Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Informacje dotyczące tej polityki prywatności

OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w języku polskim wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalną Politykę prywatności utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja.

Firma Kahoot! jest w pełni oddana idei zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz transparentności w zakresie przetwarzania ich informacji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników oraz w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw do prywatności.

Usługi Kahoot! pozwalają naszym użytkownikom tworzyć i przesyłać treści, grać i hostować gry oraz zapraszać inne osoby do dołączania do gry. Firma Kahoot! pełni rolę administratora danych osobowych dostępnych w obrębie treściach użytkowników oraz danych osobowych, które możemy w inny sposób gromadzić i przetwarzać w imieniu naszych użytkowników na platformie. Takie przetwarzanie nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności.

Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim przekazujemy informacje związane z innymi lub dodatkowymi zasadami dotyczącymi prywatności, takie zasady będa miały zastosowanie do regulowania rzeczonych interakcji. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Kahoot! przetwarza informacje dotyczące studentów, kiedy wchodzą w interakcje z Kahoot! podczas zajęć za pośrednictwem usług szkolnych opisano w dokumencie Polityka prywatności studentów.