Vilkår og betingelser

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette innholdet tilveiebringes på norsk kun som referanse. De originale vilkårene og betingelsene som er skrevet på engelsk, er den offisielle og bindende versjonen.

Takk for at du bruker Kahoot! («Kahoot!», «vi», «oss», «vår»). Disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») gjelder for nettsteder (inkludert kahoot.com, create.kahoot.it, play.kahoot.it og kahoot.it) og programvare-/mobile applikasjoner (‘apper’), som alle eies og drives av Kahoot! ASA, og fra eller i forbindelse med hvilken du får tilgang til dette dokumentet.

1: Velkommen til Kahoot!

Takk for at du bruker Kahoot! («Kahoot!», «vi», «oss», «vår»). Disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») gjelder for nettsteder (inkludert kahoot.com, create.kahoot.it, play.kahoot.it og kahoot.it) og programvare-/mobile applikasjoner (‘apper’), som alle eies og drives av Kahoot! ASA, og fra eller i forbindelse med hvilken du får tilgang til dette dokumentet. Vi henviser til slike nettsteder og apper i denne avtalen som «Kahoot!-tjenesten» eller «tjenesten». Kahoot-mobilapplikasjonen henvises til som «appen». Ved å bruke tjenestene eller få tilgang til innhold eller materiale som er gjort tilgjengelig av Kahoot! eller brukerne gjennom tjenesten, forstår og godtar du å akseptere og overholde følgende vilkår og betingelser som angitt her.

Avtalen din med oss inkluderer disse vilkårene, retningslinjene våre for akseptabel bruk og personvernerklæringen vår som du kan gå gjennom og få tilgang til her: https://trust.kahoot.com/nb/terms-and-conditions/#acceptable-use og https://trust.kahoot.com/nb/privacy-policy. Vilkårene, retningslinjene for akseptabel bruk, personvernregler og eventuelle tilleggsvilkår eller avtaler du har avtalt, henvises til som «avtalene». Hvis du ønsker å se gjennom vilkårene i avtalene, finner du den gjeldende versjonen av avtalene på Kahoot!s nettsted.

Les avtalene nøye, da de inneholder viktig informasjon om Kahoot!-tjenestene som leveres til deg, og eventuelle gebyrer og avgifter som gjelder for tjenestene. Du erkjenner at du har lest og forstått avtalene, godtar disse avtalene og godtar å være bundet av dem. Hvis du ikke er enig i (eller ikke kan overholde) avtalene, kan du ikke bruke Kahoot! eller bruke noen ressurser.

Du lover at din registreringsinformasjon, betalingsopplysningene dine (hvis du har registrert deg for et betalt abonnement, ref. avsnitt 4.2) og andre opplysninger som du gir til oss, er sanne, nøyaktige og fullstendige, og du godtar å holde dem slik til alle tider. Hvis du har oppgitt feil eller unøyaktige opplysninger, bør du gå tilbake til påloggingsskjermbilder eller korrigere slike opplysninger i kontoinnstillingene dine. Du lover at ingen andre skal ha lov til å bruke eller få tilgang til kontoen din, eller på annen måte gjøre bruk av rettighetene som er gitt deg i henhold til avtalene.

2. Ansvarlig bruk og oppførsel

Ved å besøke tjenestene våre og få tilgang til informasjonen, ressursene, tjenestene, produktene og verktøyene vi gir deg, enten direkte eller indirekte (heretter kalt ‘Ressurser’), godtar du å bruke disse Ressursene kun til de formål som er ment som tillatt av (a) disse vilkårene, (b) våre retningslinjer for akseptabel bruk og (c) gjeldende lover, forskrifter og allment akseptert nettpraksis eller retningslinjer (“Akseptabel bruk”). Gjeldende Retningslinjer for akseptabel bruk er tilgjengelig her: https://trust.kahoot.com/nb/terms-and-conditions/#acceptable-use. Vi forbeholder oss retten til å endre Retningslinjene for akseptabel bruk, når som helst og uten varsel.

Du forstår og godtar at i tilfelle brudd på Akseptabel bruk kan vi øyeblikkelig avslutte eller suspendere din Kahoot!-konto.

3. Endringer i Avtalene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene fra tid til annen uten varsel. Du erkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå Vilkårene med jevne mellomrom for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer. I tilfelle vesentlige endringer i Vilkårene, vil vi varsle deg minst 30 dager før disse nye Vilkårene gjelder for deg, ved å utstede et varsel som er tilgjengelig gjennom din bruk av Tjenestene eller via e-post til din registrerte e-postkonto. Sørg derfor for at du leser slike varsler nøye. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse og samtykke til de endrede Vilkårene. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke Tjenesten i henhold til den nye versjonen av vilkårene, kan du si opp Avtalene ved å kontakte oss.

4. Kahoot! Tjenesteplaner

Kahoot! leverer en spillbasert læringsplattform som gjør alle fag morsomme å lære, for alle aldre, slik at brukerne kan lage, spille og dele læringsspill. Kahoot! -tjenestene er gratis tilgjengelige eller som en betalt tjeneste i samsvar med følgende.

Kahoot! -tjenester som en kan få tilgang til ved betaling blir for tiden referert til som “Betalte abonnementer”. Du kan lære mer om betalte abonnementer og de forskjellige tjenesteplanene vi tilbyr deg å registrere for ved å besøke https://kahoot.com/schools/plans/ or https://kahoot.com/businesses/pricing/ (“tjenesteplanene”) Du samtykker i å overholde vilkårene og begrensningene som gjelder for tjenesteplanen du har registrert deg for.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller trekke tilbake funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og innhold i en tjenesteplan når som helst og uten varsel til deg. Vær oppmerksom på at innholdet og funksjonene i en serviceplan kan variere avhengig av når du registrerte deg og om du har registrert deg via nettstedet vårt eller via appen. Kahoot! -tjenester som tilbys via appen kan bare inneholde en begrenset versjon av de nettbaserte tjenestene.

Du kan administrere Kahoot!-brukerkontoen din her: https://create.kahoot.it/plus/org/billing/. Hvis du har kjøpt et betalt abonnement gjennom en distribusjonsplattform som Google Play eller Apple App Store, må du administrere kontoen din gjennom slike plattformer.

4.1. Kahoot! Basic

Hvis du har registrert deg for gratistjenesten vår, får du en begrenset versjon av vår Kahoot!-tjeneste uten kostnad, så lenge du bare bruker Tjenestene til ikke-kommersielle formål, i samsvar med begrensningene i bruken som er angitt i disse Vilkårene. Tjenesteplanen som ikke krever betaling, blir for tiden referert til som “Kahoot! Basic”. DU KAN IKKE BRUKE Kahoot! Basic FOR KOMMERSIELLE FORMÅL. HVIS DU HAR TENKT Å BRUKE KAHOOT! TJENESTER FOR PROFESJONELLE FORMÅL, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, I FORBINDELSE MED ELLER EN DEL AV EN BETALT TJENESTE ELLER PRODUKT, FOR FORMÅLET MED MARKEDSFØRING AV DINE EGNE ELLER NOEN ANDRES PRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER I FORBINDELSE MED ET KOMMERSIELL ARRANGEMENT SLIK SOM EN/ET KONSERT, QUIZPROGRAM ELLER KRINGKASTET ARRANGEMENT, MÅ DU REGISTRERE DEG FOR ET BETALT ABONNEMENT ELLER INNGÅ EN SEPARAT AVTALE MED KAHOOT!

4.2. Betalte abonnementer

Kahoot! tilbyr forskjellige tjenesteplaner for bruk av Kahoot! -tjenester i skoler, bedrifter og ideelle organisasjoner. Noen tjenesteplaner krever betaling før du får tilgang til dem, og visse bruksområder er bare tillatt hvis du har registrert deg for et betalt abonnement eller inngått en egen avtale med Kahoot! Hvis du har registrert deg for betalte abonnementer, kan du få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige via Kahoot! Basic og du kan bruke tjenestene til kommersielle formål bare hvis og i den grad slik kommersiell bruk er tillatt i henhold til den valgte tjenesteplanen. Du kan lære mer om betalte abonnementer og de forskjellige tjenesteplanene ved å gå til https://kahoot.com/businesses/pricing/ og https://kahoot.com/schools/plans/.

4.3. Forhåndsbetalte tilbud

Hvis du har mottatt en kode eller et annet tilbud levert eller solgt av eller på vegne av Kahoot! for tilgang til et betalt abonnement (“Kode”), kan separate vilkår og betingelser som er presentert for deg sammen med koden også gjelde din tilgang til tjenesten, og du godtar å overholde slike vilkår og betingelser.

4.4. Prøveversjoner

Vi kan, etter eget skjønn, tilby prøveversjoner av betalte abonnementer i en spesifisert periode uten betaling eller til nedsatt pris (en “Prøveperiode”). Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle Prøveperioden og sette kontoen din på vent i tilfelle vi finner ut at du ikke er kvalifisert.

For noen Prøveperioder krever vi at du oppgir betalingsinformasjonen din for å starte prøveperioden. Vi belaster deg gjentatte ganger for den valgte abonnementsavgiften ved slutten av Prøveperioden ved hjelp av betalingsinformasjonen du har gitt oss, med mindre du avslutter abonnementet ditt før Prøveperioden er avsluttet.

Du har oppgitt betalingsopplysningene dine i forbindelse med prøveperioden, og du godtar at vi belaster deg ved å bruke slike betalingsopplysninger. Hvis du ikke vil ha dette beløpet, må du si opp betalte abonnementer via Kahoot!-kontoens innstillinger eller avslutte Kahoot!-kontoen før slutten av Prøveperioden. Hvis du ikke vil fortsette å bli belastet på en gjentagende månedlig eller årlig basis (alt etter omstendighetene, avhengig av din tjenesteplan), må du avbryte det gjeldende betalte abonnementet via Kahoot!-kontoens abonnementsside eller avslutte Kahoot! før utgangen av den gjentatte månedlige perioden. Betalte abonnementer kan ikke avsluttes før utløpet av perioden du allerede har betalt for, og bortsett fra som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, Kahoot! vil ikke refundere eventuelle avgifter du allerede har betalt.

5. Betalinger, kanselleringer, oppgraderinger

5.1. Betalinger og kanselleringer

Hvis du har registrert deg for Kahoot! Basic, eller hvis du sier opp det betalte abonnementet ditt under prøveperioden, vil Kahoot! aldri belaste deg for noen avgifter for din bruk av Kahoot! -tjenesten.

Betalte abonnementer kan kjøpes direkte fra Kahoot! i appen eller på nettstedet vårt, eller gjennom en egen avtale med Kahoot!

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement for en månedlig abonnementsavgift, vil du bli belastet for én måneds abonnementsavgift på forhånd etter utløpet av en prøveperiode. Betalt abonnement og betaling til Kahoot! vil automatisk fornyes ved slutten av den månedlige abonnementsperioden, med mindre du sier opp det betalte abonnementet ditt via abonnementssiden din før utløpet av den nåværende månedlige abonnementsperioden.

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement som gir deg tilgang til Kahoot! -tjeneste for en bestemt tidsperiode (“Forhåndsbetalt periode”), vil du bli belastet for forhåndsbetalt periode på forhånd etter utløpet av en prøveperiode. Betalt abonnement og betaling til Kahoot! vil automatisk fornyes på slutten av den forhåndsbetalte perioden med mindre du sier opp det betalte abonnementet ditt via abonnementssiden din før slutten av den forhåndsbetalte perioden.

Hvis du avslutter det betalte abonnementet ditt, vil kanselleringen tre i kraft dagen etter den siste dagen i den nåværende abonnementsperioden, hvoretter du nedgraderes til Kahoot! Basic. Vi refunderer ikke abonnementsgebyrer som allerede er betalt til oss.

Kahoot! kan endre prisen for de betalte abonnementene fra tid til annen, og vil kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd og, hvis aktuelt, hvordan du godtar disse endringene. Prisendringer for betalte abonnementer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. Som tillatt av lokal lov aksepterer du den nye prisen ved å fortsette å bruke Kahoot!-tjenesten etter at prisendringen trer i kraft. Hvis du ikke er enig i prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å avslutte abonnementet på det betalte abonnementet før prisendringen trer i kraft. I så fall nedgraderes du til Kahoot! Basic.

Vi gir ingen refusjoner hvis prisen for et betalt abonnement faller, eller hvis vi tilbyr påfølgende kampanjepriser eller endrer innholdet eller funksjonene i en tjenesteplan. Betalte abonnementer som er kjøpt via andre plattformer er underlagt retningslinjene for refusjon til disse plattformene. Kahoot! kan ikke holdes ansvarlig for disse plattformenes retningslinjer.

Vær oppmerksom på at i tilfelle du kjøper et Kahoot!-abonnement, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen. Dette betyr at hvis du ikke har betalt fakturaen, men du har brukt produktene/tjenestene våre, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen

Angreretten din oppheves så snart abonnementet ditt aktiveres, ettersom aktivering umiddelbart gir full tilgang til funksjonene som er spesifisert i abonnementet. Disse funksjonene utgjør vårt digitale innhold.

5.2. Oppgraderinger og nedgraderinger

Du kan når som helst oppgradere eller nedgradere det betalte abonnementet ditt til en annen tjenesteplan.

Betalte abonnementer – månedlig:

  • Hvis du har nedgradert ditt månedlige betalte abonnement til en lavere tjenesteplan, vil slik nedgradering tre i kraft dagen etter den siste dagen i den nåværende abonnementsperioden.
  • Hvis du har oppgradert det månedlige betalte abonnementet ditt til en høyere tjenesteplan, vil en slik oppgradering tre i kraft med forbehold om betaling av oppgraderingsgebyret.

Betalte abonnementer – forhåndsbetalt periode:

  • Hvis du har nedgradert det betalte abonnementet ditt til en lavere tjenesteplan i den forhåndsbetalte perioden, vil slik nedgradering tre i kraft på fornyelsesdatoen (dvs. dagen etter den siste dagen i den forhåndsbetalte perioden).
  • Hvis du har oppgradert det betalte abonnementet ditt til en høyere tjenesteplan i den forhåndsbetalte perioden, vil en slik oppgradering tre i kraft med forbehold om betaling av oppgraderingsgebyret, og du vil automatisk inngå en ny forhåndsbetalt periode med samme varighet som foregående forhåndsbetalte periode.

5.3. Avgifter

Prisene som er oppført inkluderer kanskje ikke merverdiavgift, og gjeldende avgifter kan beregnes og legges til når du fullfører en transaksjon, og avhengig av hvor du har kjøpt det betalte abonnementet, kan det hende at slik avgift ikke blir synlig for deg før du mottar en kvittering for kjøpet ditt. I visse jurisdiksjoner krever lokale lover at prisene inkluderer alle gjeldende avgifter. I så fall vil dette angis på transaksjonstidspunktet.

6. Lisensierte rettigheter

Kahoot! -tjenesten og ressursene tilhører Kahoot! eller Kahoot!s lisensgivere. Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar lisens for å bruke Kahoot! -tjenesten for ikke-kommersiell, pedagogisk og/eller underholdningsbruk av tjenesten (“Lisensen”). Denne lisensen skal gjelde til den blir sagt opp av deg eller Kahoot! Du lover og godtar at du bruker tjenestene og ressursene til ikke-kommersielle, undervisnings og/eller underholdningsformål og at du ikke vil kringkaste tjenestene eller ressursene. For å unngå tvil, kan du ikke kreve noen avgifter eller kreve betaling som en del av din bruk av tjenesten eller ressursene. Hvis du har registrert deg for betalt abonnement, kan du også bruke tjenestene til visse kommersielle formål hvis og i den grad det er tillatt i samsvar med gjeldende tjenesteplan som er spesifisert i din Kahoot!-konto, ref. avsnitt 4.2. Bortsett fra rettighetene som du uttrykkelig har gitt i disse avtalene, gir Kahoot! deg ingen rettigheter, tittel eller interesse i Kahoot!-tjenestene eller -ressursene.

Kahoot!-programvaren og -ressursene er lisensierte, ikke solgt, til deg og Kahoot! og dets lisensgivere beholder eierskap til alle kopier av Kahoot!-programvaren og -ressurser, selv om du har lastet ned slike ressurser til dine personlige datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og/eller andre relevante enheter.

Alle Kahoot!-merkevarer, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, domenenavn og andre funksjoner i Kahoot!-merkevaren (“Kahoot! -merkevarer”) er Kahoots! eller dets lisensgiveres eiendom. Avtalene gir deg ingen rettigheter til å bruke Kahoot! -merkevarer til noe formål, enten det skulle være for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk.

7. Tredjepartsapplikasjoner

Kahoot! -tjenesten er integrert med tredjepartsapplikasjoner, nettsteder og tjenester («Tredjepartsapplikasjoner») for å gjøre innhold, produkter og/eller tjenester tilgjengelig for deg. Disse tredjepartsapplikasjonene kan ha sine egne vilkår for bruk og retningslinjer for personvern, og din bruk av disse tredjepartsapplikasjonene vil bli styrt av og underlagt slike vilkår og betingelser og personvernerklæringer. Du forstår og er enig i at Kahoot! ikke støtter og er ikke ansvarlig eller for oppførselen, funksjonene eller innholdet til noen tredjepartsapplikasjon eller for transaksjoner du kan inngå med leverandøren av slike tredjepartsapplikasjoner.

8. Brukergenerert innhold

Kahoot! -tjenesten er basert på brukerinnhold og er avhengig av at brukere bidrar med innhold til Tjenesten, inkludert uten begrensning spørrekonkurranser, bilder, video, tekst, meldinger, informasjon, brukertilbakemeldinger og annet innhold (“Brukerinnhold”). Du gir herved til Kahoot! en evigvarende (eller så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lov), ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, royaltyfri, ugjenkallelig, fullt betalt, universell lisens til å kommersialisere, bruke, reprodusere, gjøre tilgjengelig for publikum (f.eks. utføre eller vise), publisere, oversette, modifisere, lage avledede verk fra og distribuere noe av brukerinnholdet ditt som du har gjort tilgjengelig for publikum i forbindelse med tjenesten gjennom ethvert medium, enten det er alene eller i kombinasjon med annet innhold eller materiale, på noen måte eller med noen midler, metode eller teknologi, enten det er kjent eller heretter opprettet. Bortsett fra rettighetene som er spesifikt gitt her, beholder du eierskap til alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, i brukerinnholdet. Der det er aktuelt og tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du også å frafalle alle “moralske rettigheter” (eller tilsvarende i henhold til gjeldende lov), for eksempel din rett til å bli identifisert som forfatter av noe brukerinnhold, inkludert tilbakemelding, og din rett til å motsette deg nedsettende behandling av slikt brukerinnhold.

Du lover med hensyn til alt brukerinnhold som du legger ut på Kahoot!, at (1) du har alle rettigheter som er nødvendige for å laste opp slikt brukerinnhold til Kahoot!-tjenesten og å gi ovennevnte lisens til Kahoot!, og (2) slikt brukerinnhold, eller bruken av Kahoot! som begrunnet i Avtalene, ikke bryter med Avtalene, gjeldende lov eller immateriell eiendom (inkludert uten begrensning copyright), publisitet, personlighet eller andre rettigheter til andre eller innebærer noen tilknytning til eller godkjenning av deg eller ditt brukerinnhold av Kahoot! eller enhver rettighetsinnehaver uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en slik person eller enhet.

Kahoot! kan gjennomgå, overvåke, redigere eller fjerne brukerinnhold etter eget skjønn, men er ikke forpliktet til å gjøre det. I alle tilfeller forbeholder Kahoot! seg retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til noe brukerinnhold uansett eller uten grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brukerinnhold som etter Kahoot!s eget skjønn, bryter avtalene. Kahoot! kan utføre disse handlingene uten forvarsel til deg eller noen tredjepart. Fjerning eller deaktivering av tilgang til brukerinnhold skal være etter vårt eget skjønn, og vi lover ikke å fjerne eller deaktivere tilgang til noe spesifikt brukerinnhold.

Du er eneansvarlig for alt brukerinnhold som er publisert på Kahoot! Kahoot! støtter ikke riktigheten av brukerinnholdet eller noen meninger i noe brukerinnhold. Du vil, i størst mulig grad tillatt i henhold til gjeldende lov, skadesløsholde Kahoot! og dets lisensgivere uskadelige fra og mot ethvert krav fra tredjepart som hevder at brukerinnholdet bryter med tredjeparts rettigheter eller gjeldende lover, forskrifter eller juridiske krav hvor som helst i verden, inkludert tap, kostnader og utgifter som følge av et slikt tredjepartskrav.

9. DMCA og rapportering om brukerinnhold

Digital Millennium Copyright Act fra 1998 («DMCA») gir ressurser til rettighetshavere som mener at materiale som vises på internett bryter med deres rettigheter i henhold til amerikansk åndsverkslovgivning. Hvis du er i god tro om at materiale som er tilgjengelig i tjenesten bryter med din opphavsrett, kan du (eller din agent) sende en skriftlig melding til Kahoot via post eller e-post, og be om at Kahoot fjerner slikt materiale eller blokkerer tilgang til det. Hvis du er i god tro om at noen feilaktig har sendt inn et varsel om brudd på opphavsretten mot deg, tillater DMCA deg å sende en motmelding til Kahoot. Merknader og motmeldinger må oppfylle gjeldende lovkrav som DMCA stiller. Se http://www.copyright.gov/ for detaljer. Merknader og motmeldinger må sendes skriftlig til Åsmund Furuseth som følger: Med post til Åsmund Furuseth, Kahoot! AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge ; eller via e-post til asmund@kahoot.com. Åsmund Furuseths telefonnummer er +47 957 64 641. Vi foreslår at du konsulterer din juridiske rådgiver før du sender inn en DMCA-varsel eller motmelding. Vær oppmerksom på at Kahoot under passende omstendigheter kan avslutte eller suspendere brukere og kontoinnehavere som er gjentatte krenkere.

Til tross for det foregående, kan Kahoot! etter eget skjønn iverksette tiltak som de anser passende for å beskytte immaterielle rettigheter til enhver immateriell eier, inkludert, men ikke begrenset til, fjerning av brukerinnhold.

Hvis du mener at noen ressurser ikke er i samsvar med Akseptabel bruk, kan du gjerne rapportere dette til Kahoot!s kundestøtte.

10. Organisasjoner

Hvis du oppretter en Kahoot!-konto på vegne av et selskap, en organisasjon, enhet eller merke (en “Organisasjon”, og en slik konto, en “Organisasjonskonto”), gjelder begrepene “deg” og “din”, som brukes gjennom avtalene, både for deg og Organisasjonen, etter hva som gjelder.

Hvis du åpner en Organisasjonskonto, erklærer og garanterer du at du er autorisert til å gi alle tillatelser og lisenser gitt i Avtalene og å binde Organisasjonen til Avtalene.

11. Kontosikkerhet

Som skaper av Kahoot!-konto har du tilgang og kontroll over Kahoot!-kontoen og enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten. For å opprettholde kontrollen over kontoen og forhindre at noen får tilgang til kontoen, bør du opprettholde kontrollen over enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten og ikke avsløre passordet eller betalingsopplysninger som er knyttet til kontoen din til noen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde nøyaktigheten av opplysninger du gir oss om din konto. Du er også ansvarlig for å forhindre uautorisert tilgang og bruk av kontoen din av andre enn deg. Vi kan avslutte kontoen din eller sette kontoen din på vent for å beskytte deg, Kahoot! eller våre partnere fra å utføre eller forsøke å utføre identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet.

12. Varighet og oppsigelse

Avtalene vil fortsette å gjelde deg til de enten blir sagt opp av deg eller Kahoot! Du kan si opp avtalene når som helst. Kahoot! kan si opp avtalene eller suspendere tilgangen din til Kahoot!-tjenesten når som helst, inkludert i tilfelle din faktiske eller mistanke om uautorisert bruk av Kahoot!-tjenesten og/eller -ressurser eller manglende overholdelse av Avtalene. Hvis du eller Kahoot! sier opp avtalene, eller hvis Kahoot! suspenderer tilgangen din til Kahoot!-tjenesten, er du enig i at Kahoot! ikke skal ha noe ansvar overfor deg og Kahoot! vil ikke refundere noen beløp du allerede har betalt, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Du erkjenner og godtar herved at den evige lisensen du har gitt Kahoot knyttet til brukerinnhold, vil fortsette etter utløp eller avslutning av en av avtalene uansett grunn.

Avsnitt 2, 8, 12, 13, 14, 15 og 16 og alle andre deler av Avtalene som, eksplisitt eller i kraft av sin karakter, må forbli i kraft også etter at avtalene er opphørt, skal overleve terminering.

13. GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE.

Selv om Kahoot! vil forsøke å tilby Kahoot!-tjenesten på best mulig måte uten forstyrrelser, forstår du og er enig i at Kahoot!-tjenesten leveres «som den er» og «som tilgjengelig», uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti, tilstand eller forsikring av noe slag. Dette betyr at vi ikke representerer eller garanterer deg at:

  1. bruken av Kahoot!-tjenesten og -ressurser vil tilfredsstille dine behov eller krav.
  2. bruken av Kahoot!-tjenesten og -ressursene vil være uavbrutte, rettidige, sikre eller fri for feil.
  3. informasjonen innhentet ved bruk av Kahoot!-tjenestene og -ressursene vil være nøyaktige eller pålitelige, eller
  4. eventuelle feil i driften eller funksjonaliteten til Kahoot!-tjenestene og -ressursene vi tilbyr blir reparert eller rettet.

Du bruker Kahoot!-tjenesten og -ressursene på egen risiko og på dine egne vegne. Eventuelle ressurser som er lastet ned eller på annen måte ervervet ved bruk av Kahoot!-tjenesten utføres etter eget skjønn og på egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datamaskinen eller andre enheter for tap av data som kan oppstå ved nedlasting av slike ressurser. Kahoot! og alle eiere av ressursene gir ingen erklæringer og fraskriver seg alle garantier eller betingelser med tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Verken Kahoot!, dets lisensgivere, partnere eller andre eiere av Ressurser garanterer at Kahoot!-tjenesten er fri for skadelig programvare eller andre skadelige komponenter. I tillegg gir Kahoot! ingen representasjon, verken garanterer, støtter eller påtar seg ansvar for tredjepartsapplikasjoner (eller ressursene dertil), brukerinnhold eller annet produkt eller tjeneste som tilbys av en tredjepart på eller gjennom Kahoot!-tjenesten eller ethvert hyperkoblet nettsted, eller som er omtalt i et banner eller annen reklame. Du forstår og er enig i at Kahoot! ikke er ansvarlig efor kommunikasjon mellom brukere eller transaksjoner mellom deg og tredjepart gjennom Kahoot-tjenesten. Ingen informasjon eller råd, uttrykt, underforstått, muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra Kahoot! AS eller gjennom noen ressurser vi gir skal opprette garantier eller vilkår av noe slag, unntatt de som er uttrykkelig beskrevet i disse Vilkårene.

Denne delen skal gjelde i størst mulig grad tillatt i henhold til gjeldende lov.

14. Begrensning

DU GODTAR HERVED, I DEN GRAD DET ER TILLATT I GJELDENDE LOV, AT DITT ENESTE MIDDEL MOT EVENTUELLE PROBLEMER ELLER MISNØYE MED KAHOOT!-TJENESTEN ER Å AVINSTALLERE ALL KAHOOT!-PROGRAMVARE OG Å SLUTTE Å BRUKE KAHOOT! -TJENESTEN. SELV OM KAHOOT! IKKE AKSEPTERER NOE ANSVAR FOR TREDJEPARTSAPPLIKASJONER ELLER RESSURSER DERTIL, OG SELV OM FORHOLDET DITT TIL SLIKE TREDJEPARTSAPPLIKASJONER KAN STYRES AV SEPARATE AVTALER MED SLIKE TREDJEPARTER, I DEN GRAD DET ER TILLATT I GJELDENDE LOV, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL, MED HENSYN TIL KAHOOT!, NÅR DET GJELDER EVENTUELLE PROBLEMER ELLER MISNØYE MED TREDJEPARTSAPPLIKASJONENE ELLER RESSURSENE DERTIL, Å AVINSTALLERE OG/ELLER SLUTTE Å BRUKE SLIKE TREDJEPARTSAPPLIKASJONER.

I STØRST MULIG GRAD INNEN DET LOVEN TILLATER, VIL INGEN UNDER NOEN OMSTENDIGHETER AV KAHOOT!S LEDERE, AKSJONÆRER, ANSATTE, STYREMEDLEMMER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, TILDELERE, LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR (1) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER, (2) ETHVERT TAP AV BRUK, DATA, VIRKSOMHET ELLER FORTJENESTE (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), I ALLE TILFELLER SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE KAHOOT!-TJENESTEN, TREDJEPARTSAPPLIKASJONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKASJONSINNHOLD, UAVHENGIG AV JURIDISK TEORI, UTEN HENSYN TIL OM KAHOOT! HAR VÆRT KLAR OVER MULIGHETEN FOR DISSE SKADENE, OG SELV HVIS EN LØSNING MISLYKKES I DET VESENTLIGE FORMÅLET, ELLER (3) SAMLET ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL KAHOOT! TJENESTEN, TREDJEPARTSAPPLIKASJONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKASJONSINNHOLD MER ENN BELØPET SOM ER BETALT AV DEG TIL KAHOOT! I LØPET AV DE SISTE TOLV MÅNEDENE FØR DET RELEVANTE ANSVARET OPPSTOD, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV.

Ingenting i Avtalene fjerner eller begrenser Kahoot!s ansvar for svindel, falske fremstillinger, død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, og, hvis det kreves av gjeldende lov, grov uaktsomhet.

15. Tredjeparts rettigheter

I tillegg til avsnittene ovenfor, og til tross for noe annet motsatt i Vilkårene, gjelder dette avsnittet med hensyn til din bruk av hvilken som helst versjon av appen vår som er kompatibel med iOS-operativsystemet til Apple Inc. (“Apple”). Apple er ikke part i disse Vilkårene og eier ikke og er ikke ansvarlig for appen. Apple gir ingen garanti for appen, bortsett fra hvis det er aktuelt å refundere kjøpesummen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold eller andre støttetjenester for appen og er ikke ansvarlig for andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter med hensyn til appen, inkludert eventuelle tredjeparts krav om produktansvar, krav om at appen ikke overholder gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav, krav som oppstår i henhold til forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning, og krav med hensyn til brudd på immateriell eiendom. Eventuelle henvendelser eller klager knyttet til bruken av appen, inkludert de som vedrører immaterielle rettigheter, må rettes til Kahoot! Lisensen du har fått i disse Vilkårene er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke appen på en Apple-merkevare som kjører Apples iOS-operativsystem og eies eller kontrolleres av deg, eller som ellers tillatt av bruksreglene som er angitt i Apples tjenestevilkår for App Store. I tillegg må du overholde vilkårene i en hvilken som helst tredjepartsavtale som gjelder for deg når du bruker appen, for eksempel avtalen om trådløs datatjeneste. Apple og Apples datterselskaper er tredjeparts fordelshavere av disse Vilkårene, og når du godtar vilkårene og betingelsene i disse Vilkårene, vil de ha rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Vilkårene mot deg som en tredjepart fordelshaver i disse Vilkårene. Til tross for disse rettighetene til Apple og Apples datterselskaper, er Kahoots rett til å inngå, oppheve eller avslutte enhver variasjon, fraskrivelse eller oppgjør under disse Vilkårene ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.

16. Diverse.

16.1. Skadesløsholdelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du å holde Kahoot! og dets morselskap og tilknyttede selskaper, deres direktører, ledere, ansatte, givere, agenter og lisensgivere skadesløse fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalær, som følge av brudd på disse Vilkårene eller unnlatelse av å oppfylle noen forpliktelser knyttet til kontoen din pådratt deg eller noen annen person som bruker kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å overta det eksklusive forsvaret for ethvert krav hvor vi har krav på erstatning under disse vilkårene. I et slikt tilfelle skal du samarbeide med oss etter det vi med rimelighet kan kreve.

16.2. Hele avtalen

Annet enn der det er angitt i dette avsnittet eller som uttrykkelig er avtalt skriftlig mellom deg og Kahoot!, utgjør Avtalen alle vilkår og betingelser som er avtalt mellom deg og Kahoot! og erstatter alle tidligere avtaler knyttet til substansen i disse avtalene, enten skriftlige eller muntlige.

16.3. Separasjonsevne og frafall

Med mindre annet er angitt i avtalene, hvis noen bestemmelse i avtalene holdes ugyldige eller er ikke-håndhevbare av en eller annen grunn eller i noe omfang, skal slik ugyldighet eller ikke-håndhevelse ikke på noen måte påvirke eller ugyldiggjøre eller gjøre de gjenværende bestemmelsene i Avtalene ikke-håndhevbare, og anvendelsen av denne bestemmelsen skal håndheves i den utstrekning loven tillater det.

Enhver feil fra Kahoot! eller en tredjepartsmottaker for å håndheve avtalene eller noen bestemmelse i dem, skal ikke gi avkall på Kahoot!s eller den gjeldende tredjepartsmottakerens rett til å gjøre det.

16.4. Overdragelse

Kahoot! kan overdra Avtalene eller deler av dem, og Kahoot! kan delegere noen av sine forpliktelser i henhold til Avtalene. Du kan ikke overdra Avtalene eller noen del av dem, og heller ikke overføre eller underlisensiere rettighetene dine under Avtalene til noen tredjepart.

17. Gjeldende lov/jurisdiksjon

Tjenestene kontrolleres av Kahoot! AS fra våre kontorer i Oslo, Norge. De kan nås av de fleste land rundt om i verden. Siden hvert land har lover som kan avvike fra de norske, ved å få tilgang til tjenestene våre, godtar du at Norges lovfestede bestemmelser, uten hensyn til lovkonflikten og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer, vil gjelde for alle forhold knyttet til bruk av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom Tjenestene.

Videre skal ethvert søksmål for å håndheve denne Brukeravtalen anlegges for domstolene i Oslo (Oslo tingrett), Norge. Du godtar herved jurisdiksjonen til slike domstoler, og gir avkall på enhver innvending mot slike domstoler over jurisdiksjon, rettskrets eller uleilighet.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Ved å besøke tjenestene våre og få tilgang til informasjonen, ressursene, tjenestene, produktene og verktøyene vi gir deg, enten direkte eller indirekte (heretter kalt “Ressurser”), godtar du å bruke tjenestene og disse ressursene bare til de formål som er tiltenkt som tillatt i (a) vilkårene, (b) disse Retningslinjene for akseptabel bruk og (c) gjeldende lover, forskrifter og allment akseptert praksis eller retningslinjer for nettet (“Akseptabel bruk”). Hvor du forstår at:

a. For å få tilgang til våre tjenester og ressurser, kan det hende du blir bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv (for eksempel identifikasjon, kontaktinformasjon osv.) som en del av registreringsprosessen, eller som en del av din mulighet til å bruke Tjenestene og Ressursene. Du samtykker i at alle opplysninger som du oppgir alltid vil være nøyaktige, korrekte og oppdaterte.

b. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til all påloggingsinformasjon som er knyttet til kontoer du bruker for å få tilgang til våre tjenester og ressurser. Følgelig er du ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din(e) konto(er).

c. Det er strengt forbudt å få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av våre tjenester og ressurser på noen annen måte enn ved hjelp av de måtene vi tilbyr. Du godtar spesifikt å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av våre tjenester og ressurser på noen automatiserte, uetiske eller ukonvensjonelle måter.

d. Deltagelse i enhver aktivitet som forstyrrer eller forstyrrer tjenestene og ressursene våre, inkludert servere og/eller nettverk som våre tjenester og ressurser ligger på eller er koblet til, er strengt forbudt.

e. Det er strengt forbudt å prøve å kopiere, duplisere, reprodusere, selge, handle eller videreselge ressursene våre.

f. Du er eneansvarlig for eventuelle konsekvenser, tap eller skader som vi direkte eller indirekte kan pådra oss eller lide på grunn av uautoriserte aktiviteter som er utført av deg, som forklart ovenfor, og du kan pådra deg strafferettslig eller sivilrettslig ansvar.

g. Vi kan tilby forskjellige åpne kommunikasjonsverktøy på tjenestene våre, for eksempel bloggkommentarer, blogginnlegg, offentlig chat, fora, oppslagstavler, nyhetsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, ulike sosiale medietjenester osv. Du forstår at vi vanligvis ikke forhåndsvurderer eller overvåker innholdet som er lagt ut av brukere av disse forskjellige kommunikasjonsverktøyene, noe som betyr at hvis du velger å bruke disse verktøyene til å sende inn noe innhold til tjenestene våre, er det ditt personlige ansvar å bruke disse verktøyene på en ansvarlig og etisk måte. Ved å legge ut informasjon eller på annen måte bruke åpne kommunikasjonsverktøy som nevnt, godtar du at du ikke vil laste opp, legge ut, dele eller på annen måte distribuere noe innhold som:

i. Er ulovlig, truende, ærekrenkende, krenkende, trakasserende, nedverdigende, skremmende, falsk, villedende, invaderende, rasistisk, eller inneholder noen form for suggestivt, upassende eller eksplisitt språk.

ii. Krenker noen varemerke, patent, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen eiendomsrett til enhver part.

iii. Inneholder enhver form for uautorisert eller uoppfordret reklame.

iiii. Etterligner enhver person eller enhet, inkludert ansatte i eller representanter for Kahoot!

Vi har rett til etter eget skjønn å fjerne alt innhold som vi mener etter vår vurdering ikke er i samsvar med Avtalene, sammen med eventuelt innhold som vi mener ellers er støtende, skadelig, anstøtelig, unøyaktig eller bryter med tredjeparts opphavsrett eller varemerke. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller feil i fjerningen av slikt innhold. Hvis du legger ut innhold som vi velger å fjerne, samtykker du herved til slik fjerning, og samtykker i å frafalle ethvert krav mot oss.

h. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du å holde Kahoot og dets morselskap og tilknyttede selskaper, og deres direktører, ledere, ansatte, givere, agenter og lisensgivere, skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalær, som følge av brudd på disse Retningslinjene for akseptabel bruk eller unnlatelse av å oppfylle forpliktelser knyttet til kontoen din pådratt av deg eller noen annen person som bruker kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å overta det eksklusive forsvaret for ethvert krav som vi har krav på skadesløsholdelse under disse Retningslinjene for akseptabel bruk. I et slikt tilfelle skal du samarbeide med oss etter det vi med rimelighet kan kreve.