Zmodyfikowano: 28 lipca 2021 r.

Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Informacje dotyczące tej polityki prywatności

OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w języku polskim wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalną Politykę prywatności utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja.

Firma Kahoot! jest w pełni oddana idei zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz transparentności w zakresie przetwarzania ich informacji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników oraz w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw do prywatności. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w załączniku A „Definicje”.

Usługi Kahoot! pozwalają naszym użytkownikom tworzyć i przesyłać treści, grać i hostować gry oraz zapraszać inne osoby do dołączania do gry. Firma Kahoot! pełni rolę administratora Danych osobowych dostępnych w obrębie treściach użytkowników oraz Danych osobowych, które możemy w inny sposób gromadzić i przetwarzać w imieniu naszych użytkowników na platformie. Takie przetwarzanie nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności.

Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim przekazujemy informacje związane z innymi lub dodatkowymi zasadami dotyczącymi prywatności, takie zasady będą miały zastosowanie do regulowania rzeczonych interakcji. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Kahoot! przetwarza Dane uczniów opisano w dokumencie Polityka prywatności uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia przez nas informacji od Dzieci opisano poniżej.

Informacje na nasz temat

Kahoot! to globalna grupa technologiczna i dostarczająca oprogramowanie-jako-usługi oferująca platformę edukacyjną dla światowego rynku technologii edukacyjnych. Skupiamy się na opracowywaniu kompleksowej oferty narzędzi edukacyjnych dla przedsiębiorstw, sektora edukacji oraz dla użytkowników indywidualnych. Platforma Kahoot! umożliwia wszystkim użytkownikom odblokowanie ich pełnego potencjału poprzez naukę. Więcej informacji na temat naszych usług i sposobów korzystania z nich można znaleźć w naszych Warunkach i zastrzeżeniach oraz w obrębie naszej strony internetowej.

2. Przetwarzane przez nas dane osobowe

Przetwarzane przez nas Dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z Kahoot!, ustawień konta użytkownika Kahoot!, wykorzystywanych produktów i usług, lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów prawa. Jednakże gromadzone przez nas Dane osobowe należą w szerokim kontekście do następujących kategorii:

Informacje przekazywane nam przez użytkowników: użytkownicy mogą przekazywać nam pewne dane osobowe podczas rejestracji konta Kahoot! i korzystania z usług, kontaktów z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłania wiadomości e-mail, integrowania Usług z inną witryną internetową lub Usługą (na przykład, gdy użytkownik chce połączyć swoje konto Google z Kahoot!) lub w trakcie jakiegokolwiek innego sposobu porozumiewania się z naszą firmą. Takie informacje mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i nazwę stanowiska osoby kontaktowej Użytkowników (np. przedsiębiorstw lub instytucji edukacyjnych);
 • Informacje uwierzytelniające używane do logowania do konta, takie jak adres e-mail lub nazwa użytkownika i hasło wprowadzone rejestracji konta;
 • Informacje o posiadaczu konta, takie jak lokalizacja, zainteresowania, zdjęcie, organizacja, tytuł/pozycja, wiek, do jakich grup Kahoot! użytkownik należy i z kim wchodzi w interakcje poprzez korzystanie z usług;
 • Dane dotyczące diagnostyki i rozwiązywania problemów oraz dane związane ze wsparciem, czyli dane przekazywane przez użytkownika lub które gromadzimy w inny sposób w związku z prośbami o wsparcie otrzymywanymi od użytkownika. Może to obejmować dane kontaktowe lub uwierzytelniające, zawartość czatów i inne komunikaty z nami, oraz produkt lub usługi, z których użytkownik korzysta w związku z zapytaniem o pomoc; oraz
 • Informacje o płatnościach i inne informacje finansowe, których potrzebujemy/potrzebują podmioty przetwarzające nasze płatności, aby świadczyć Usługi.
 • Dane dotyczące komunikacji. Kilka naszych usług umożliwia dzielenie się informacjami z innymi ludźmi, a użytkownik ma kontrolę nad tym, czym się dzieli i z kim się tym dzieli. Przykładowo po zalogowaniu i przy korzystaniu z pewnych usług Kahoot!, takich jak zamieszczanie komentarzy w witrynach internetowych, użytkownik może ujawniać dane osobowe nam oraz ogółowi społeczeństwa. Zdecydowanie zaleca się ograniczenie ujawniania danych osobowych np. poprzez komentarze. Należy pamiętać, że publiczne udostępnianie danych osobowych, na przykład poprzez sekcję komentarzy w naszej witrynie internetowej, powoduje publiczne udostępnienie ujawnionych informacji oraz dostęp do nich poprzez wyszukiwarki internetowe. Ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem komentarzy w zakresie udziału w grupach Kahoot!, tj. nie ogółowi społeczeństwa, powoduje ujawnienie tych informacji pozostałym członkom danej grupy. Dane osobowe ujawniane poprzez komentarze są przetwarzane przez Kahoot! jako administratora danych.

Informacje gromadzone automatycznie: w niektórych (ale nie wszystkich) krajach, w tym w państwach należące do EOG, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych takie informacje uznaje się za dane osobowe. Dane związane z korzystaniem z usług mogą obejmować:

 • Informacje o przeglądarce lub urządzeniu, które są zbierane za pośrednictwem urządzenia, np. adres sieciowy MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz wersja używanych usług (takich jak aplikacja).
 • Dane dotyczące korzystania, które są gromadzone przy każdej interakcji z naszą Usługą. Może to obejmować daty i godziny dostępu do usług i czynności przeglądania stron (takie jak, które części Usługi są używane). Gromadzimy również informacje na temat działania Usług, w tym wskaźniki związane z dostarczaniem wiadomości e-mail i innych komunikatów przesyłanych za pośrednictwem Usługi. W przypadku korzystania z naszej Aplikacji, możemy gromadzić informacje na temat częstotliwości korzystania z Aplikacji oraz inne dane dotyczące wydajności. Takie informacje umożliwiają nam poprawę treści i funkcjonowania Usługi oraz ułatwiają ich badania i analizę.
 • Dane dzienników — w obrębie naszych serwerów sieciowych zapisywane są pliki dzienników, w których rejestrowana jest data przy każdym uzyskaniu dostępu do serwera przez jakiekolwiek urządzenie. Zapisywany jest również początkowy adres IP oraz aktywność użytkownika w zakresie korzystania z Usług (w tym takie informacje jak sygnatury daty/godziny skojarzone z użytkowaniem, udział w grach Kahoot!, wyniki, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania oraz inne podejmowane działania (jak na przykład używane funkcje)). Możemy również uzyskiwać dostęp do metadanych i innych informacji związanych z plikami przesyłanymi do naszej Usługi.
 • Pliki cookie, które pozwalają nam zbierać informacje takie jak typ przeglądarki i inne anonimowe dane o ruchu. Dalsze informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie opisano w naszej Polityce stosowania plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnalizatory sieci web i przezroczyste pliki GIF) mogą być używane w związku z niektórymi Usługami, między innymi w celu śledzenia operacji naszych Użytkowników, pomiaru sukcesów kampanii marketingowych i kompilowania statystyk dotyczące korzystania z usług i wskaźników odpowiedzi.
 • Analityka oznacza wykorzystywanie usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania informacji o korzystaniu z usług oraz przedstawiają raporty na temat czynności i trendów. Dalsze informacje na temat sposobu postępowania firmy Google można uzyskać, odwiedzając stronę www.google.com/policies/privacy/partners/. Można też zablokować swój udział, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący mechanizm analityki Google Analytics, który jest dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dalsze informacje opisano w naszej Polityce stosowania plików cookie.

Informacje gromadzone z innych źródeł: okazjonalnie możemy gromadzić dane osobowe dotyczące użytkownika z innych źródeł, takich jak nasi Partnerzy, integracje lub inne strony trzecie, na przykład w przypadku, gdy użytkownik udzielił pozwolenia stronie trzeciej na udostępnianie nam informacji.

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy wykorzystać gromadzone dane osobowe użytkowników do celów i zgodnie z podstawami prawnymi, które opisano poniżej:

Świadczenie Usług. Oznacza to wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika w celu zapewniania użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Usług, takich jak zapewnienie dostępu do konta, odpowiadanie na zapytania i umożliwienie korzystania z różnych funkcji Usługi, takich, jak powiadamianie o udostępnienie gry Kahoot! czy zaproszeniu do dołączenia do wyzwania. Wchodzimy w takie interakcje w celu zarządzania naszą relacją umowną z użytkownikiem i/lub spełniania zobowiązań prawnych.

Umożliwianie użytkownikowi korzystania z niektórych funkcji. Możemy automatycznie przetwarzać Dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych Usług, na przykład aby opublikować Kahoot, utworzyć komentarz, dołączyć do grupy lub obserwować konkretnego użytkownika Kahoot! Należy pamiętać, niektóre z tych funkcji są dostępne tylko w ramach wykupionej subskrypcji. Dane osobowe w takich przypadkach na ogół można usunąć samodzielnie z poziomu swojego konta.

Komunikacja z użytkownikiem. Może wystąpić konieczność kontaktu z użytkownikiem w związku z jego kontem oraz zapewnienia pomocy technicznej w celu spełnienia postanowień umowy z użytkownikiem w zakresie korzystania z usługi lub, w przypadku braku podpisanej umowy, w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania i zapewniania wsparcia dla naszych usług. Jeżeli przykładowo użytkownik korzysta z naszej aplikacji, możemy zapytać, czy użytkownik chce otrzymywać powiadomienia push dotyczące aktywności na jego koncie. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z powiadomień push i decyduje się przestać je otrzymywać, może je wyłączyć za pośrednictwem używanego systemu operacyjnego. Możemy również wysyłać użytkownikowi systemowe komunikaty ostrzegawcze w oparciu o nasze uzasadnione interesy prawne w zakresie zarządzania usługami i dostarczania pewnych funkcji. Na przykład możemy informować użytkownika o tymczasowych lub stałych zmianach w naszych usługach, takich jak planowane przerwy, powiadomienia o bezpieczeństwie lub przestrzeganiu przepisów, informacje o nowych funkcjach, aktualizacjach wersji, wydaniach, ostrzeżeniach o nadużywaniu oraz zmianach w niniejszej polityce prywatności.

Wsparcie i ulepszanie Usługi. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do świadczenia, zapewniania wsparcia oraz ulepszania Usług w celu wykonania realizacji podpisanej z użytkownikiem dotyczącej korzystania z Usługi lub, w sytuacji braku umowy, opierając się na naszych uzasadnionych interesach prawnych związanych z zarządzaniem Usługą i jej ulepszaniem oraz gwarantowaniem określonych funkcji. Przykładowo może to obejmować udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim w celu świadczenia usług oraz zapewniania wsparcia lub udostępniania użytkownikowi określonych funkcji usługi. Udostępniając dane osobowe użytkownika stronom trzecim, podejmujemy kroki w celu ochrony informacji użytkownika w sposób zgodny z naszymi obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa o ochronie prywatności. Dalsze informacje na temat sposobu dzielenia się informacjami użytkowników opisano w poniższej sekcji „Ujawnianie Danych osobowych”.

Zakupy i płatności. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do wystawiania faktur oraz pobierania należnych nam płatności za realizację postanowień umowy podpisanej z użytkownikiem w związku ze świadczeniem Usług lub, w sytuacji braku umowy, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami prawnymi w zakresie świadczenia naszej Usługi i zarządzania nią. Obejmuje to wysyłanie wiadomości e-mail, faktur, potwierdzeń, powiadomień o wykroczeniach i powiadamianie o potrzebie podania innego numeru karty kredytowej. Korzystamy z usług stron trzecich do bezpiecznego przetwarzania transakcji kartami kredytowymi, a te strony trzecie gromadzą informacje rozliczeniowe w celu przetwarzania zamówień oraz transakcji kartą kredytową. Aby dowiedzieć się więcej o krokach, jakie podejmujemy, aby zabezpieczyć te dane, należy zapoznać się z sekcją „Nasze zabezpieczenia” niniejszej Polityki prywatności.

Zapobieganie nieprawidłowemu wykorzystywaniu i nadużywaniu Usługi. Aby chronić przed nadużywaniem lub nieodpowiednim używaniem naszych usług, chronić prawa naszych użytkowników, zapewnić zgodność z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami oraz obowiązującymi przepisami prawa i w celu korzystania z dostępnych środków zaradczych możemy wykorzystywać Dane osobowe zgodnie z uzasadnionymi potrzebami. Możemy przykładowo okresowo analizować treść przesyłaną lub wyświetlaną przez naszych użytkowników, aby upewnić się, że taka treść jest zgodna z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami, w tym przy używaniu automatycznych mechanizmów filtrujących. Zapewnia to korzyści dla wszystkich użytkowników przestrzegających naszych Warunków i zastrzeżeń, gdyż zmniejsza częstotliwość nadużyć i pomaga nam w utrzymaniu niezawodnej platformy. Wykorzystujemy Dane osobowe użytkowników w tym celu, opierając się na naszym uzasadnionym prawnym do ochrony przed nadużywaniem i nieprawidłowym używaniem Usługi.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu spełniania żądań organów władzy publicznej, nakazów sądowych, ważnych wniosków o ujawnienie, ważnych pozwów i innych odpowiednich mechanizmów prawnych. Obejmuje to Dane osobowe niezbędne do przekazywania informacji przedstawicielom i doradcom, w tym adwokatom i księgowym, aby pomóc nam w przestrzeganiu przepisów prawnych, dotyczących rachunkowości lub wymagań związanych z bezpieczeństwem w oparciu o nasze uzasadnione interesy oraz Dane osobowe niezbędne do ścigania i obrony w sądzie, arbitrażu lub podczas podobnych postępowań prawnych.

Optymalizacja i personalizacja usług. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do przekazywania użytkownikom sugestii oraz zindywidualizowanych funkcji w obrębie naszych usług, które zagwarantują optymalizację i personalizację doświadczeń użytkownika. Przykładowo w obrębie witryn internetowych możemy wyświetlać niektóre kategorie quizów Kahoot! na podstawie quizzów Kahoot! wcześniej rozwiązywanych przez użytkownika, jego lokalizacji, okręgu lub preferencji. Takie wykorzystywanie Danych osobowych użytkowników wynika z naszych uzasadnionych interesów prawnych w zakresie zarządzania usługami i dostarczania pewnych funkcji.

Analityka danych. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do analityki danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe w ulepszania i usprawniania naszych produktów i usług dla naszych użytkowników. Dane analityczne wykorzystujemy przykładowo, aby umożliwić zalecanie naszym użytkownikom produktów, segmentowanie odbiorców oraz stosowanie funkcji prognozowanych demograficznie.

Personalizacja usługi. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu personalizowania dostarczanych usług, treści i reklam oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wspierania naszej działalności marketingowej i zapewniania pewnych funkcji w ramach usług.

Marketing. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników do dostarczania informacji marketingowych, zaleceń dotyczących produktów oraz komunikacji nietransakcyjnej (takiej jak wiadomości e-mail, telemarketingowe połączenia telefoniczne, wiadomości SMS lub powiadomienia push) z informacjami na nasz temat, zgodnie z preferencjami marketingowymi i niniejszą Polityką prywatności. Nie będziemy nigdy wysyłać niezamówionych materiałów marketingu pisemnego lub materiałów marketingowych stron trzecich.

Umożliwienie udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Możemy oferować użytkownikom prawo udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach. Niektóre z takich wydarzeń są objęte dodatkowymi zasadami, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników. Udział w tych wydarzeniach jest całkowicie nieobowiązkowy i podlega oddzielnemu powiadomieniu przesyłanemu „tuż na czas” zgodnie z potrzebami. Prowadzimy takie operacje, aby zarządzać naszymi relacjami umownymi z użytkownikami.

Dane agregowane i anonimizowane. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do łączenia i anonimizacji danych o naszych użytkownikach i korzystaniu z Usługi przez użytkowników w celu tworzenia połączonych, anonimowych statystyk, które możemy wykorzystywać do zapewniania pewnych funkcji w ramach Usługi oraz do promowania i ulepszania Usługi w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

Nie sprzedajemy Danych osobowych ani ich nie udostępniamy stronom trzecim do celów marketingowych. Do celów CCPA oraz do celów poniższego punktu 12, sformułowanie „sprzedaż” oznacza ujawnienie danych osobowych w zamian za zapłatę pieniężną lub innego świadczenia wzajemnego, ale nie obejmuje: na przykład przekazania danych osobowych jako składnika aktywów w ramach fuzji, upadłości lub innego przekazania całości lub części naszej firmy.

4. Aplikacje innych firm i witryny internetowe

Możemy wykorzystywać gromadzone lub otrzymywane za pośrednictwem usług dane osobowe, jako administrator danych lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, aby umożliwić wykorzystywanie przez użytkowników integracji i wtyczek, wybieranych przez użytkownika do połączenia ze swoim kontem Kahoot! Jeżeli przykładowo użytkownik zdecyduje się zintegrować konto Google ze swoim kontem Kahoot!, możemy poprosić o prawo do wyświetlania i/lub pobierania, zgodnie z potrzebami, arkuszy Google, kontaktów Google, analityki Google Analytics oraz informacji z dysku Google Drive. Pozwoli to nam skonfigurować integracje z kontem Google według preferencji użytkownika.

Integrujemy również z aplikacjami stron trzecich, które udostępniają użytkownikowi treści, produkty i/lub usługi, jak API YouTube dla materiałów wideo. Korzystanie z tych aplikacji stron trzecich jest opcjonalne. Aplikacje stron trzecich mogą być objęte swoimi własnymi zasadami dotyczącymi prywatności, które mają zastosowanie, kiedy użytkownik decyduje się skorzystać z takich aplikacji stron trzecich, w tym m.in. YouTube; https://www.youtube.com/t/privacy.

Aplikacje stron trzecich mogą gromadzić Dane osobowe na temat użytkownika, ale nie udostępniamy im Danych osobowych.

Usługi i witryny internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak wtyczki mediów społecznościowych portalu Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok i Facebook. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami i platformami są regulowane zasadami dotyczącymi prywatności firm je dostarczających.

Witryny internetowe zawierają łącza do innych witryn internetowych, których sposoby postępowania w zakresie prywatności mogą być inne niż nasze. W przypadku przesyłania swoich danych osobowych na jakiekolwiek z takich stron, ich obsługa będzie podlegać stosownym zasadom dotyczącym prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

5. Strony internetowe stron trzecich

Strony internetowe zawierają łącza do innych stron internetowych, których sposoby postępowania w zakresie prywatności mogą być inne niż nasze. W przypadku przesyłania swoich danych osobowych na jakiekolwiek z takich stron, ich obsługa będzie podlegać stosownym zasadom dotyczącym prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie odpowiadamy za prywatność, informacje ani inne praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej, łącznie z wszelkimi stronami trzecimi obsługującymi dowolny obiekt lub usługę, z którymi łączą się usługi. Zamieszczenie łącza w obrębie usług nie oznacza wspierania powiązanej strony lub usługi przez naszą firmę lub nasze podmioty stowarzyszone.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie informacji, wykorzystywanie, ujawnianie ani politykę zabezpieczeń czy praktyki innych organizacji, takie jak Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft lub jakikolwiek inny programista aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca serwisów społecznościowych, dostawca systemów operacyjnych, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych ujawnianych tym lub innym organizacjom.

6. Prawa użytkownika do ochrony danych

Znaj swoje prawa

W zależności od jurysdykcji zamieszkania użytkownika, użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa dotyczące ochrony danych:

 • do dostępu, poprawiania, aktualizowania, przekazywania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu na przetwarzanie Danych osobowych.
 • Użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas swoich danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w UE i EOG są dostępne tutaj, oraz tutaj dla Szwajcarii.
 • Jeśli dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane na podstawie zgody lub jeżeli użytkownik przykładowo wyraził zgodę na otrzymywanie od Kahoot! marketingowych wiadomości e-mail, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem ani nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych prowadzone w zgodzie z przepisami prawami innymi niż zgoda.
 • Kahoot! wspiera naszych klientów ze szkół w zapewnianiu rodzicom i uprawnionym uczniom dostępu do ich danych osobowych oraz w realizacji innych wniosków, które rodzice i uprawnieni uczniowie mogą składać w celu uzyskania dostępu do swoich danych. Należy się również zapoznać z poniższą sekcją dotyczącą Danych osobowych dotyczących Dzieci.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą podlegać wyjątkom i ograniczeniom. Nie możemy na przykład przekazać Danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie naszego zobowiązania do zachowania poufności lub jeżeli przepisy prawa wymagają od nas zachowania takich danych. Kahoot udzieli odpowiedzi na prośbę o skorzystanie z praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystaj ze swoich praw

Za pośrednictwem konta Kahoot można zarządzać ustawieniami indywidualnego konta i profilu, w tym informacjami kontaktowymi, danymi do płatności, preferencjami. Można również kontaktować się z nami bezpośrednio poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@kahoot.com. Kahoot podejmuje rozsądne kroki w celu dopilnowania, aby gromadzone przez nas dane były rzetelne w zakresie zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne.

Odpowiadamy na wszystkie otrzymane przez nas wnioski od osób fizycznych chcących korzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie tożsamości w celu umożliwienia efektywnego odpowiedzenia na prośbę.

7. Udostępnianie Danych osobowych

Nie udostępniamy Danych osobowych użytkowników żadnym stronom trzecim z wyjątkiem wymienionych poniżej ograniczonych okoliczności.

 • Jednostki stowarzyszone. Możemy udostępniać i ujawniać dane osobowe użytkowników firmom należącym do grupy Kahoot, dla naszych uzasadnionych celów biznesowych lub świadczenia usług, które mogą obejmować co najmniej jedną z firm należących do naszej grupy.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Dane osobowe naszym zaufanym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (np. hostingu internetowego, wsparcia technicznego, przetwarzania płatności, usług analitycznych i dostarczania treści), ale ściśle w celu przeprowadzenia prac w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przykładowo firmom wynajętym przez nas w celu pomocy w świadczeniu naszej Usługi i zapewnianiu dla nich wsparcia lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług oraz innych funkcji biznesowych.
 • Partnerzy reklamowi:  Kahoot! może współpracować z niezależnymi platformami reklamowymi i kanałami mediów społecznościowych w celu promowania naszych Usług, zarówno w naszych witrynach internetowych, jak i w witrynach internetowych stron trzecich. W tym celu możemy dzielić się ograniczonymi danymi osobowymi naszych użytkowników, aby osiągnąć ten cel. Przykładowo możemy i nasi partnerzy niezależni partnerzy reklamowi mogą korzystać z plików cookie, pikselowych, sygnalizatorów sieciowych oraz podobnych technologii do gromadzenia informacji na temat czynności wykonywanych przez użytkownika w obrębie Witryny internetowej oraz innych witryn internetowych, aby wyświetlać użytkownikom reklamy dobrane na podstawie zainteresowań i aktywności w obrębie przeglądarki. Niezależnie od powyższego, nigdy nie dzielimy się informacjami o dzieciach w celach ani ze stronami opisanymi w niniejszej sekcji.
 • Instytucje publiczne. Każdy właściwy organ egzekwowania prawa, organ regulacyjny, agencja rządowa, sąd lub inny podmiot trzeci w sytuacji, gdzie uznajemy, że ujawnienie danych jest niezbędne a) w ramach obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, b) do realizacji, ustanawiania lub obrony naszych praw lub c) do ochrony żywotnych interesów naszej firmy lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
 • Potencjalny nabywca (i jego przedstawiciele i doradcy) w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, likwidacji, reorganizacji lub przejęcia. W takim przypadku każdy nabywca będzie podlegał naszym zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności, w tym zobowiązaniom związanym z przysługującym użytkownikom prawom dostępu i wyboru. Powiadomimy użytkownika o zmianach, wysyłając wiadomość e-mail lub poprzez ogłoszenie w naszej witrynie internetowej.
 • Każda osoba ze zgodą użytkownika.

Niezależnie od powyższego Kahoot nie sprzedaje Danych osobowych i nigdy nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Danych uczniów do celów marketingowych.

Możemy również udostępniać zanonimizowane, zagregowane informacje wybranym stronom trzecim do celów statystycznych.

Odpowiadamy za prywatność danych usługodawców, którym możemy udostępniać Dane osobowe. Kahoot korzysta wyłącznie z usług usługodawców, których standardy ochrony danych i zabezpieczenia są zgodne z naszymi własnymi. Nasi dostawcy usług nie mogą wykorzystywać Danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu do jakichkolwiek innych celów, niż jest to konieczne do wykonywania dla nas pracy. Zawieramy z wszystkimi naszymi dostawcami usług pisemne umowy ograniczające korzystanie z Danych osobowych i nakładające taki sam poziom prywatności, poufności i bezpieczeństwa informacji, jaki ma zastosowanie do Kahoot!

9. Nasze zabezpieczenia

Kahoot! prowadzi kompleksowy program zabezpieczeń stworzony w celu ochrony bezpieczeństwa, prywatności, poufności i integralności Danych w obrębie naszej organizacji. Stosujemy odpowiednie i uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem, zmianami i niszczenie, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują szyfrowanie danych, zapory, wykorzystanie danych i ograniczenia dostępu dla naszych pracowników i usługodawców oraz fizyczne kontrole dostępu do naszych obiektów. Nasi usługodawcy, którzy przetwarzają dane płatnicze, utrzymują obowiązujący poziom przestrzegania przepisów branży kart płatniczych (PCI, Payment Card Industry).

Szczegóły dotyczące naszego programu zabezpieczeń można znaleźć tutaj. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail privacy@kahoot.com.

10. Transfery międzynarodowe

Gromadzimy informacje na całym świecie i możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać informacje użytkownika poza krajem jego zamieszkania, w dowolne miejsce, gdzie operujemy my lub nasi niezależni usługodawcy do celów świadczenia użytkownikom usług. Może to obejmować kraje, w których ochrona danych, prawa do prywatności i inne przepisy mogą nie być tak kompleksowe, jak w kraju użytkownika. Zawsze przy przesyłaniu informacji użytkownika podejmowane są kroki, w tym środki zapobiegawcze, aby chronić Dane osobowe użytkowników.

W przypadku wszystkich transferów międzynarodowych, zarówno w ramach grupy Kahoot, jak i do naszych subprocesorów, upewniamy się, że odbiorca danych osobowych użytkownika zapewnia wystarczający poziom ochrony poprzez zawarcie odpowiednich umów. Wszystkie transfery międzynarodowe odbywają się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych („SCC”, Standard Contractual Clause).

Kahoot! stosuje surowe środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przechowywanych w obrębie serwerów należących do nas i naszych zaufanych stron trzecich. Dostęp do wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych w celu świadczenia usług jest ograniczany za pośrednictwem informacji uwierzytelniających logowania, uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, dostępu wyłącznie według faktycznych potrzeb oraz ograniczonego dostępu do kont administracyjnych dla pracowników, którzy wymagają dostępu w celu wykonywania swoich obowiązków wobec użytkownika, jak w przypadku świadczenia usług pomocy technicznej.

Aby dowiedzieć się więcej o międzynarodowych transferach Kahoot! i działaniach, które podejmujemy, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@kahoot.com.

11. Przechowywanie danych osobowych

Nie przechowujemy Danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, w których zgromadzono dane osobowe. Przechowujemy Dane osobowe w sytuacji, kiedy występują utrzymujące się uzasadnione zobowiązania prawne lub biznesowe do takiego postępowania. Nasze okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju danych, ale zasadniczo w celu ustalenia okresu przechowywania wykorzystywane są poniższe kryteria:

 • czy występuje potrzeba prawna lub umowna zachowania danych;
 • czy dane są niezbędne do świadczenia naszej Usługi;
 • czy nasi użytkownicy mają możliwość dostępu do danych i ich usuwania w swoich kontach Kahoot!; oraz
 • czy nasi użytkownicy zasadnie oczekiwaliby, że zachowamy dane do czasu ich usunięcia lub do czasu zamknięcia lub usunięcia ich kont Kahoot!

Kiedy nie występują ciągłe uzasadnione potrzeby biznesowe przetwarzania Danych osobowych użytkownika, zostaną one jak najszybciej usunięte lub zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Konsumenci ze stanu Kalifornia

Nie sprzedajemy danych osobowych.

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom konkretne prawa w zakresie ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, aby przedsiębiorstwa podlegające ustawie CCPA (co może obejmować naszych użytkowników, z którymi dany użytkownik wchodzi w relacje) ujawniły użytkownikowi określone informacje na temat sposobu gromadzenia i korzystania przez nich z danych osobowych użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto użytkownik ma prawo zwrócić się do takich przedsiębiorstw o usunięcie danych osobowych zgromadzonych od użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jeśli firma sprzedaje dane osobowe, użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia do takiej transakcji. Ponadto, przedsiębiorstwa nie mogą stosować dyskryminacji w związku z korzystaniem przez użytkownika z jego praw na mocy ustawy CCPA. Proszę zapoznać się z opisanymi wcześniej punktami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji oraz indywidualnych praw, aby poznać praktyki Kahoot w sytuacji, gdy Kahoot działa jako „podmiot biznesowy” w rozumieniu ustawy CCPA.

Oferując usługi swoim użytkownikom, Kahoot! działa jako „usługodawca” w ramach ustawy CCPA, a odbieranie i gromadzenie wszelkich danych osobowych konsumentów odbywa się w imieniu naszych użytkowników, abyśmy mogli świadczyć usługi. Prosimy o kierowanie wszelkich wniosków o dostęp lub usunięcie danych osobowych użytkowników w ramach ustawy CCPA do użytkownika, z którym istnieje bezpośredni związek.

13. Nie śledź

Przepisy prawa niektórych stanów USA wymagają od nas wskazania, czy przestrzegamy ustawień „Nie śledź” używanej przeglądarki. Kahoot! przestrzega norm określonych w niniejszej Polityce prywatności i nie monitoruje ani nie śledzi żadnych żądań przeglądarki, w której włączono funkcję „Nie śledź”.

14. Zmiany w obrębie niniejszej polityki

Możemy w dowolnym momencie i okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Polityce prywatności, na przykład, jeśli postanowimy wykorzystywać dane osobowe w sposób zasadniczo odmienny niż poprzednio, poinformujemy o tym użytkowników z wyprzedzeniem, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail lub okienka dialogowego. Użytkownik zawsze może usunąć swoje konto i przestać korzystać z naszych Usług, jeśli nie akceptuje zmian.

15. Gromadzenie przez nas Danych osobowych od Dzieci

Nie gromadzimy żadnych Danych osobowych od osób, które tylko grają w Kahoot.

Kiedy dziecko tworzy konto, gromadzimy adres e-mail tylko w celu przekazania przypomnień o hasłach, ale nie zbieramy żadnych innych Danych osobowych. Natychmiast i na stałe zmieniamy adres e-mail, tak że może on być używany tylko jako przypomnienie hasła i nie może zostać zrekonstruowany do oryginalnej postaci lub wykorzystany do kontaktu z dzieckiem. Gromadzimy pewne Dane osobowe od dzieci za pośrednictwem naszych produktów dla rodziców lub nauczycieli/szkół, ale czynimy to jako podmiot przetwarzający lub po uzyskaniu odpowiednich wytycznych. Proszę się zapoznać z naszą Polityką prywatności uczniów.

Od dzieci będących właścicielami konta gromadzimy również nazwę użytkownika i hasło, które są używane wyłącznie do celów logowania, aby umożliwić dziecku będącemu właścicielem konta korzystać z Usług.

My i nasi usługodawcy gromadzimy od dzieci również informacje opisane powyżej w części „Informacje, które gromadzimy automatycznie”.

Rodzic lub opiekun może przejrzeć informacje zgromadzone od dziecka lub poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania lub usunięcie takich informacji. We wniosku proszę podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika Kahoot dziecka i określić, jakie działanie mamy podjąć. Dla bezpieczeństwa dziecka może wystąpić konieczność zweryfikowania tożsamości rodzica/opiekuna przed zrealizowaniem żądania zawartego we wniosku. Jeżeli dziecko korzysta z naszych Usług za pośrednictwem swojej szkoły, w celu realizacji takiego żądania należy skontaktować się ze szkołą lub okręgiem szkolnym.

16. Pytania i obawy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy albo ewentualnych obaw dotyczących sposobu, w jaki zajęliśmy się dowolną kwestią dotyczącą prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@kahoot.com.

Załącznik A — Definicje

Do niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie następujące definicje:

Podmiot stowarzyszony” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą razem z podmiotem.

Aplikacja” oznacza aplikacje Kahoot! na urządzenia mobilne/komputery.

CCPA” oznacza ustawę California Consumer Privacy Act (Ustawa o prywatności konsumentów w stanie Kalifornia) z 2018 r.

Dzieci” oznacza dzieci w wieku do 13 lat (w USA) lub do 16 lat (poza USA).

Kontrola” oznacza prawo własności, prawo głosu lub podobne udziały stanowiące co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) wszystkich udziałów w zakresie danego podmiotu. Termin „kontrolowany” należy interpretować w podobnym zakresie.

EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

UE” oznacza Unię Europejską.

Kahoot!” oznacza firmę Kahoot ASA, numer organizacji 997 770 234, z siedzibą w Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Norwegia.

Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które identyfikują osobę lub mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby. Przykłady danych osobowych obejmują między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, płeć, zawód lub inne informacje demograficzne.

Polityka prywatności” oznacza niniejszą politykę prywatności Kahoot!.

Usługi szkolne” oznacza produkty, które są oferowane szkołom i nauczycielom w pakietach Kahoot EDU i Kahoot! for Schools.

Usługi” oznacza usługi Kahoot!, w tym dowolne oprogramowanie, dostępne na naszej platformie.

Dane związane z wykorzystywaniem usług” oznacza informacje, które gromadzimy automatycznie poprzez korzystanie z Usług i które bardziej szczegółowo opisano w sekcji poniższej „Przetwarzane przez nas Dane osobowe”.

Dane uczniów” oznacza przetwarzane przez Kahoot Dane osobowe dotyczące uczniów, gdzie takie przetwarzanie odbywa się w imieniu szkoły lub nauczyciela i zgodnie z upoważnieniem szkoły do świadczenia Usług szkolnych.

Regulamin” oznacza warunki Kahoot! dostępne tutaj.

Kraj trzeci” oznacza każdy kraj spoza UE/EOG

Aplikacje innych firm” oznacza witryny internetowe i usługi dostarczane przez inne firmy, które są zintegrowane z Usługami i Zasobami w celu udostępniania użytkownikowi określonych funkcji, treści, produktów i/lub usług.

Użytkownik” i „Pan/Pani” oznacza każdą osobę lub podmiot, który korzysta z naszych Usług.

Odwiedzający” oznacza, w zależności od kontekstu, każdą osobę, która odwiedza nasze witryny internetowe Kahoot!, oddziały lub w inny sposób kontaktuje się z nami podczas organizowanych przez nas wydarzeń lub w związku z naszymi działaniami marketingowymi lub rekrutacyjnymi.