ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette innholdet er tilgjengelig på Norwegian kun som referat. De originale vilkårene og betingelsene som er skrevet på engelsk, er den offisielle og bindende versjonen

Endret: 26. marsth 2024

Kahoot!s vilkår

1 Velkommen til Kahoot!

Disse vilkårene gjelder for bruken din av Kahoot!s tjenester og plattformen vår, og vi oppfordrer deg til å lese dem nøye. Se også definisjonene nederst på denne siden. Sammen utgjør vilkårene og eventuelle tilhørende vedlegg, inkludert våre retningslinjer for akseptabel bruk, gjeldende retningslinjer og eventuelle tjenesteabonnementer, en juridisk avtale mellom deg og Kahoot! for bruken din av Kahoot!s tjenester. Hvis du, eller en organisasjon du er tilknyttet, har inngått en virksomhetsavtale med Kahoot!, blir bruken din av Kahoot!s tjenester og ressurser underlagt virksomhetsavtalen og dokumentene innlemmet i den.

Disse vilkårene definerer vilkårene og betingelsene du er underlagt når du bruker Kahoot!-tjenestene og forbruker ressurser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke Kahoot!s tjenester og ressurser.

I tillegg til disse vilkårene beskriver personvernerklæringen og retningslinjene om informasjonskapsler hvordan vi opprettholder personvernet ditt og behandler personopplysningene vi kan samle inn når du bruker Kahoot!-tjenestene. Detaljert informasjon om behandlingen vår av elevenes personopplysninger, som vi samler inn som databehandler eller «skoleansvarlig» på skolens eller lærerens vegne, finner du i vår personvernerklæring for elever.

2 Ansvarlig bruk og atferd

2.1 Generelt

Du godtar å bare bruke Kahoot!s tjenester og ressurser til de formålene de er ment for og som er tillatt i henhold til avtalen og i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis du bruker Kahoot!-tjenestene på en måte som bryter med avtalen eller gjeldende lover, kan vi stenge kontoen din og/eller stoppe bruken din av Kahoot!-tjenestene. Kontoen din er personlig og skal bare brukes av deg, enten privat eller i din yrkesrolle. Den kan ikke deles med eller brukes av andre.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og all ikke-offentliggjort påloggingsinformasjon knyttet til bruken din av Kahoot!-tjenestene. Du må umiddelbart varsle kundeservice om mulig misbruk av kontoen eller påloggingsinformasjonen din samt ved mulige sikkerhetsbrudd i Kahoot!s tjenester.

Du bekrefter og garanterer at informasjonen du oppgir når du registrerer deg for en konto, er korrekt, og du skal ikke fremstille feil informasjon om personopplysninger eller på annen måte være uærlig om identiteten din i forbindelse med bruken din av tjenestene. Kahoot! forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot enhver som gir en uriktig fremstilling av personopplysninger eller på annen måte er uærlig om sin identitet i forbindelse med sin bruk av tjenestene. Til tross for det foregående, erkjenner du at Kahoot! ikke kan garantere nøyaktigheten av enhver brukerinnsendt informasjon eller identiteten til en bruker som velger å bruke tjenestene. Vi er ikke forpliktet til å bekrefte identiteten til noen bruker.

2.2 Administratorens overtakelse av kontroll

Hvis du bruker en e-postadresse fra en organisasjon du er tilknyttet (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen din) til å bestille Kahoot!-tjenesten, bekrefter du at du som medlem av den organisasjonen har myndighet til å bruke organisasjonens domene til å bestille et tjenesteabonnement. Organisasjonen kan, som eier av domenet knyttet til e-postadressen din, ta kontroll over og administrere bruken av Kahoot!-tjenestene. I slike tilfeller kan organisasjonens utpekte administrator (i) kontrollere og administrere kontoen din, noe som inkluderer å endre og oppheve tilgangen din og (ii) få tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i korrespondanse og filer. Kahoot! kan informere deg dersom din tilknyttede organisasjon har overtatt kontrollen over Kahoot!-tjenestene som dekkes av tjenesteabonnementet ditt, men Kahoot! er ikke forpliktet til å gi slik informasjon. Hvis organisasjonen din administrerer bruken din av tjenestene fra Kahoot! eller administrerer brukerområdet som er knyttet til tjenesteabonnementet ditt, må du rette forespørsler om data og spørsmål om personvern til administratoren deres. Hvis organisasjonen din ikke administrerer bruken din av Kahoot!s tjenester eller ikke administrerer slike brukerområder, må du rette forespørsler om personopplysninger og spørsmål om personvern til Kahoot! ved å kontakte oss på privacy@kahoot.com.

3 Lisensierte rettigheter

Kahoot!s tjenester og ressurser tilhører Kahoot! og Kahoot!s innholdslisensgivere (alt etter relevans). Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som kan tilbakekalles, til å bruke Kahoot!s tjenester og ressurser (the «lisensen») etter vilkårene i avtalen.

For de gratis tjenesteabonnementene våre tillater lisensen bare bruk til ikke-kommersielle formål. Hvis du ønsker å bruke Kahoot!s tjenester og ressurser til profesjonelle eller kommersielle formål, må du ha et betalt tjenesteabonnement. Uansett har du ikke lov til å bruke Kahoot! til reklame-, markedsførings- eller salgsaktiviteter med mindre det er uttrykkelig godkjent av Kahoot! i en avtale eller gjennom tjenesteabonnementet ditt. Du godtar å følge våre retningslinjer for akseptabel bruk og alle andre retningslinjer for brukere som til enhver tid gjelder for bruken din av Kahoot!s tjenester og ressurser.

Med unntak av rettighetene som uttrykkelig er gitt deg i avtalen, gir Kahoot! deg ingen rett til, eierskap til eller interesse i Kahoot!s tjenester eller ressurser. For å unngå tvil: Du kan ikke kreve gebyrer eller noen betaling som en del av bruken din av tjenesten eller ressursene, bortsett fra når det er uttrykkelig godkjent av Kahoot!.

Alle varemerker som vises på Kahoot!-plattformen, tilhører Kahoot! eller Kahoot!s lisensgivere. Avtalen gir deg ingen rett til å bruke noe Kahoot!-merke til noe formål, uansett om bruken er kommersiell eller ikke-kommersiell.

Kahoot! forbeholder seg retten til å oppgradere og/eller endre tjenestene når som helst. Det blir varslet om oppgraderinger jevnlig, enten på e-post til din registrerte e-postadresse, i appen eller gjernnom varsler i tjenesten.

4. Kahoot!s tjenesteabonnementer og innholdsabonnmement

4.1 Tilgjengelige tjenesteabonnementer

Kahoot!s tjenester er tilgjengelige under forskjellige tjenestebonnementer. Nettsidene våre har detaljer om de tilgjengelige tjenesteabonnementene, som kan kategoriseres slik:

  1. Gratis tjenesteabonnementer:De gratis tjenesteabonnementene gir tilgang til en begrenset mengde funksjoner i Kahoot!s tjenester. De kan bare brukes til ikke-kommersielle formål.
  2. Betalte tjenesteabonnementer: De betalte tjenesteabonnementene våre gir tilgang til flere funksjoner. Det betalte tjenesteabonnementet er tillatt for bruk i profesjonelle og kommersielle omgivelser, for eksempel opplæring, undersøkelser og arrangementer, både for interne og eksterne målgrupper. Tjenestene og funksjonaliteten du får tilgang til, avhenger av abonnementet. Abonnementene har grenser for antall lisenser og deltakere.

Tjenesteabonnementene varierer ut fra hvilken Kahoot!-tjeneste du abonnerer på, og innholdet og funksjonene i et tjenesteabonnement kan variere basert på når du registrerte deg, og om du registrerte deg på nettsiden eller i appen. Detaljer om de forskjellige tjenesteabonnementene er tilgjengelige på nettsidene våre.

Du kan administrere tjenesteabonnementet ditt når du er logget inn på Kahoot!-kontoen. Hvis du har kjøpt et betalt tjenesteabonnement gjennom en distribusjonsplattform, som for eksempel Google Play eller Apple App Store, må du administrere kontoen din gjennom disse plattformene.

4.2 Innholdsabonnementer

I tillegg til ditt foretrukne tjenesteabonnement, kan du kjøpe enkelte innholdsabonnementer fra Kahoot!-plattformen, for eksempel Kahoot!+ AccessPass eller abonnementer på kanalene til verifiserte opprettere.

Et innholdsabonnement gir deg tilgang til et bibliotek med innhold som Kahoot! etter eget skjønn har valgt
Du godtar at innholdet du får tilgang til gjennom hvert innholdsabonnement, kan endres basert på Kahoot!s eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, ved å fjerne og legge til innhold eller endre eksisterende innhold.

Du godtar at innholdet du får tilgang til via innholdsabonnementer, kun skal brukes i samsvar med alle vilkår som gjelder for Kahoot!s tjenester og ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, retningslinjene for akseptabel bruk. Spesielt gjelder det at du ikke har rett til å endre, selge eller dele dette innholdet på andre måter enn det som uttrykkelig tillates her.

Kahoot! kan ikke verifisere eller garantere nøyaktighet, relevans, integritet, egnethet for spesielle formål, tilgjengelighet eller kvalitet for noe innhold som følger med innholdsabonnementer.

Du kan administrere innholdsabonnementene fra brukerkontoen din på Kahoot.

5 Betaling, avslutning og oppgradering

5.1 Generelt

Du kan kjøpe betalte tjenesteabonnementer og innholdsabonnementer rett fra Kahoot! i appen eller på nettstedet vårt, gjennom tredjeparter eller gjennom en virksomhetsavtale med Kahoot. Denne delen av vilkårene gjelder bare hvis du har registrert deg for et av våre betalte tjenesteabonnementer direkte hos oss via appen eller nettstedet vårt.

Du lover at registreringsinformasjonen, betalingsinformasjonen (hvis du har registrert deg for et betalt tjenesteabonnement) og annen informasjon du sender til oss, er sann, nøyaktig og fullstendig, og du godtar å sørge for at den holder seg slik til enhver tid. Hvis du har gitt feil eller unøyaktig informasjon, bør du gå tilbake til påloggingsskjermen eller korrigere slik informasjon inne på kontoinnstillingene. Du lover at ingen andre personer skal få lov til å bruke eller få tilgang til kontoen din, eller på annen måte gjøre bruk av rettighetene som er gitt deg i henhold til avtalen.

5.2 Betaling og abonnementsperioder

Alle betalte tjenesteabonnementer og innholdsabonnementer skal betales før hver abonnementsperiode, kan ikke kanselleres og kan ikke refunderes, bortsett fra som angitt i en virksomhetsavtale eller gjeldende lovgivning.

Beløpet trekkes før du får tilgang til ditt betalte tjenesteabonnement eller innholdsabonnementer. På slutten av inneværende abonnementsperiode fornyes det betalte tjenesteabonnementet og/eller innholdsabonnementet automatisk, og beløpet for den neste abonnementsperioden trekkes da via betalingsmåten du har registrert hos oss.

Hvis du ikke betaler for det betalte tjenesteabonnementet i tide, forbeholder Kahoot! seg retten til å suspendere kontoen din eller fjerne funksjonene som følger med det betalte tjenesteabonnementet.

5.3 Angrerett

Hvis du er forbruker, har du 14 dagers angrefrist på deg fra du startet abonnementet, avhengig av jurisdiksjon.

Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du si ifra om det i løpet av de 14 dagene. Hvis de 14 dagene utløper på en lørdag, en søndag eller en offentlig helligdag, utvides perioden til neste virkedag.

Hvis angreretten brukes i løpet av de 14 dagene, er den brukt i tide. Bevisbyrden for at angreretten er brukt i tide, ligger på deg. Du bør derfor si ifra om bruk av angreretten skriftlig. Du kan bruke brukerstøtteskjemaet vårt til å avslutte abonnementet.

Du kan prøve ut tjenestene for å finne ut mer om tjenestenes art, egenskaper og funksjoner før du bruker angreretten. Vi kan ikke kreve betaling hvis du bruker angreretten, så vi vil derfor refundere alle betalinger du har gjort til Kahoot! for tjenestene, så raskt som mulig.

Unntak for innholdsabonnement
Hvis du derimot er forbruker og kjøper innholdsabonnement eller annet innhold, vil du miste retten til å angre og få refusjon siden du får tilgang til innholdet umiddelbart. I kjøpsprosessen vil du bli bedt om å samtykke til at leveringen av tjenestene starter umiddelbart, og godkjenne at angreretten derfor ikke gjelder.

5.4 Oppsigelse

Hvis du ikke ønsker å fornye abonnementsperioden for et betalt tjenesteabonnement eller innholdsabonnementet, må du si opp tjenesteabonnementet og/eller innholdsabonnementet før utgangen av inneværende abonnementsperiode.Hvis du er forbruker i Norge, sender vi deg beskjed om din rett til oppsigelse hver sjette måned i abonnementsperioden, enten via din registrerte e-postadresse, i appen eller gjennom varsler i tjenesten. Du kan si opp abonnementet ved å kontakte kundeservice her. Enhver abonnementsavslutning trer i kraft den første dagen etter den siste dagen i din nåværende abonnementsperiode. Ved avslutning opphører tilgangen din til funksjoner som er tilgjengelige kun i de betalte tjenesteabonnementene, og abonnementet ditt blir automatisk nedgradert til et gratis tjenesteabonnement på Kahoot!-tjenesten du abonnerer på (hvis et slikt finnes).

5.5 Oppgradering og nedgradering

Du kan når som helst oppgradere eller nedgradere det betalte tjenesteabonnementet ditt til et annet tjenesteabonnement. Hvis du har nedgradert abonnementet ditt til et tjenesteabonnement på et lavere nivå, vil denne nedgraderingen tre i kraft dagen etter den siste dagen i den nåværende abonnementsperioden. Hvis du har oppgradert abonnementet ditt til et tjenesteabonnement på et høyere nivå, vil denne oppgraderingen tre i kraft umiddelbart med forbehold om betaling av gjeldende oppgraderingsgebyr.

Når du oppgraderer, vil det betalte tjenesteabonnementet være underlagt de nye abonnementsvilkårene. Du vil krediteres for eventuell gjenstående periode i ditt tidligere betalte tjenesteabonnement.

5.6 Prisendringer og nye tjenesteabonnementer

Kahoot! kan endre prisen på et betalt tjenesteabonnement og/eller innholdsabonnement. Hvis en slik prisendring gjelder for deg, trer den i kraft fra begynnelsen av den neste abonnementsperioden din. Din fortsatte bruk av Kahoot!-tjenestene utgjør din godkjenning av prisendringen. Hvis du ikke godtar prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å si opp abonnementet ditt før abonnementsperioden din fornyes neste gang.

Hvis du er kunde i Norge, vil Kahoot! varsle deg om prisendringen i rimelig tid før den trer i kraft, enten via din registrerte e-postadresse, i appen eller med varsler i tjenestene. Hvis prisendringen overstigen den årlige konsumprisindeksjusteringen i Norge, kan du avslutte avtalen fra tidspunktet da prisendringen trer i kraft.

Vi gir ikke refusjoner hvis prisen på et betalt tjenesteabonnement eller innholdsabonnement går ned, eller hvis vi tilbyr påfølgende tilbudspriser eller endrer innholdet eller funksjonene i et tjenesteabonnement.

Kahoot! kan endre eller erstatte tjenesteabonnementene. Hvis tjenesteabonnementet du har abonnert på, blir endret eller erstattet, vil abonnementet ditt automatisk overføres til og gjelde for tjenesteabonnementet som samsvarer med prisen på det opprinnelige abonnementet, med mindre du har valgt å oppgradere abonnementet.

5.7 Prøveperioder

Vi kan, etter eget skjønn, tilby deg en prøveperiode. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake prøveperioden og suspendere kontoen din dersom vi avgjør at du ikke kvalifiserer for prøveperioden. Egne vilkår, inkludert begrensninger på tilgjengelige funksjoner eller bruksområder, kan gjelde når du bruker en Kahoot!-tjeneste under en prøveperiode.

For noen prøveperioder krever vi at du oppgir betalingsopplysningene dine for å starte prøveperioden. I slike tilfeller blir prøveperioden automatisk konvertert til et betalt abonnement for det valgte tjenesteabonnementet og/eller innholdsabonnementet, fra første dag etter prøveperiodens utløp. Vi krever inn betalingen via betalingsopplysningene du oppga da du startet prøveperioden. Hvis du ikke vil fortsette å bruke det valgte tjenesteabonnementet som et betalt abonnement eller innholdsabonnement, må du si opp abonnementet før slutten på prøveperioden.

5.8 Forhåndsbetalte abonnementskoder

Hvis du har mottatt en kode, kan separate vilkår presentert sammen med koden også gjelde for tilgangen din til tjenesten, og du godtar å overholde alle disse vilkårene.

Betalte abonnementer som er kjøpt som koder fra tredjeparter eller via andre plattformer (f.eks. Google Play eller Apple App Store), er underlagt de bestemte plattformenes retningslinjer for refusjon. Kahoot! kan ikke holdes ansvarlig for disse plattformenes retningslinjer.

5.9 Avgifter

De oppgitte prisene omfatter ikke nødvendigvis salgs- eller merverdiavgift, og gjeldende avgifter kan bli regnet ut og lagt til når du fullfører en transaksjon. Avhengig av hvor du har kjøpt det betalte tjenesteabonnementet ditt, er det mulig at slike avgifter ikke vises før du mottar en kvittering for kjøpet. I visse jurisdiksjoner krever lokale lover at prisene inkluderer alle gjeldende avgifter. I så fall blir dette oppgitt på kjøpstidspunktet.

6 Brukerinnhold

6.1 Kahoot!s lisens til brukerinnhold

Brukerinnhold er tilgjengelig kun for deg, oppbevares med begrenset synlighet og brukes av Kahoot! kun for å levere tjenestene og ressursene. Vi oppbevarer all informasjonen du sender inn til tjenestene, inkludert brukerinnhold, sikkert og behandler dataene dine kun med det formål å levere Kahoot!-tjenester til deg.

Du gir herved Kahoot! en verdensomspennende, ikke-eksklusiv lisens for en begrenset periode til å få tilgang til, bruke, behandle og vise brukerinnhold bare når det anses nødvendig (a) for å tilby, vedlikeholde og oppdatere tjenestene, (b) for å forhindre eller ordne problemer med tjenester, sikkerhet, støtte eller teknologi, (c) som pålagt ved lov, og (d) som uttrykkelig tillatt av deg.

Kahoot! sletter alt brukerinnhold fra kontoen din når avtalen opphører, bortsett fra det som måtte gjelde av offentlig brukerinnhold som er lisensiert til Kahoot!, som angitt her, eller i samsvar med Kahoot!s personvernregler (alt etter hva som er relevant).

6.2 Ditt ansvar for brukerinnhold

Du lover at med hensyn til brukerinnhold du legger ut på Kahoot!, 1) har du alle rettigheter som er nødvendige for å laste opp slikt brukerinnhold til Kahoot!-tjenesten og til å gi lisensen ovenfor til Kahoot!, og at 2) slikt brukerinnhold eller bruken av slikt fra Kahoot!s side ikke vil gå imot avtalen, gjeldende lovgivning eller andres åndsverk (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett), publisitet, personlighet eller andre rettigheter.

Du er fullt ut ansvarlig for alt brukerinnhold som du publiserer på Kahoot!. Kahoot! gir ikke sin tilslutning til riktigheten av brukerinnholdet eller noen mening i noe brukerinnhold.

6.3 Overvåking av brukerinnhold

Med mindre det er avtalt noe annet i en egen avtale med oss, kan Kahoot! gjennomgå, overvåke, redigere eller fjerne brukerinnhold etter eget skjønn, men er ikke forpliktet til å gjøre det. I alle tilfeller forbeholder Kahoot! seg retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til brukerinnhold som bryter avtalen, inkludert brudd på våre retningslinjer for akseptabel bruk og redaksjonelle retningslinjer. Fjerning eller deaktivering av tilgang til brukerinnhold skal skje etter vårt eget skjønn.

6.4 Offentlig brukerinnhold

Hvis du velger å gjøre brukerinnhold til offentlig brukerinnhold, gir du hermed Kahoot! en evigvarende (eller så lenge som det er tillatt i henhold til gjeldende lov), ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt betalt, universell lisens til å kommersialisere, bruke, reprodusere, gjøre tilgjengelig for allmennheten (f.eks. fremføre eller vise), publisere, oversette, modifisere, lage avledede verker fra, og distribuere ditt offentlige brukerinnhold i ethvert medium, enten alene eller i kombinasjon med annet innhold eller materiale, på alle måter, med alle teknologier, både de som allerede er kjent og de som skapes i fremtiden. Med unntak av rettighetene som er spesifikt gitt her, beholder du eierskapet til alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, i brukerinnholdet.

7 Verifiserte opprettere på Kahoot!s markedsplass

7.1 Veriserte opprettere

På Kahoot! Markedsplass kan en verifisert oppretter tilby markedsplassinnhold for salg til andre Kahoot!-brukere.

7.2 Publisering av innholdet på markedsplassen

Markedsplassinnhold opprettes og sendes inn til den nettbaserte markedsplassen av verifiserte opprettere for den prisen som den verifiserte oppretteren har angitt, i samsvar med artikkelen under. Publisering av markedsplassinnhold er underlagt Kahoot!s gjennomgang og godkjenning etter Kahoot!s eget skjønn.

Kahoot! sletter alt brukerinnhold fra kontoen din når avtalen opphører, bortsett fra det som måtte gjelde av offentlig brukerinnhold som er lisensiert til Kahoot!, som angitt her, eller i samsvar med Kahoot!s personvernregler.

Markedsplassinnhold som kjøpes av brukere, er tilgjengelig for slike brukere i ett (1) år fra kjøpsdatoen.

7.3 Krav til markedsplassinnhold

Verifiserte opprettere bekrefter og garanterer at alt markedsplassinnhold overholder denne avtalen, inkludert og uten begrensning, noen aktuelle Kahoot!-regningslinjer for innhold,  Kahoot!s retningslinjer for akseptabel bruk og redaksjonelle retningslinjer, og at verifiserte opprettere har den påkrevde retten til å legge ut markedsplassinnholdet på markedsplassen.

Verifiserte opprettere kontrollerer at deres innsendte markedsplass er tilgjengelig, og kan når som helst fjerne det fra markedsplassen. Brukere som imidlertid allerede har kjøpt markedsplassinnhold, skal fortsatt ha tilgang i hele sin aktuelle abonnementsperiode.

Kahoot! forbeholder seg retten til å fjerne markedsplassinnhold som strider mot gjeldende lovgivning, tredjeparters åndsverksrettigheter eller denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, de gjeldende retningslinjene for Kahoot!-innhold.

Kahoot! vil fremme, markedsføre og fremheve det innsendte markedsplassinnholdet etter eget skjønn.

7.4 Priser og utbetalingssatser

Mer informasjon om prisnivå, utbetalingssatser og andre kommersielle vilkår som gjelder for verifiserte opprettere og kjøpere av markedsplassinnhold, finner du her.

Verifiserte opprettere skal velge de foretrukne prisene for brukere av deres markedsplassinnhold i forbindelse med innsendingen av det aktuelle markedsplassinnholdet. Markedsplassinnhold kan også tilbys gratis. De aktuelle prisene avhenger av den verifiserte oppretterens tjenesteabonnementer.

På slutten av hver betalingsperiode vil verifiserte opprettere ha rett til å få utbetalt en sats som avhenger av deres tjenesteabonnement, for hvert salg av markedsplassinnhold. De utbetalte satsene kan justeres med skriftlig forhåndsvarsel fra Kahoot!, og de justerte satsene vil gjelde fra starten av neste utbetalingsperiode.

Verifiserte opprettere som sender inn markedsplassinnhold i strid med denne avtalen, vil ikke ha krav på betaling.

7.5 Kahoot!-alternativ til kjøp av innhold på markedsplassen

Kahoot! kan tilby en lisens til utvalgt markedsplassinnhold fra verifiserte opprettere for en fast engangsbetaling. Dersom beløpet som Kahoot! tilbyr, godtas skriftlig av den verifiserte oppretteren, vil Kahoot! med det gi deg en evig, ugjenkallelig, verdensomspennende og royalty-fri lisens til å bruke det valgte markedsplassinnholdet til Kahoot!s egne formål, inkludert, men ikke begrenset til, det å inkludere markedsplassinnhold i andre Kahoot!-tilbud, som for eksempel Kahoot!+ AccessPass, og til å fremme, selge markedsplassinnholdet eller la det bli en del av en pakke sammen med andre Kahoot!-tilbud

For å unngå misforståelser, hvis Kahoot! tildeles en lisens til markedsplassinhold som følge av denne klausulen, vil den verifiserte oppretteren fremdeles ha krav på utbetaling når innholdet selges til brukere av det aktuelle markedsplassinnholdet.

7.6 Betaling

Verifiserte opprettere skal opprette en konto hos en tredjeparts betalingsformidler i forbindelse med klargjøringen, og Kahoot! vil tilrettelegge for at alle utbetalinger skjer via denne tredjeparts betalingsleverandøren. Verifiserte opprettere er eneansvarlige for å sikre at deres brukeropplysninger, inkludert informasjon om den aktuelle betalingsformidleren, er korrekte og oppdaterte.

7.7 Endringer i tjenesteabonnementer

Hvis en verifisert oppretter endrer til et gratis tjenesteabonnement, vil den verifiserte oppretteren ikke lenger kunne tilby markedsplassinnhold for salg på markedsplassen, og da vil alt markedsplassinnhold som allerede har blitt sendt inn, bli fjernet. Brukere som imidlertid allerede har kjøpt markedsplassinnhold, skal fortsatt ha tilgang i hele sin aktuelle abonnementsperiode.

Hvis en verifisert oppretter endrer tjenesteabonnementet eller andre faktorer på noen måte som er relevant for å fastsette retten til utbetaling i henhold til disse vilkårene, skal slike endringer bli gjeldende fra starten av den neste utbetalingsperioden.

8. Tredjepartsapplikasjoner

Tjenestene er integrert med tredjepartsapplikasjoner som gjør innhold, produkter og/eller andre tjenester tilgjengelige for deg. Bruk av disse tredjepartsappene er valgfritt. Hvis du velger å aktivere eller bruke noen av disse tredjepartsapplikasjonene, vil din bruk av dem være underlagt de respektive vilkårene og personvernerklæringen til hver tredjepartsapplikasjon (inkludert, men ikke begrenset til YouTubes tjenestevilkår, som ligger her, og GIPHYs tjenestevilkår, som ligger her). Du forstår og samtykker til at Kahoot! ikke gir sin tilslutning til noen slik tredjepartsapplikasjon og skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for en tredjepartsapplikasjon – heller ikke svikt i slike tredjepartsapplikasjoner.

9 Kontosikkerhet

Som skaperen av Kahoot!-kontoen din, har du tilgang til og kontroll over Kahoot!-kontoen og enhetene som brukes for å få tilgang til tjenesten. For å opprettholde kontrollen over kontoen og forhindre at noen får tilgang til kontoen, bør du beholde kontrollen over enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten og ikke avsløre passordet eller eventuelle betalingsopplysninger (hvis aktuelt) knyttet til kontoen din, til andre. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde nøyaktigheten i informasjonen du gir oss i forbindelse med kontoen din. Du er også ansvarlig for å forhindre uautorisert tilgang og bruk av kontoen din av andre enn deg. Vi kan terminere kontoen din eller suspendere kontoen for å beskytte deg, Kahoot! eller våre partnere fra å gjennomføre eller forsøke å gjennomføre identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet.

10 Informasjonssikkerhet

Når Kahoot! fungerer som databehandler etter gjeldende lovgivning, skal databehandleravtalen, som ligger her råde når det gjelder behandling av personopplysninger i forbindelse med denne avtalen.

11 Varighet og opphør

Avtalen vil fortsette å gjelde så lenge du bruker en gratis eller betalt Kahoot!-konto. Kahoot! kan oppheve avtalen eller suspendere tilgangen din til Kahoot!-tjenesten når som helst, inkludert i tilfeller der din faktiske eller mistenkte bruk av Kahoot!-tjenestene og/eller ressursene ikke er godkjent, eller grunnet manglende overholdelse av avtalen. Hvis du eller Kahoot! opphever avtalen, eller hvis Kahoot! suspenderer tilgangen din til Kahoot!-tjenestene i samsvar med avtalen, samtykker du i at Kahoot! ikke skal ha noe erstatningsansvar eller annet ansvar overfor deg, og Kahoot! vil ikke refundere eventuelle beløp du allerede har betalt, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Enhver lisens gitt deg for Kahoot!s tjenester og ressurser som ikke allerede blir opphevet når tjenesteabonnementet utløper, blir opphevet når avtalen utløper eller oppheves.

Du erkjenner og godtar med dette at den evige lisensen du gir til Kahoot!, fortsatt vil gjelde etter utløp eller avslutning av noen av avtalene, uansett årsak

Deler av avtalen som, enten eksplisitt eller etter sin art, må gjelde selv etter opphør av avtalen, gjelder etter at avtalen opphører.

12 Garanti og ansvarsfraskrivelse

Vi kan forsikre deg om at tjenestene vil fungere etter beskrivelsen av Kahoot!s tjenester og ressurser på nettstedene våre. For alle tjenesteabonnementer vil vi yte en kommersielt rimelig innsats for å holde tjenestene tilgjengelige døgnet rundt og gjennom hele uken, unntatt ved planlagt nedetid. Vi varsler deg på forhånd om planlagt nedetid som forventes å resultere i betydelig nedetid. Ved brudd på Kahoot!s forpliktelser i dette avsnitt 11 skal Kahoot! for egen regning (i) gjøre en rimelig innsats for å rette opp slik manglende overholdelse og, hvis utbedring ikke er mulig med rimelig innsats, (ii) erstatte alle delene av tjenestene og ressursene som ikke overholder forpliktelsene. Kahoot! avviser alle andre garantier enn de som er angitt i avtalen. Videre er ikke Kahoot! under noen omstendigheter ansvarlig for tredjepartsapplikasjoner, inkludert svikt og feil i slike tredjepartsapplikasjoner.

Kahoot! er ikke ansvarlig for brudd på disse garantiene hvis det skyldes

  1. maskinvare, programvare eller andre komponenter som ikke er en del av tjenestene og ressursene
  2. feil eller problemer forårsaket av eller bidratt til av maskinvare, programvare eller andre komponenter som ikke er levert av Kahoot!, inkludert eventuelle modifiseringer fra din eller tredjeparts side
  3. feil eller problemer forårsaket av at du ikke overholder denne avtalen
  4. at du har avvist implementeringen av en oppgradering, endring, hurtigfiks eller lignende, noe som ville ha forhindret feilen eller problemet
  5. feil eller problemer forårsaket av tredjeparter som ikke handler på vegne av Kahoot!, inkludert når det gjelder endringer av tjenester og ressurser

13 Ansvarsbegrensning

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, VIL IKKE KAHOOT!, DETS LEDERE, AKSJONÆRER, ANSATTE, REPRESENTANTER, DIREKTØRER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, STEDFORTREDERE, LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR 1) INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER (2) TAP AV TILGANG, DATA, VIRKSOMHET ELLER FORTJENESTE (DIREKTE ELLER INDIREKTE), I ALLE TILFELLER SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE KAHOOT!S TJENESTER, TREDJEPARTSAPPLIKASJONER ELLER INNHOLD FRA TREDJEPARTS APPLIKASJONER, UAVHENGIG AV RETTSTEORI, UTEN HENSYN TIL OM KAHOOT! HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM EN OPPRETTING IKKE OPPFYLLER SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL. KAHOOT!S SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL BELØPENE DU HAR BETALT TIL KAHOOT! I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN I LØPET AV DE SISTE TOLV MÅNEDENE UMIDDELBART FØR DEN SISTE HENDELSEN SOM HAR FØRT TIL ERSTATNINGSKRAV.

INGENTING I AVTALEN FJERNER ELLER BEGRENSER KAHOOT!S ANSVAR FOR SVINDEL UREDELIG VILLEDELSE, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV KAHOOT!S UAKTSOMHET, OG HVIS DET KREVES AV GJELDENDE LOVGIVNING, GROV UAKTSOMHET.

14 Apple-spesifikke vilkår

I tillegg til avsnittene ovenfor, og til tross for motsetninger i vilkårene, gjelder denne delen for din bruk av en hvilken som helst versjon av appen vår som er kompatibel med Apples operativsystem iOS. Apple er ikke part i disse vilkårene og eier ikke og er ikke ansvarlig for appen. Apple gir ingen garanti for appen bortsett fra, hvis det er aktuelt, å refundere kjøpesummen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold eller andre støttetjenester for appen, og skal ikke være ansvarlig for andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter med hensyn til appen, inkludert påstander fra tredjepart om produktansvar, påstander om at appen ikke overholder gjeldende lov eller forskrifter, krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning, og krav med hensyn til brudd på immaterielle rettigheter. Eventuelle henvendelser eller klager knyttet til bruken av appen, inkludert spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter, må rettes til Kahoot!. Lisensen du har fått i disse vilkårene er begrenset til en ikke-overførbar lisens for å bruke appen på et Apple-merket produkt som kjører Apples iOS-operativsystem og eies eller kontrolleres av deg, eller som på annen måte er tillatt av brukerreglene som er beskrevet i Apples vilkår for bruk av App Store. I tillegg må du overholde vilkårene i enhver tredjepartsavtale som gjelder for deg når du bruker appen, for eksempel avtalen til din leverandør av trådløs data. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsbegunstiget av disse vilkårene, og når du godtar betingelsene i disse vilkårene, vil de ha rett (og vil bli ansett for å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget av disse vilkårene. Til tross for disse rettighetene til Apple og Apples datterselskaper er ikke Kahoot!s rett til å inngå, oppheve eller si opp enhver variasjon, fraskrivelse eller overenskomst under disse vilkårene underlagt et krav om samtykke fra noen tredjepart.

15 Erstatning

I den grad det er tillatt av gjeldende lov godtar du å holde Kahoot! og dets morselskap og tilknyttede selskaper, og deres direktører, ledere, ansatte, donatorer, agenter og lisensgivere, skadesløs fra og mot eventuelle krav og alle tap, utgifter, erstatninger og kostnader, inkludert rimelige advokatkostnader, som følge av 1) ditt brudd på avtalen, 2) ethvert brukerinnhold, 3) enhver aktivitet der du eller noen som bruker kontoen din, engasjerer seg på eller gjennom Kahoot!-tjenesten, og 4) ditt brudd på loven eller rettighetene til en tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å overta det eksklusive forsvaret for ethvert krav der vi har krav på erstatning i henhold til disse vilkårene. I slike tilfeller skal du samarbeide med oss i den grad forespørselen vår anses rimelig.

16 Diverse

16.1 Avtalen i sin helhet

Foruten det som er oppgitt i denne delen, eller som er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom deg og Kahoot!, utgjør avtalen alle vilkårene som er avtalt mellom deg og Kahoot!, og den erstatter alle tidligere avtaler i forbindelse med emnet i denne avtalen, både skriftlige og muntlige.

16.2 Eksigibilitet

Dersom en bestemmelse i avtalen fastslås å være ugyldig eller ikke-tvangskraftig av en hvilken som helst grunn eller i en hvilken som helst grad, skal ikke denne bestemmelsen, med mindre annet er angitt i avtalen, på noen måte påvirke eller gjøre de resterende bestemmelsene i avtalen ugyldige eller ikke-tvangskraftige, og anvendelsen av denne bestemmelsen skal håndheves i den grad loven tillater det.

Any failure by Kahoot! or any third party beneficiary to enforce the Agreement or any provision thereof shall not waive Kahoot!’s or the applicable third party beneficiary’s right to do so.

16.3 Overdragelse

Kahoot! kan overdra avtalen eller enhver del av den, og Kahoot! kan delegere enhver av sine forpliktelser i avtalen. Du kan ikke overdra avtalen eller noen del av den, eller overføre eller underlisensiere rettighetene dine under avtalen, til noen tredjepart.

17 Endringer av vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Endringer kan for eksempel gjøres for å innlemme nye produkter eller tjenester, for å tilpasse seg juridiske krav, eller på annen måte for å bedre tilpasse vilkårene til virksomheten vår. Hvis det skjer en vesentlig endring i disse vilkårene, vil vi varsle deg enten via e-post til din registrerte e-postadresse, via meldinger i appen eller tjenestene, eller på våre offisielle nettsteder (alt etter relevans). Det er ditt ansvar å lese et slikt varsel grundig. Din fortsatte bruk av tjenestene etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse og samtykke til de endrede vilkårene. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke tjenesten under den nye versjonen av vilkårene, kan du avslutte tjenesteabonnementet ditt eller si opp avtalen. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene for akseptabel bruk når som helst uten forvarsel.

18 Gjeldende lov / jurisdiksjon

Avtalen er underlagt Norges vedtekter og lover uten hensyn til internasjonal privatrett og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer. Norsk lov vil gjelde for alle forhold knyttet til bruk av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom tjenestene.

Videre skal alle søksmål for å håndheve avtalen anlegges for domstolen i Oslo (Oslo tingrett) i Norge. Du godtar hermed jurisdiksjonen til denne domstolen, og du gir avkall på enhver innvending mot jurisdiksjon, sted eller upraktisk forum overfor denne domstolen.

19 Definisjoner

«Retningslinjer for akseptabel bruk» betyr Kahoots retningslinjer om akseptabel bruk som er gjeldende til enhver tid og tilgjengelig her.

«Administrator» betyr, hvis aktuelt, den utnevnte administratoren for Kahoot!-kontoen i organisasjonen din.

«Avtale» er et samlebegrep for disse vilkårene, retningslinjene for akseptabel bruk, ethvert tjenesteabonnement og, hvis det er aktuelt, virksomhetsavtalen eller innholdsabonnementet.

«App» betyr Kahoots programvare eller mobilapplikasjoner.

Apple betyr Apple Inc.

«Barn» betyr amerikanske barn under 13 år og barn utenfor USA under 16 år.

«Kode» betyr en kode eller et annet tilbud levert eller solgt av eller på vegne av Kahoot! for tilgang til et betalt tjenesteabonnement.

«Forbruker» betyr en fysisk person som ikke abonnerer på eller bruker tjenestene til kommersielle formål.

Innholdsabonnement står for de ulike bibliotekene med premium-innhold som kan kjøpes gjennom abonnement, i tillegg til abonnementet som velges av hver enkelt bruker.

«Virksomhetsavtale» betyr en separat avtale inngått mellom Kahoot! og organisasjonen du er tilknyttet.

«Kahoot!+ AccessPass» er innholdsabonnementet som dekker noe av innholdet fra Academy-delen av Kahoot!-plattformen.

«Kahoot!» betyr Kahoot! AS.

«Kahoot!-merker» betyr alle Kahoot!s varemerker, tjenestemerker (service marks), handelsnavn, logoer, domenenavn og alle andre kjennetegn ved Kahoot!-merket.

«Lisens» betyr lisensen gitt deg etter avsnitt 3 i disse vilkårene.

«Markedsplass» betyr Kahoot!s nettbaserte markedsplass for Kahoot!-innhold.

«Markedsplassinnhold» betyr utvalgt Kahoot!-innhold som kan selges til andre brukere, som kan være en del av en kanal, opprettet av verifiserte opprettere og gjort tilgjengelig for andre brukere gratis eller for kjøp på Kahoot!s plattform.

«Organisasjon» betyr en organisasjon som du er tilknyttet, for eksempel selskapet du jobber for.

«Plattform» betyr Kahoot!s nettsted og apper der Kahoot!-tjenestene er tilgjengelige.

«Offentlig brukerinnhold» betyr, siden noen Kahoot!-tjenester er basert på brukerinnhold og er avhengige av at brukere bidrar med innhold til tjenesten, innholdet der brukeren, etter eget valg og ved å aktivt benytte «publiser»-knappen, gjør visse brukerinnhold, for eksempel Kahoot!-spill/-quizer, tilgjengelig for allmennheten.

«Ressurser» betyr informasjon, ressurser, tjenester, produkter og verktøy tilbudt deg gjennom tjenestene fra Kahoot!.

«Tjenesteabonnement» betyr de ulike abonnementene der Kahoot!-tjenestene er tilgjengelige.

«Tjenester» betyr Kahoot!-tjenester, inkludert all programvare, som du abonnerer på under disse vilkårene.

«Abonnementsperiode» betyr tidsrommet det aktuelle tjenesteabonnementet og/eller innholdsabonnementet gjelder.

«Vilkår» betyr disse generelle vilkårene som gjelder for bruken din av Kahoot!-tjenestene.

“Third Party Applications” means websites and services delivered by third parties that are integrated in the Services and Resources in order to make certain features, content, products, and/or services available to you.

“Trial” means trials of paid Service Plan subscriptions or Content Subscriptions for a specified period without payment or at a discounted rate.

“User Content” means the content and data which Users upload to the Service, including without limitation quizzes, pictures, video, text, messages, information, user feedback, and any other content.

«Verifisert oppretter» betyr en Kahoot!-bruker med et betalt tjenesteabonnement som har blitt verifisert i henhold til Kahoot!s verifiseringsprossess som vises her.

«Nettsted(er)» betyr Kahoot!-nettstedene, inkludert Kahoot.com, Kahoot.it, create.kahoot.it og play.kahoot.it.