednictwem usług dane osobowe, jako administrator danych lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, aby umożliwić wykorzystywanie przez użytkowników integracji i wtyczek, wybieranych przez użytkownika do połączenia ze swoim kontem Kahootem!. Jeżeli przykładowo użytkownik zdecyduje się zintegrować konto Google ze swoim kontem Kahoot!, możemy poprosić o prawo do wyświetlania i/lub pobierania, zgodnie z potrzebami, arkuszy Google, kontaktów Google, analityki Google Analytics oraz informacji z dysku Google Drive. Pozwoli to nam skonfigurować integracje z kontem Google według preferencji użytkownika.

Usługi i strony internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak wtyczki mediów społecznościowych portalu Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok i Facebook. Te funkcje mogą zbierać informacje o adresie IP użytkownika oraz odwiedzanych stronach w obrębie naszych witryn internetowych, jak również mogą tworzyć plik cookie, aby zagwarantować prawidłowe działanie funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez strony trzecie lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Utrzymujemy również obecność na platformach społecznościowych, w tym na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wszelkie informacje, komunikacje lub materiały przesyłane nam za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych odbywają się na własne ryzyko użytkownika i nie powinny się wiązać z jakimikolwiek oczekiwaniami względem zachowania prywatności. Nie mamy kontroli nad działaniami innych użytkowników tych platform ani działaniami samych platform. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami i platformami są regulowane zasadami dotyczącymi prywatności firm je dostarczających.

5. Strony internetowe stron trzecich

Strony internetowe zawierają łącza do innych stron internetowych, których sposoby postępowania w zakresie prywatności mogą być inne niż nasze. W przypadku przesyłania swoich danych osobowych na jakiekolwiek z takich stron, ich obsługa będzie podlegać stosownym zasadom dotyczącym prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie odpowiadamy za prywatność, informacje ani inne praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej, łącznie z wszelkimi stronami trzecimi obsługującymi dowolny obiekt lub usługę, z którymi łączą się usługi. Zamieszczenie łącza w obrębie usług nie oznacza wspierania powiązanej strony lub usługi przez naszą firmę lub nasze podmioty stowarzyszone.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie informacji, wykorzystywanie, ujawnianie ani politykę zabezpieczeń czy praktyki innych organizacji, takie jak Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft lub jakikolwiek inny programista aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca serwisów społecznościowych, dostawca systemów operacyjnych, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych ujawnianych tym lub innym organizacjom.

6. Prawa użytkownika do ochrony danych

W zależności od kraju zamieszkania użytkownika, może obowiązywać co najmniej jedno z poniższych praw dotyczących ochrony danych:

 • Dostęp. Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy.
 • Poprawianie. Użytkownik ma prawo do zlecenia poprawienia wszelkich błędów w zakresie swoich danych osobowych.
 • Wymazanie (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik na prawo do zlecenia wymazania swoich danych osobowych, które to żądanie przyjmiemy i zastosujemy.
 • Ograniczenie. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenośność danych. Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o przekazanie użytkownikowi lub innej stronie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Skarga do organu ochrony danych. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas swoich danych osobowych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w UE i EOG są dostępne tutaj.
 • Prawo do wycofania swojej zgody. Jeśli dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane na podstawie zgody lub jeżeli użytkownik przykładowo wyraził zgodę na otrzymywanie od Kahoot! marketingowych wiadomości e-mail, taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem ani nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych prowadzone w zgodzie z przepisami prawami innymi niż zgoda.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą podlegać wyjątkom i ograniczeniom. Nie możemy na przykład przekazać danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie naszego zobowiązania do zachowania poufności lub jeżeli przepisy prawa wymagają od nas zachowania takich danych.

Korzystaj ze swoich praw.

Użytkownik może samodzielnie poprawiać i/lub usuwać dane osobowe powiązane z jego kontem w ustawieniach użytkownika na stronie konta. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z innych praw do prywatności, które mają zastosowanie do użytkownika, może to zrobić kontaktując się z nami pod adresem e-mail privacy@kahoot. O.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail od użytkownika możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby pomóc nam wydajnie odpowiedzieć na złożoną prośbę.

7. Ujawnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym stronom trzecim poza Kahoot! z wyjątkiem następujących ograniczonych okoliczności:

 1. Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać i ujawniać dane osobowe użytkowników firmom należącym do grupy Kahoot, dla naszych uzasadnionych celów biznesowych lub świadczenia usług, które mogą obejmować co najmniej jedną z firm należących do naszej grupy.
 2. Usługodawcy. Czasami udostępniamy informacje użytkowników naszym zewnętrznym usługodawcom działającym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przykładowo firmom wynajętym przez nas w celu pomocy w świadczeniu naszych usług i zapewnianiu dla nich wsparcia lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług oraz innych funkcji biznesowych. Do innych przykładów można zaliczyć analizę danych, hostowanie danych, wsparcie techniczne dla naszej usługi, przetwarzanie płatności i dostarczanie treści.
 3. Partnerzy reklamowi: Kahoot! może współpracować z niezależnymi platformami reklamowymi i kanałami mediów społecznościowych w celu promowania naszych usług, zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na stronach internetowych stron trzecich. W tym celu możemy dzielić się ograniczonymi danymi osobistymi naszych użytkowników, aby osiągnąć ten cel. Przykładowo możemy i nasi partnerzy niezależni partnerzy reklamowi mogą korzystać z plików cookie, pikselowych, sygnalizatorów sieciowych oraz podobnych technologii do gromadzenia informacji na temat czynności wykonywanych przez użytkownika w obrębie Witryny internetowej oraz innych witryn internetowych, aby wyświetlać użytkownikom reklamy dobrane na podstawie zainteresowań i aktywności w obrębie przeglądarki. Dalsze informacje opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 4. Instytucje publiczne. Każdy właściwy organ egzekwowania prawa, organ regulacyjny, agencja rządowa, sąd lub inny podmiot trzeci w sytuacji, gdzie uznajemy, że ujawnienie danych jest niezbędne a) w ramach obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, b) do realizacji, ustanawiania lub obrony naszych praw lub c) do ochrony żywotnych interesów naszej firmy lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
 5. Potencjalny nabywca (i jego przedstawiciele i doradcy) w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, likwidacji, reorganizacji lub przejęcia. W takim przypadku każdy nabywca będzie podlegał naszym zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności, w tym zobowiązaniom związanym z przysługującym użytkownikom prawom dostępu i wyboru. Powiadomimy użytkownika o zmianach, wysyłając wiadomość e-mail lub poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej.
 6. Każda osoba ze zgodą użytkownika.

Możemy również udostępniać zanonimizowane, zagregowane informacje wybranym stronom trzecim do celów statystycznych. W przypadku gdy strony trzecie świadczą usługi w naszym imieniu, a takie strony trzecie przetwarzają dane osobowe użytkownika, podpisujemy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, aby dopilnować przestrzegania przez rzeczone strony trzecie wysokiego poziomu poufności i najlepszych praktyk w odniesieniu do standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Regularnie dokonujemy przeglądu tych standardów i praktyk oraz prowadzimy wykaz wszystkich subprocesorów wykorzystywanych do świadczenia usług objętych niniejszą Polityką prywatności.

9. Nasze zabezpieczenia

Stosujemy odpowiednie i uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem, zmianami i niszczenie, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych. Więcej informacji na temat tego, jakie zabezpieczenia stosujemy opisano w obrębie strony Bezpieczeństwo. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail privacy@kahoot.com.

Aby móc się zalogować do konta Kahoot! wymagane jest podanie hasła i nazwy użytkownika. Użytkownicy muszą dbać o bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła i nigdy nie ujawniać ich stronom trzecim. Ponieważ informacje na koncie Kahoot! użytkownika są prywatne, hasła konta są haszowane, co oznacza, że nie możemy zobaczyć hasła użytkownika. Nie możemy również przesłać zapomnianych haseł. Dostarczymy użytkownikom tylko instrukcje, jak je zresetować.

10. Transfery międzynarodowe

Gromadzimy informacje na całym świecie i możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać informacje użytkownika poza krajem jego zamieszkania, w dowolne miejsce, gdzie operujemy my lub nasi niezależni usługodawcy do celów świadczenia użytkownikom usług. Może to obejmować kraje, w których ochrona danych, prawa do prywatności i inne przepisy mogą nie być tak kompleksowe, jak w kraju użytkownika. Zawsze przy przesyłaniu informacji użytkownika podejmowane są kroki, w tym środki zapobiegawcze, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych.

W przypadku wszystkich transferów międzynarodowych, zarówno w ramach grupy Kahoot, jak i do naszych subprocesorów, upewniamy się, że odbiorca danych osobowych użytkownika zapewnia wystarczający poziom ochrony poprzez zawarcie odpowiednich umów zwrotnych z naszymi subprocesorami. Wszystkie transfery międzynarodowe odbywają się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych („SKU”).

Kahoot! stosuje surowe środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przechowywanych w obrębie serwerów należących do ans i naszych zaufanych stron trzecich. Dostęp do wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobistych w celu świadczenia usług jest ograniczany za pośrednictwem informacji uwierzytelniających logowania, uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, dostępu wyłącznie według faktycznych potrzeb oraz ograniczonego dostępu do kont administracyjnych dla pracowników, którzy wymagają dostępu w celu wykonywania swoich obowiązków wobec użytkownika, jak w przypadku świadczenia usług pomocy technicznej.

Aby dowiedzieć się więcej o międzynarodowych transferach Kahoot! i działaniach, które podejmujemy, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@kahoot. O.

11. Przechowywanie danych

Nigdy nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, w których zgromadzono dane osobowe. Przechowujemy dane osobowe w sytuacji, kiedy występują utrzymujące się uzasadnione zobowiązania prawne lub biznesowe do takiego postępowania. Nasze okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju danych, ale zasadniczo w celu ustalenia okresu przechowywania wykorzystywane są poniższe kryteria:

 • czy występuje potrzeba prawna lub umowna zachowania danych;
 • czy dane są niezbędne do świadczenia naszych usług;
 • czy nasi użytkownicy mają możliwość dostępu do danych i ich usuwania w swoich kontach Kahoot!; oraz
 • czy nasi użytkownicy zasadnie oczekiwaliby, że zachowamy dane do czasu ich usunięcia lub do czasu zamknięcia lub usunięcia ich kont Kahoot!.

Kiedy nie występują ciągłe uzasadnione potrzeby biznesowe przetwarzania danych osobowych użytkownika, zostaną one usunięte lub zanonimizowane lub, jeżeli nie jest to możliwe (np. ponieważ dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wtedy bezpiecznie zachowamy dane osobowe użytkowników i odizolujemy je od dalszego przetwarzania aż do momentu, gdy będzie możliwe ich usunięcie.

12. Konsumenci ze stanu Kalifornia

Nie sprzedajemy danych osobowych.

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom konkretne prawa w zakresie ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, aby przedsiębiorstwa podlegające ustawie CCPA (co może obejmować naszych użytkowników, z którymi dany użytkownik wchodzi w relacje) ujawniły użytkownikowi określone informacje na temat sposobu gromadzenia i korzystania przez nich z danych osobowych użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto użytkownik ma prawo zwrócić się do takich przedsiębiorstw o usunięcie danych osobowych zgromadzonych od użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jeśli firma sprzedaje dane osobowe, użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia do takiej transakcji. Ponadto, przedsiębiorstwa nie mogą stosować dyskryminacji w związku z korzystaniem przez użytkownika z jego praw na mocy ustawy CCPA.

Oferując usługi swoim użytkownikom, Kahoot! działa jako „usługodawca” w ramach ustawy CCPA, a odbieranie i gromadzenie wszelkich danych osobowych konsumentów odbywa się w imieniu naszych użytkowników, abyśmy mogli świadczyć usługi. Prosimy o kierowanie wszelkich wniosków o dostęp lub usunięcie danych osobowych użytkowników w ramach ustawy CCPA do użytkownika, z którym istnieje bezpośredni związek.

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać ze swoich odpowiednich praw przysługujących na mocy ustawy CCPA, nie spowoduje to obciążania innymi cenami czy świadczenia usług innej jakości. Jeśli kiedykolwiek będziemy oferować zachęty finansowe lub usprawnienia produktu zależne od przekazania nam danych osobowych, nie zostanie to przeprowadzone, o ile korzyści dla użytkownika nie będą w uzasadnionym stopniu powiązane z wartością przekazywanych nam danych osobowych.

13. Nie śledź

Przepisy prawa niektórych stanów USA wymagają od nas wskazania, czy przestrzegamy ustawień „Nie śledź” używanej przeglądarki. Kahoot! przestrzega norm określonych w niniejszej Polityce prywatności i nie monitoruje ani nie śledzi żadnych żądań przeglądarki, w której włączono funkcję „Nie śledź”.

14. Zmiany w obrębie niniejszej polityki

Możemy w dowolnym momencie i okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki prywatności jest wskazana datą wersji podaną w samej górze niniejszej Polityki prywatności. Wszystkie aktualizacje i poprawki zostają wprowadzone natychmiast po powiadomieniu, które może być przekazywane za pomocą dowolnych środków, w tym między innymi poprzez opublikowanie zmienionej wersji niniejszej Polityki prywatności lub innego powiadomienia w obrębie naszych stronach internetowych. Zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby być posiadać informacje na temat zmian, które mogą mieć wpływ na użytkownika.

15. Pytania i obawy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy albo ewentualnych obaw dotyczących sposobu, w jaki zajęliśmy się dowolną kwestią dotyczącą prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@kahoot lub poczty tradycyjnej na adres:

Kahoot! AS

Fridtjof Nansens plass 7

0160 OSLO

16. Definicje

Do niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie następujące definicje:

„Podmiot stowarzyszony” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą razem z podmiotem.

„Aplikacja” oznacza oprogramowanie/aplikacje mobilne Kahoot!.

„CCPA” oznacza ustawę California Consumer Privacy Act (Ustawa o prywatności konsumentów w stanie Kalifornia) z 2018 r.

„Kontrola” oznacza prawo własności, prawo głosu lub podobne udziały stanowiące co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) wszystkich udziałów w zakresie danego podmiotu. Termin „kontrolowany” należy interpretować w podobnym zakresie.

„EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

„UE” oznacza Unię Europejską.

„Kahoot!” oznacza firmę Kahoot ASA, numer organizacji 997 770 234, z siedzibą w Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Norwegia.

„Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które identyfikują osobę lub mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby. Przykłady danych osobowych obejmują między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, płeć, zawód lub inne informacje demograficzne.

„Polityka prywatności” oznacza niniejszą politykę prywatności Kahoot!.

­„Usługi szkolne” oznacza produkty, które są oferowane szkołom i nauczycielom w pakietach Kahoot EDU i Kahoot! for Schools.

„Usługi” oznacza usługi Kahoot!, w tym dowolne oprogramowanie, dostępne na naszej platformie.

„Dane związane z wykorzystywaniem usług” oznacza informacje, które gromadzimy automatycznie poprzez korzystanie z Usług i które bardziej szczegółowo opisano w sekcji poniższej „Przetwarzane przez nas dane osobowe”.

„Warunki i zastrzeżenia” oznacza warunki i zastrzeżenia Kahoot! dostępne tutaj.

„Kraj trzeci” oznacza każdy kraj spoza UE/EOG

„Użytkownik” i „Pan/Pani” oznacza każdą osobę lub podmiot, który korzysta z naszych usług.

„Odwiedzający” oznacza, w zależności od kontekstu, każdą osobę, która odwiedza nasze strony internetowe Kahoot!, oddziały lub w inny sposób kontaktuje się z nami podczas organizowanych przez nas wydarzeń lub w związku z naszymi działaniami marketingowymi lub rekrutacyjnymi.