FERAGATNAME: Bu içerik yalnızca referans olarak Turkish dilinde sunulmuştur. İngilizce yazılmış orijinal Şartlar ve Koşullar, resmi ve bağlayıcı sürümdür.

Değişiklik: 29 Şubat 2024

Kahoot Öğrenci Gizlilik Politikası

1. Genel Bakış

Kahoot!, öğrenmeyi mükemmel hale getirmeye kararlıdır; kullanıcılarımızın gizliliğini ciddiye alıyoruz. Öğrencilerin kişisel bilgilerini güvende tutmak Kahoot! için bir önceliktir. Bu Öğrenci Gizlilik Politikası, Kahoot! EDU ve öğretmenler için kişisel planlarımızda ("Okul Hizmetleri") okullara ve öğretmenlere sunulan ürünler aracılığıyla sınıfta Kahoot! ile etkileşime girdiklerinde öğrencilerden ve öğrenciler hakkında topladığımız kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Kahoot!'a kaydolan öğretmenler ve Kahoot!'u okul ortamı dışında kullanan öğrenci hesap sahipleri dâhil olmak üzere diğer kullanıcılarla ilgili uygulamalarımız hakkında bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

2. Öğrenci bilgilerini işleme biçimimiz

Öğretmenlerin ve okulların öğrenciler için öğrenimi mükemmel hale getirmesine yardımcı olan güvenilir bir araç sağlayıcısı olarak Kahoot!, özellikle öğrencilerin kişisel bilgilerinin kullanımıyla ilgilenmektedir. Yalnızca müşterilerimize Okul Hizmetlerini vermek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel bilgilerini öğrencilerden talep ediyoruz ve AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”), Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası (“FERPA”), Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (“COPPA”), Kaliforniya Öğrenci Çevrimiçi Kişisel Bilgilerini Koruma Yasası (“SOPIPA”) ve diğer ABD eyalet eğitim gizliliği yasaları gibi yürürlükteki gizlilik yasalarına uyuyoruz.

Kahoot! yetkili okul amaçları için gerekenler dışında, okulumuz ve okul bölgesi müşterilerimizin talimatı doğrultusunda ve onlarla yaptığımız sözleşmeler gereğince öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamaz, saklamaz, kullanmaz veya paylaşmaz. Sınırlama olmaksızın bu ifade şu anlama gelir:

  • Öğrencilerin kişisel bilgilerini satmayız.
  • Platformlarımızda hedefe özel reklamlar göstermeyiz ve öğrencilerden veya başkalarından topladığımız bilgileri diğer hizmetlerde hedefe özel reklamlar göstermek için kullanmayız. Kahoot! herhangi bir hedefe özel reklam amaçları için Okul hizmetleriyle toplanan bilgileri kullanmaz veya açıklamaz.
  • Devam durumu veya değerlendirme amaçları gibi yetkili okulun amaçlarına destek olma dışında bir öğrencinin profilini oluşturmayız.
  • Öğrencilerin kişisel bilgilerini yalnızca okulumuz veya okul sözleşme müşterileriyle olan sözleşmelerimizde izin verildiği ölçüde saklarız.

Anne babalara ve hak sahibi öğrencilere kişisel bilgilerine erişim sağlama konusunda ve ebeveynlerin ve hak sahibi öğrencilerin, öğrenci kişisel bilgilerinin silinmesini talep etme veya bu bilgilerin daha fazla toplanmasını veya kullanılmasını reddetme gibi diğer taleplerini yerine getirmeleri konusunda okul müşterilerimizi destekliyoruz. Öğrenciyseniz veya çocuğunuz öğrenci ise ve aklınıza takılan sorular varsa veya ilgili yasa kapsamında siz veya çocuğunuz için herhangi bir hakkı kullanmak istiyorsanız, lütfen okulunuzla irtibata geçin.

3. Öğrenci bilgileri

3.1 Öğrencilerden veya öğrenciler hakkında topladığımız kişisel bilgiler

Öğrenci oyuncular: Kahoot! sadece bir Kahoot! oyunu oynayan bir öğrenciden herhangi bir kalıcı kimlik tanımlayıcı bilgi dahil hiçbir başka kişisel bilgi ile bağlantısı olmayan, sadece takma ismi toplar. Öğrencinin oynamasına olanak tanımak için takma isim kullanıyoruz.

Oyuncu Kimliği özelliği: Bir okul veya bir okul bölgesi öğrencinin adını (12. sınıflara kadar) ve (yalnızca daha yüksek eğitimde) devamlılık veya değerlendirme amaçları için e-posta adresini gerektiren Oyuncu kimliği özelliğini etkinleştirebilir.

Öğretmenin talimatı üzerine toplanan kişisel bilgiler: Okul Hizmetlerinin belirli özellikleri, bir öğretmenin sınıf hakkında ve aynı zamanda bireysel öğrenciler hakkında katılım, sonuçlar, Kahoot! oyunları oynarken gönderilen cevaplar (açık uçlu sorulara verilen yanıtlar dahil) ve Kahoot! oyunlarındaki performans gibi bilgileri toplamasına olanak sağlar. Bu tür bilgileri yalnızca öğretmene hizmet sağlamak için, örneğin öğretmenin öğrencilerle etkileşimde bulunmasına ve zaman içindeki ilerlemelerini izlemesine izin vermek için kullanırız. Bir okul veya öğretmen, öğrencilerin bilgileri örneğin aynı sınıf, okul veya okul bölgesindeki başka öğrencilerle başkasıyla paylaşmasına izin verebilir.

3.2 Otomatik olarak toplanan bilgiler

Kahoot! ile Okul Hizmetleri aracılığıyla etkileşime geçen öğrencilerden otomatik olarak belirli bilgileri toplar. Örneğin IP adresi (buradan yaklaşık konumu elde edebiliriz), cihaz türü, işletim sistemi adı ve sürümü, cihaz imalatçısı ve modeli, dili ve tarayıcı türü ve sürümü gibi belirli teknik bilgiler çoğu tarayıcı tarafından veya otomatik olarak öğrencinin cihazı üzerinden toplanır. Bu bilgileri, Hizmetlerin düzgün çalıştığından emin olmak için kullanırız. Çerezleri ve benzer teknolojileri gezintiyi kolaylaştırmak, bilgileri daha etkili şekilde göstermek ve hizmetlerimizi devamlı geliştirebilmemiz üzere hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamak için güvenlik amaçlarıyla da kullanırız.

3.3 Anonim bilgiler

Kahoot! kullanmadan önce toplanan bilgileri ayrı ayrı öğrencilerle ilişkilendirilemeyecek şekilde otomatik olarak anonimleştirir. Kişisel bilgileri artık herhangi bir öğrenciyi tanımlamayacak şekilde anonimleştirebilir ve/veya toplayabiliriz. Mevcut yasalara ve müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere tabi olarak, bu tür anonimleştirilmiş bilgileri, ürünlerimizin nasıl kullanıldığını anlamamıza ve bunları geliştirmemize yardımcı olmak için analiz amaçları da dahil herhangi bir amaçla kullanabilir ve açıklayabiliriz. Anonimleştirdiğimiz hiçbir bilgiye yeniden kimlik bilgisi eklemeye çalışmayacağız.

4. Güvenlik

Kahoot!, organizasyonumuz bünyesinde Kişisel Bilgilerin güvenliğini, mahremiyetini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için tasarlanmış kapsamlı bir güvenlik programı yürütmektedir. Kişisel Bilgilerin işlenmesiyle ilgili riskleri ve bilgilerin mahiyetini göz önünde bulundurarak, Kişisel Bilgileri kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imhadan korumak için tasarlanmış uygun ve makul teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.

5. FERPA, COPPA,SOPIPA ve benzeri eğitim gizliliği yasalarına uyum

Okulumuz veya okul bölgesi müşterimizle ilişkimizi ilgilendirdiği durumlarda FERPA, COPPA, SOPIPA ve benzeri yasalara uymaktayız. FERPA geçerli olduğunda, okulumuz veya okul bölgesi müşterimiz için bir "okul yetkilisi" olarak hareket ederiz; bu da okulun veya bölgenin doğrudan kontrolü altında olduğumuz ve öğrencilerin kişisel bilgilerini kendi amaçlarımız için değil yalnızca okula veya bölgeye hizmetlerimizi sunmak için kullandığımız anlamına gelir. COPPA'nın geçerli olduğu ölçüde, okul veya bölge bize Kahoot!'un sınıfta kullanılmasına izin vermemiz için öğrencilerin ebeveynleri veya velileri adına gerekli her türlü onayı sağlar.

6. GDPR ile uyum

AB/AET'de verilen Okul Hizmetlerimiz için Kahoot! GDPR kapsamında bir işleyici olarak bu politikada açıklanan kişisel verileri işler, AB/AET'de bulunan okul veya okul bölgesi ise GDPR kapsamında denetleyicidir. GDPR kapsamında kişisel verileri işlememizdeki yasal dayanağımız Okul Hizmetleri ile sözleşmeden gelmektedir. Bölüm 3.2 ve 3.3'te yukarıda açıklanan işleme amaçları açısından özellikle dengeli çalışma, güvenlik ve analiz açısından Kahoot! GDPR uyarınca bir denetçidir. Bu işleme faaliyetleri, yasal dayanaklarımız ve bir son kullanıcı olarak GDPR haklarınız konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

7. Bu Politikadaki değişiklikler

Okulumuz veya okul bölgesi müşterilerimiz zaman içerisinde değişime uğradığı için bu Öğrenci Gizlilik Politikasında değişiklik yapabiliriz. Öğrenci Gizlilik Politikasının en son sürümü, işbu Öğrenci Gizlilik Politikasının en üstünde yer alan sürüm tarihi ile belirtilir. Sizi etkileyebilecek değişiklikleri öğrenmek için bu Öğrenci Gizlilik Politikasını düzenli olarak incelemenizi öneririz.

8. Kahoot! hakkında

Kahoot! AS
Fridtjof Nansens plass 7
0160 Oslo
Norveç

Kahoot! EDU Inc.
3300 N. Interstate Hwy 35
Suite 700
Austin, TX 78705
ABD